Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Відвантаження пального на акцизний склад пересувний: як оформити РК до АН

17.12.2019 244 0 0

Передусім має бути складений та зареєстрований розрахунок коригування з кодом виду коригування «1» (оскільки акцизна накладна, показники якої коригують, складена в одному примірнику, розрахунок коригування також складають в одному примірнику). В цьому розрахунку коригування заповнюють перший рядок таблиці, в якому з акцизної накладної переносять до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису, а до граф 4, 5 вносять показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-). При цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми «П» та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.12.2019 р. № 1695/6/99-00-04-02-05-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула запит [....] (далі - Товариство) на отримання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства щодо коригування акцизних накладних.

Товариство у запиті зазначає, що після реєстрації акцизної накладної, яка складена в одному примірнику (в якій зазначено код операції для складання в одному примірнику «5» - вивезення пального за межі митної території України), складеної на операцію з реалізації пального з акцизного складу до акцизного складу пересувного, виникла необхідність коригування обсягу пального, зазначеного в такій акцизній накладній. Розрахунок коригування, складений Товариством та направлений на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних, не прийнято, в квитанції № 1-АН зазначено «Документ не може бути прийнятий - Види коригування 3, 4 не застосовуються до пересувних акцизних складів».

Питання 1. Чи вірно Товариство оформило розрахунок коригування до акцизної накладної форми «П», яка була оформлена на операцію з реалізації пального на експорт за допомогою акцизного ркладу пересувного із кодом операції «5», у зв’язку із виправленням помилки у реквізиті «Обсяг реалізованого пального у кг» (або у літрах, приведених до температури 15°С):

  • обравши код виду корегування «4 - обсяг реалізованого пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15°С»;
  • виконавши у 1-му рядку таблиці розділу 1 розрахунку коригування до акцизної накладної в повному обсязі сторнування помилково зазначеного в акцизній накладній обсягу пального та зазначивши у наступному рядку таблиці правильний обсяг пального, саме, як передбачено абз. 6 п. 17 розділу V Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, завтердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2019 за № 753/33724 (далі - Порядок № 262)?

Питання 2. Якщо відповідь на перше питання «Так» чи вірно Товариство розуміє, що на сьогодні наявна логічна помилка у програмному забезпеченні, за допомогою якого здійснюється обробка акцизних накладних/розрахунків коригування акцизних накладних, яка буде усунута найближчим часом, що надасть змогу платникам виправляти помилки у реквізиті «Обсяг реалізованого пального у кг» (або у літрах, приведених до температури 15°С), виконуючи норми законодавства та не порушуючісвої права?

Питання 3. Якщо відповідь на перше питання «Ні», то: яким чином можна здійснити корегування обсягу пального вказаного в зареєстрованих акцизних накладних форми «П», які було оформлено при його відвантаженні на експорт з акцизного складу до акцизного складу пересувного?

Яким нормативним документом (конкретна стаття/пункт/підпункт) передбачає обмеження, що «Види корегування 3, 4 не застосовуються для пересувних акцизних складів»?

Відповідно до п. 231.7 ст. 231 Кодексу показники акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН), зокрема у випадку, якщо після реалізації пального виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної.

Відповідно до п.п. 230.1.5 п. 230.1 ст. 230 Кодексу:

  • транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, повинні обліковуватися в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий;
  • Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
  • автоматичне включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, здійснюється, зокрема, на підставі даних акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН.

Зазначені в акцизній накладній, згідно з якою здійснюється відвантаження пального з акцизного складу пересувного / на акцизний склад пересувний, відомості зокрема, але не виключно, кількості пального знаходять відображення в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, разом з даними щодо реквізитів такого акцизного складу пересувного.

При вивезенні пального за межі митної території України транспортний засіб Товариства, що використовується під час такого вивезення:

  • набуває статусу акцизного складу пересувного - при реєстрації акцизної накладної, яка складається при здійсненні фізичного відпуску пального з акцизного складу до акцизного складу пересувного, в якій такий засіб зазначено в правій частині накладної;
  • втрачає статус акцизного складу пересувного - при реєстрації акцизної накладної, складеної на операції з фактичного вивезення пального за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30 - 32 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №450 (або акцизної накладної, складеної на операції з фізичного відпуску пального на інший акцизний склад пересувний), в якій такий транспортний засіб зазначено в лівій частині акцизної накладної.

Тобто після реєстрації Товариством в ЄРАН акцизної накладної, в правій частині якої зазначено реквізити транспортного засобу, такий транспортний засіб:

набуває статусу акцизного складу пересувного, на якому відповідно до даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковуються обсяги пального, зазначені в такій акцизній накладній;

включається до Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

Оскільки статус акцизного складу пересувного, який набувається транспортним засобом, обмежується проміжком часу між реєстрацією відповідних акцизних накладних, в яких такий транспортний засіб зазначено як акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, та акцизний склад пересувний, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, здійснити коригування будь-яких показників, які зазначаються в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, зокрема, але не виключно, реквізитів акцизного складу пересувного, коду УКТ ЗЕД товару, обсягів товару, не є можливим.

Порядок коригування акцизної накладної форми «П», складеної при реалізації пального, регламентовано розділом V Порядку № 262.

До нормативного врегулювання питання щодо коригування обсягу, яке за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі пересувному, пропонуємо наступний порядок такого коригування:

складається розрахунок коригування з кодом виду коригування «1» (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або числовий номер філії (структурного підрозділу) платника податку, або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання - отримувача пального). Оскільки акцизна накладна, показники якої коригуються, складена в одному примірнику, розрахунок коригування також складається в одному примірнику та реєструється в ЄРАН Товариством;

в цьому розрахунку коригування заповнюється перший рядок таблиці, в якому з акцизної накладної переносяться до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису, а до граф 4, 5 вноситься показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми «П» та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН) (п. 17 розділу V Порядку № 262).

Такий розрахунок коригування сторнує обсяг пального, зазначений в акцизній накладній, показники якої коригуються.

Після цього Товариством складається та реєструється в ЄРАН акцизна накладна, в якій зазначається правильний обсяг пального.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали