• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Додаток 1 до декларації екоподатку: орієнтир для заповнення

ред. Uteka.ua

12.05.2017 413 0 0

Форма Податкової декларації екологічного податку (далі – Податкова декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715. Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки (розрахунки).

Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у Додатку 1 до Податкової декларації. Додаток 1 складається окремо щодо кожного стаціонарного джерела забруднення.

Відповідно до приміток, зазначених у Додатку 1:

- у графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер Податкової декларації, у складі якої подається цей розрахунок;

- у графі «Розрахунок №» - арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання;

- у рядку 1.1 поля 1 зазначається податковий період – квартал (І, ІІ, ІІІ, ІV) та рік, за який подається Податкова декларація;

- у рядку 1.2 поля 1 – податковий період – квартал (І, ІІ, ІІІ, ІV) та рік, що уточнюється. В уточнюючій Податковій декларації та Додатку 1 до неї у рядках 1.1 та 1.2 звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік. При уточненні минулого звітного періоду у складі звітної Податкової декларації у рядку 1.1 поля 1 зазначається звітний період, а у рядку 1.2 поля 1 зазначається минулий період, що уточнюється;

- у полі 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- у рядку 3.1 поля 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку;

- у рядку 3.2 поля 3 – код органу місцевого самоврядування за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення;

- у рядку 4 «податкове зобов’язання за звітний (податковий) період» поля 4 – загальна сума податкового зобов’язання по стаціонарному джерелу забруднення за звітний (податковий) період;

- у рядках 4.1, 4.2, 4.3 поля 4 – податкове зобов’язання щодо кожного окремого коду забруднюючої речовини, що викидається стаціонарним джерелом забруднення. За потреби кількість таких рядків може бути збільшена;

- у колонці 2 «код забруднюючої речовини» поля 4 – код забруднюючої речовини відповідно до додатка 7 до Податкової декларації;

- у колонці 3 «фактичний обсяг викидів» поля 4 – у тоннах фактичні обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарним джерелом забруднення (заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);

- у колонці 4 «ставка податку» поля 4 – ставки, визначені ст. 243 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) з урахуванням п. 2 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (заокруглення значення цього показника здійснюється до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);

- у колонці 5 «величина (к. 3 х к. 4)» поля 4 – розмір грошового зобов’язання (сума податку) у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами;

- рядок 5 «податкове зобов’язання, що уточнюється» поля 5 заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної, звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку, або у разі подання уточнюючої Податкової декларації;

- у рядку 6 «розмір штрафу» поля 6 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом – 0,03 або 0,05), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту «а» або «б» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 ПКУ;

- у рядку 7 «сума штрафу» поля 7 – сума штрафу у гривнях з копійками;

- у рядку 8 «сума пені» поля 8 – сума пені у гривнях з копійками, самостійно нарахована платником відповідно до ст. 129 ПКУ.

Сумарне значення показників Додатку 1 переноситься до відповідних рядків Податкової декларації.

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-a...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали