Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

ТЦУ: визначення середньозваженого значення показника рентабельності

Редакція

12.07.2017 416 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.05.2017               № 13539/7/99-99-15-02-01-17

 

Головні управління ДФС в областях та м. Києві,
Офіс  великих платників податків ДФС

 

Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 191       

          Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення повідомляє.

Загальні положення

31 березня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 191 «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення» (далі – Порядок).

Порядок забезпечить виконання підпункту 39.3.2.8 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та визначає процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності у разі використання фінансових показників зіставної юридичної особи за декілька податкових періодів (років) для цілей трансфертного ціноутворення.

 Середньозважене значення показника рентабельності застосовується під час розрахунку діапазону рентабельності для методів, які базуються на порівнянні фінансових показників контрольованої операції з фінансовими показниками зіставних юридичних осіб. Насамперед середньозважене значення показника рентабельності буде розраховуватись при застосуванні методу чистого прибутку, та, в залежності від результатів функціонального та економічного аналізу контрольованих операцій, в окремих випадках може використовуватись й для методів ціни перепродажу, «витрати плюс», та розподілення прибутку.

Визначення середньозваженого значення показника рентабельності

Розрахунок фінансових показників (показників рентабельності), які використовуються для розрахунку середньозваженого значення зіставної юридичної особи, здійснюється відповідно до підпункту 39.3.2.5 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу.

Для визначення середньозваженого значення показника рентабельності зіставної юридичної особи використовуються дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображені за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

 Середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи визначається як відношення сум відповідних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності за декілька податкових періодів (років) за формулою:

Rcp = (SPn/SDn) х 100,

де Rcp - середньозважене значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи;

Pn - значення даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року), що відображаються у чисельнику формули, за якою розраховується відповідний показник рентабельності зіставної юридичної особи згідно з підпунктом 39.3.2.5 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу;

Dn - значення даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності n-ого податкового періоду (року), що відображаються у знаменнику формули, за якою розраховується відповідний показник рентабельності зіставної юридичної особи згідно з підпунктом 39.3.2.5 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, а саме:

1) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується валова рентабельність, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

2) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується валова рентабельність собівартості, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

3) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується чиста рентабельність, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

4) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується чиста рентабельність витрат, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

5) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується рентабельність операційних витрат, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших, пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

6) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується рентабельність активів, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовується у контрольованих операціях відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

7) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується рентабельність капіталу, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності, до суми значень капіталу (суми необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, крім поточних зобов’язань) відповідних періодів, які  використані при розрахунку рентабельності;

8) якщо під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій використовується інша рентабельність, то середньозважене значення показника рентабельності  визначається  як відношення суми значень всіх чисельників, які використані при розрахунку рентабельності зіставної юридичної особи відповідних періодів, до суми значень всіх знаменників, які використані при розрахунку рентабельності відповідних періодів цієї юридичної особи.

У випадку відсутності окремих даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які необхідні для  розрахунку показника рентабельності окремого податкового періоду (року) зіставної юридичної особи, показники бухгалтерського обліку та фінансової звітності такого періоду (року) не використовуються при розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності такої особи.

          Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання у роботі та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

 
В.о. Голови                                                                   М.В. Продан

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали