Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Про основні аспекти декларування контрольованих операцій

Редакція

16.08.2017 132 0 0

Головне управління ДФС у Харківській області інформує, що 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України».

Враховуючи зміни, що внесені зазначеним Законом до статті 39 Податкового кодексу України (далі по тексту – Кодекс, ПКУ) стосовно звітності з трансферного ціноутворення, основними аспектами декларування контрольованих операцій є такі:

відповідно до п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України, платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Враховуючи, що останній день подання звіту про контрольовані операції  за 2016 рік (30.09.2017) припадає на вихідний день (субота), платники податків мають подати звіт не пізніше 2 жовтня 2017 року.

Звіт про контрольовані операції з 16.06.2017 року надається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8  «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (із змінами і доповнення, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 468);

                 у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право надати:

-                    новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;

-                    уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду. При цьому, подання платником податків уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої п.п.120.3, п.п.120.4 ст.120 ПКУ;

підпункт 39.4.1 п.39.4 ст.39 ПКУ визначає, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік;

У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.

Так, у звіті про контрольовані операції за 2016 звітний рік мають бути відображені:

- господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платником податків з пов’язаними особами – нерезидентами;

- зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів;

- господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У 2016 році діяв перелік таких держав, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового Кодексу України».

При цьому одночасно мають бути виконані умови:

-                річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, має перевищувати 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

-                обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку має перевищувати 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний календарний рік.

У 2017 році, також, зазнали змін штрафні санкції за порушення, пов’язані із податковою звітністю з трансфертного ціноутворення, зокрема:

-                    Неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або не включення до такого звіту інформації про вісі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 Кодексу тягне за собою накладання штрафу (штрафів) у розмірі:

-                    300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (що становить 413,4 тис.грн. за 2016 рік) – у разі неподання звіту про контрольовані операції;

-                    1 відсотка контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі не задекларовані контрольовані операції.

-                    Несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 Кодексу тягне за собою накладання штрафу (штрафів) у розмірі:

-                    одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

-                    одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Джерело: http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-a...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали