Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Працівник – член виборчкому захворів: як нараховувати лікарняні

18.07.2019 932 0 0


На сьогодні, відсутні законодавчі підстави, щоб включати грошову винагороду за ЦПД за період роботи у виборчій комісії до обрахунку середньоденної зарплати для виплати лікарняних за основним місцем роботи.

Водночас, з метою захисту прав застрахованої особи, при обчисленні лікарняних можна застосовувати п. 3 Порядку № 1266. При цьому період, коли особа не виконувала свої обов'язки за основним місцем роботи, в період роботи у виборчій комісії на платній основі, має виключатися із розрахункового періоду як такий, що не відпрацьований з поважної причини.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.06.2019 р. № 10711/0/2-19/45

Про врахування при оплаті листків непрацездатності суми винагороди, отриманої за участь у роботі виборчої комісії

Міністерство соціальної політики розглянуло <...> звернення щодо врахування при оплаті листків непрацездатності суми винагороди, отриманої за участь у роботі виборчої комісії, та <...> повідомляє.

Виборчим законодавством України визначено, що члени виборчої комісії протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі та на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи.

Статтею 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105 (далі - Закон № 1105) установлено, що право застрахованих осіб на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи, зайняття підприємницькою та іншою діяльністю.

Статтею 30 Закону № 1105 передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які провадять підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини другої статті 33 Закону № 1105 порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі - Порядок № 1266).

Відповідно до пункту 3 Порядку № 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), на кількість календарних днів періоду перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності, у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Пунктом 32 Порядку № 1266 визначено, що середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, внесених до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, що подаються до ДФС.

З урахуванням вищевикладеного на сьогодні для включення грошової винагороди, виплаченої на підставі цивільно-правового договору за період виконання повноважень у виборчій комісії протягом виборчого процесу, до заробітної плати, з якої обчислюється середня заробітна плата для розрахунку оплати листків непрацездатності за основним місцем роботи, законодавчо визначені підстави відсутні.

Водночас з метою захисту прав застрахованої особи при обчисленні матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності може застосовуватися пункт 3 Порядку № 1266, при цьому період, коли особа була увільнена від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на період виконання своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі, має виключатися із розрахункового періоду як такий, що не відпрацьований з поважної причини.

Міністр 

А. Рева

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали