Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як розрахувати вартість реалізованих товарів та скоригувати фінансовий результат до оподаткування

08.07.2020 391 0 0

У разі якщо країна резиденції нерезидента, на користь якого реалізується товар, включена до Переліку, або якщо організаційно-правова форма нерезидента, на користь якого реалізується товар, включена до Переліку № 480, але вартісні критерії за операціями з таким нерезидентом не відповідають вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, то платник податку повинен збільшити фінансовий результат на суму 30 відсотків вартості реалізованих такому нерезиденту товарів за підсумками податкового (звітного) року.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.07.2020 р. № 2654/6/99-00-05-05-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу в редакції, чинній з 23.05.2020 р, повідомляє.

Відповідно до наданої інформації платника податку цікавить методика розрахунку вартості реалізованих товарів та алгоритм коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу у разі підписання контракту з нерезидентом, який зареєстрований у державі, включеній до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, але отримувачем товару згідно умов діючого контракту є нерезидент, не включений до переліку; а також випадок, коли контракт підписаний з нерезидентом, не включеним до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України, але отримувачем є нерезидент, зареєстрований у державі, включеній до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу або нерезидент, організаційно-правова форма якого включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.

Згідно із пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Відповідно до пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь:

нерезидентів зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 (далі - Перелік) затверджений перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

В той же час, на виконання пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 04 липня 2017 року № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи», із внесеними змінами (далі - Перелік № 480).

Отже, у разі якщо країна резиденції нерезидента, на користь якого реалізується товар, включена до Переліку, або якщо організаційно-правова форма нерезидента, на користь якого реалізується товар, включена до Переліку № 480, але вартісні критерії за операціями з таким нерезидентом не відповідають вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, то платник податку повинен збільшити фінансовий результат на суму 30 відсотків вартості реалізованих такому нерезиденту товарів за підсумками податкового (звітного) року.

Слід зазначити, що вартість реалізованих товарів для коригування фінансового результату буде розраховуватись виходячи з контрактної вартості, зазначеної в договорі з покупцем.

Водночас зазначаємо, що коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється, якщо сума доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.

При цьому, якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», встановленого статтею 39 цього Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації.

Разом з тим наголошуємо, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує комплексного аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту. Інформації, яка зазначена у зверненні, не достатньо для надання більш конкретної відповіді щодо визначення контрольованості господарських операцій з нерезидентом та правомірності коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали