Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.04.2016 №7958 /6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо нарахування, сплати авансового внеску з податку на прибуток та податку на прибуток, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з п. 57.1 ст. 57 Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2016, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Статтею 10 Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909), з п. 57.1 ст. 57 Кодексу виключено положення, які передбачали щомісячну авансову сплату податку на прибуток.

Відповідно до нової редакції п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу у січні – грудні 2015 року платники зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

При цьому платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених ст. 123 цього Кодексу (п.38 підрозділу 4 розділу розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

Враховуючи зазначене, платники податку у січні – травні 2016 року не сплачують щомісячні авансові внески, нараховані у податковій декларації за 2014 рік. Крім того, у податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік розрахунок щомісячних авансових внесків у період з червня 2016 року по травень 2017 року не здійснюється та рядок 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) не заповнюється.

Проте платники, які за новими правилами у 2016 році подають податкові декларації за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали, рік, у податковій декларації за три квартали 2016 року визначають авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, який підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року.

Відповідно до нової редакції п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Водночас п. 137.5 ст. 137 Кодексу для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме:

  • платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
  • виробників сільськогосподарської продукції;
  • платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (п.п. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу ІІ Кодексу).

Декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18,  п. 49.19 ст. 49 розділу ІІ Кодексу).

Враховуючи внесені зміни до п. 57.1 ст. 57 Кодексу, вилучено положення щодо подання податкової декларації за базовий звітний (податковий) рік до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Щомісячні авансові внески з податку на прибуток нараховані у січні-грудні 2015 року відображаються у рядку 16.1 додатка ЗП до рядка 16 Декларації за 2015 рік та враховуються у зменшення нарахованої суми податку на прибуток за цей період.

У разі, якщо нарахована сума податку на прибуток за 2015 рік менша ніж сума нарахованих щомісячних авансових внесків за 2015 рік, то неврахована у зменшення податку сума щомісячних авансових внесків обліковується як надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали