• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Підприємство звітує за МСФЗ: склад проміжної фінансової звітності

26.10.2018 842 0 0


Яку фінзвітність подавати підприємствам, що застосовують МСФЗ


Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 Кодексу. Фінансова звітність - додаток до декларації та її невід'ємна частина.


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.08.2018 р. № 27209/6/99-99-15-02-01-15

Які форми проміжної фінзвітності подавати до податкової у квартальний період підприємствам, які складають її за міжнародними стандартами

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо форм проміжної фінансової звітності, яку потрібно подавати до органів доходів і зборів у квартальний період (вх. ДФС № 48710/6 від 30.07.2018 p.), ів межах компетенції повідомляє.

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу. Фінансова звітність є додатком до декларації та її невід'ємною частиною.

Податковим (звітним) періодом для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (ст. 121 Закону України від 16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 996).

Статтею 13 Закону № 996 визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців. Відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34) визначено поняття «проміжна фінансова звітність» - це фінансовий звіт, що складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1 «Подання фінансової звітності»), або з комплекту стислої фінансової звітності (визначеної у цьому Стандарті) за проміжний період.

Згідно з положеннями МСБО 34 проміжний фінансовий звіт має включати, як мінімум, такі компоненти: стислий звіт про фінансовий стан; стислий звіт або стислі звіти про прибуток або збиток та інший сукупний дохід; стислий звіт про зміни у власному капіталі; стислий звіт про рух грошових коштів; деякі пояснювальні примітки.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467) (далі - декларація).

Перелік форм фінансової звітності, яка складається та подається платниками податку на прибуток до контролюючих органів, наведено у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності12» декларації.

Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої з декларацією.

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з декларацією є позначка «+» у формі декларації у клітинці  «Ф312» таблиці «Наявність додатків».

Водночас повідомляємо, що згідно з п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Міністерство фінансів України, зокрема, здійснює:

  • нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, а також законодавства з питань бухгалтерського обліку;
  • державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов'язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків).

В. о. заступника Голови

Є. Бамбізов

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали