• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Списання втрат, пов’язаних з природним убутком продукції: коли ПДВ не нараховується?

25.02.2019 236 0 0

У разі списання втрат, що виникли в процесі транспортування та зберігання продукції, якщо під час придбання такої продукції суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховуються, а податковий кредит не коригується за умови, що вартість такої продукції включається до вартості іншої продукції, що реалізується підприємством.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.02.2018 р. № 561/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, виписаної на дату отримання попередньої оплати (авансу), у зв'язку із уточненням номенклатури товарів в межах одного договору та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений цим Кодексом термін. Пунктом 201.7 статті 201 Кодексу визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема:

  • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
  • код товару згідно з УКТЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП); платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

При цьому такі обов'язкові реквізити мають відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Податкова накладна, складена на дату отримання попередньої оплати (авансу) має містити дані щодо товарів/послуг, відносно яких вона отримана, зокрема номенклатуру товарів/послуг, код товару згідно з УКТЗЕД, для послуг - код послуги згідно з ДКПП, які відповідають документам, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Відповідно до пункту 201.2 статті 201 Кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267, із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 1307), у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

Якщо після реєстрації податкової накладної в ЄРПН у платника податку в подальшому у зв'язку із наявністю підстав, перерахованих в статті 192 ПКУ, виникає необхідність доповнення податкової накладної новою або новими товарними позиціями на заміну вже вказаних або у зв'язку із зменшенням обсягів постачання по окремій або окремих товарних позиціях, платнику податку слід в розрахунку коригування:

- сторнувати (або зменшити) показник «Обсяги постачання» по відповідній товарній позиції або по кільком товарним позиціям, з відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, при цьому у графі 1 рядка розрахунку коригування, яким сторнується товарна позиція, вказати порядковий номер рядка податкової накладної, за яким була зазначена дана товарна позиція в податковій накладній, що коригується;

- додати нові товарні позиції з відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, але при цьому у графі 1 рядка розрахунку коригування, яким вводиться товарна позиція, зазначається новий черговий порядковий номер рядка податкової накладної, який не зазначався раніше в податковій накладній, що коригується.

- у графі 2 РК до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються, зазначити причину коригування - «Зміна номенклатури».

Виходячи з норм ПКУ, які були діючими до 01.01.2018 (до набрання чинності відповідних змін, внесених до ПКУ Законом України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»), у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ перебіг строку, визначеного пунктом 201.10 статті ПКУ для реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, переривався на період зупинення їх реєстрації та відновлювався з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.

При цьому підпунктом «а» підпункту 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 ПКУ було передбачено, що податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, підлягала реєстрації у день прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Датою реєстрації такої податкової накладної визначалася дата її подання на реєстрацію.

Розрахунок коригування до податкової накладної, в тому числі тієї, реєстрацію якої було зупинено, може бути зареєстрований лише після реєстрації податкової накладної в ЄРПН.

Повідомляючи викладене, ДФС вважає за необхідне додатково відзначити, що згідно із пунктом 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали