Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Ранее проданная недвижимость возвращается: когда возникают корректирующие разницы?

09.04.2020 29 0 0

В случае возврата имущества сторонами было учтено уменьшение его стоимости на сумму амортизационных отчислений, о чем было указано в акте приема-передачи и отражено в бухгалтерском учете продавца, разниц для корректировок я финансового результата до налогообложения по операциям, связанным с выплатой возмещения имущественного ущерба НКУ не предусмотрено.

Такие операции отражаются согласно правилам бухгалтерского учета при формировании финансового результата до налогообложения.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 24.03.2020 р. № 1224/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернень я щодо оподаткування податком на прибуток операцій з нерухомим майном та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство здійснило продаж майна покупцю на підставі договору купівлі-продажу, а в подальшому майно було повернуто покупцем.

Майно (об’єкт нерухомості) за період володіння покупцем було введено в експлуатацію і використовувалось ним в господарській діяльності.

При поверненні майна сторонами було враховано зменшення вартості майна на суму амортизаційних відрахувань, про що було зазначено в акті приймання-передачі та відображено в бухгалтерському обліку продавця.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

При цьому положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями, пов’язаними з виплатою відшкодування майнової шкоди.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку  та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы