Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Реєстрація платників податку на додану вартість: покрокові деталі

Редакція

27.06.2017 4950 0 1

Реєстрація платників ПДВ здійснюється на підставі розділу V Податкового кодексу України (http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-v--podato...) та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/...).

Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати ПДВ, який є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру платників податку на додану вартість.

Реєстрація платників ПДВ

Обов’язкова реєстрація

Обов’язковій реєстрації платниками ПДВ підлягають юридичні особи та фізичні особи-підприємці:

Якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (крім платників єдиного податку).

Добровільна реєстрація

Платниками ПДВ на добровільній основі можуть зареєструватися юридичні особи та фізичні особи-підприємці, якщо обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ, відсутні або є меншими мільйонної межі, на підставі поданої заяви (крім платників єдиного податку) .

Виняток: можуть бути платниками ПДВ платники, які обрали спрощену систему оподаткування:

- 3-ї групи які сплачують єдиний податок за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;

- 4-ї групи.

Обов’язкова реєстрація осіб як платників податку

 

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Правила обов’язкової реєстрації не поширюються на платників єдиного податку.

Якщо обов’язкова реєстрація не здійснена, порушник несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву. Реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто встановлене перевищення обсягу оподатковуваних операцій.

Добровільна реєстрація платників ПДВ

Така реєстрація відбувається за заявою особи про реєстрацію ПДВ за умови, що обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ, відсутні або є меншими мільйонної межі.

У разі добровільної реєстрації осіб платниками ПДВ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

 

Подання заяви про реєстрацію особи як платника ПДВ

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів:

- у паперовому вигляді особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи;

- в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

- у разі добровільної реєстрації як додаток до реєстраційної картки, що подається суб’єкту державної реєстрації для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Форма заяви наведена у додатку 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/....

У разі відсутності підстав у відмові у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви внести до Реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ.

Видача суб’єкту підприємницької діяльності свідоцтва платника ПДВ не передбачена у зв’язку зі скасуванням вказаного документа.

Пересвідчитись у реєстрації в якості платника ПДВ можна:

   шляхом подання запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ до контролюючого органу;

   скориставшись сервісом «Електронний кабінет платника» на веб-порталі ДФС, режим «Інформація з реєстрів» → «Дані реєстру платників ПДВ».

Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників податку наведена у додатку 11 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/....

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну заяву або запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ засобами електронного зв’язку в електронній формі затвердженого формату з використанням спеціалізованого програмного забезпечення для формування та надання звітності в електронному вигляді або через приватну частину Електронного кабінету платника: заяви, запити для отримання інформації>запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

Електронні формати документів (реєстраційної заяви та запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ) для заповнення та подання платником в електронному вигляді розміщені на офіційному порталі ДФС за посиланням: Головна > Електронна звітність> Платникам податків про електронну звітність > Інформаційно-аналітичне забезпечення > Реєстр електронних форм податкових документів >перелік сервісних запитів.

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали