Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Раніше продана нерухомість повертається: коли виникають коригувальні різниці?

09.04.2020 29 0 0

У разі повернення майна сторонами було враховано зменшення його вартості   на суму амортизаційних відрахувань, про що було зазначено в акті приймання-передачі та відображено в бухгалтерському обліку продавця,  різниць для коригувань я фінансового результату до оподаткування за операціями, пов’язаними з виплатою відшкодування майнової шкоди ПКУ не передбачено.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.03.2020 р. № 1224/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернень я щодо оподаткування податком на прибуток операцій з нерухомим майном та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство здійснило продаж майна покупцю на підставі договору купівлі-продажу, а в подальшому майно було повернуто покупцем.

Майно (об’єкт нерухомості) за період володіння покупцем було введено в експлуатацію і використовувалось ним в господарській діяльності.

При поверненні майна сторонами було враховано зменшення вартості майна на суму амортизаційних відрахувань, про що було зазначено в акті приймання-передачі та відображено в бухгалтерському обліку продавця.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

При цьому положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями, пов’язаними з виплатою відшкодування майнової шкоди.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку  та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали