• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Списание потерь, связанных с естественной убылью продукции: когда НДС не начисляется?

25.02.2019 195 0 0

В случае списания потерь, возникших в процессе транспортировки и хранения продукции, если при приобретении такой продукции суммы НДС были включены в состав налогового кредита, налоговые обязательства по НДС согласно п. 198.5 ст. 198 НКУ не начисляются, а налоговый кредит не корректируется при условии, что стоимость такой продукции включается в стоимость другой продукции, реализуемой предприятием.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.02.2018 р. № 561/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, виписаної на дату отримання попередньої оплати (авансу), у зв'язку із уточненням номенклатури товарів в межах одного договору та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений цим Кодексом термін. Пунктом 201.7 статті 201 Кодексу визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема:

  • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
  • код товару згідно з УКТЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП); платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

При цьому такі обов'язкові реквізити мають відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Податкова накладна, складена на дату отримання попередньої оплати (авансу) має містити дані щодо товарів/послуг, відносно яких вона отримана, зокрема номенклатуру товарів/послуг, код товару згідно з УКТЗЕД, для послуг - код послуги згідно з ДКПП, які відповідають документам, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Відповідно до пункту 201.2 статті 201 Кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267, із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 1307), у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

Якщо після реєстрації податкової накладної в ЄРПН у платника податку в подальшому у зв'язку із наявністю підстав, перерахованих в статті 192 ПКУ, виникає необхідність доповнення податкової накладної новою або новими товарними позиціями на заміну вже вказаних або у зв'язку із зменшенням обсягів постачання по окремій або окремих товарних позиціях, платнику податку слід в розрахунку коригування:

- сторнувати (або зменшити) показник «Обсяги постачання» по відповідній товарній позиції або по кільком товарним позиціям, з відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, при цьому у графі 1 рядка розрахунку коригування, яким сторнується товарна позиція, вказати порядковий номер рядка податкової накладної, за яким була зазначена дана товарна позиція в податковій накладній, що коригується;

- додати нові товарні позиції з відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, але при цьому у графі 1 рядка розрахунку коригування, яким вводиться товарна позиція, зазначається новий черговий порядковий номер рядка податкової накладної, який не зазначався раніше в податковій накладній, що коригується.

- у графі 2 РК до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються, зазначити причину коригування - «Зміна номенклатури».

Виходячи з норм ПКУ, які були діючими до 01.01.2018 (до набрання чинності відповідних змін, внесених до ПКУ Законом України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»), у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ перебіг строку, визначеного пунктом 201.10 статті ПКУ для реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, переривався на період зупинення їх реєстрації та відновлювався з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.

При цьому підпунктом «а» підпункту 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 ПКУ було передбачено, що податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, підлягала реєстрації у день прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Датою реєстрації такої податкової накладної визначалася дата її подання на реєстрацію.

Розрахунок коригування до податкової накладної, в тому числі тієї, реєстрацію якої було зупинено, може бути зареєстрований лише після реєстрації податкової накладної в ЄРПН.

Повідомляючи викладене, ДФС вважає за необхідне додатково відзначити, що згідно із пунктом 44.1 статті 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 Кодексу.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы