Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Реалізація палива одного маркування – складання акцизних накладних

24.03.2020 300 0 1

Ппри реалізації пального одного маркування, тобто з одним кодом УКТ ЗЕД, з бензовозу - акцизного складу пересувного, в день реалізації пального необхідно скласти акцизні накладні в одному примірнику на кожного отримувача пального та зареєструвати їх в ЄРАН протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального


ГУ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.03.2020 р. № 1011/16-31-32-01-19/ІПК

Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянуло звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо оподаткування акцизним податком і повідомляє таке.

Питання, викладене в зверненні ТОВ: чи має право Товариство здійснювати реалізацію пального одного маркування в одному, но розділеному на секції бензовозі, декільком кінцевим споживачам сільськогосподарським підприємствам, та чи має право Товариство в такому випадку здійснювати заправку пального безпосередньо в паливні баки сільськогосподарської техніки покупців?

Податковий кодекс України згідно пп.1.1 ст.1 регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Відповідно п.52.1 ст.52 Кодексу, за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податков і консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Здійснення окремих господарських операцій та їх правомірність, стосовно яких ТОВ надіслав лист - звернення на отримання індивідуально ї податкової консультації, Кодексом не регулюються.

По питанню складання та реєстрації акцизних накладних на реалізацію пального з пересувного акцизного складу повідомляємо наступне.

В листі - зверненні зазначено, що ТОВ бензовози, якими планується здійснювати    реалізацію пального кінцевим споживачам сільськогосподарським підприємствам.

В такому випадку ТОВ як платник акцизного податку - власник пального набуває статусу розпорядника акцизного складу пересувного і. розумінні пп.14.1.224і п.14.1 ст.14 Кодексу.

Відповідно до пп. 230.1.5 п.230.1 ст. 230 Кодексу, транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб'єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в Переліку транспортник засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється автоматично на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового, або на підставі митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України.

Такі заявки подаються суб'єктами господарювання, які не о розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Такі заявки у формі електронних документів надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстр і акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, а також не зазначені у заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, які надіслані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, забороняється.

Згідно п.231.1 ст.231 Кодексу платник податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених статтею 229 цього Кодексу, або реалізації пального або спирту етилового зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її і і Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстраці і у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Відповідно до п. 231.3 ст. 231 Кодексу акцизна накладна складається платником податку в день ввезення на митну територію України пального або спирту етилового чи в день реалізації пального або спирту етилового пр и кожній повній або частковій операції з реалізації пального або спирту етилового.

Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов'язана скласти акцизну накладну в одному примірнику у разі реалізації пального або спирту етилового:

б) з акцизного складу пересувного:

  • для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
  • будь-яким іншим особам - не платникам податку.

Особа, яка склала акцизну накладну в одному примірнику, зобов'язан а зареєструвати таку акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Згідно п.231.6 п.231 Кодексу реєстрація в Єдиному реєстрі акцизник накладних здійснюється:

  • першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, - протягом трьох календарних днів з дня фактичного отриманні пального.

Таким чином, при реалізації пального одного маркування, тобто зі одним кодом УКТ ЗЕД, з бензовозу - акцизного складу пересувного, в день реалізації пального необхідно скласти акцизні накладні в одному примірнику на кожного отримувача пального та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального.

Відповідно до підпункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуально податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали