Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Як платнику податків дізнатися про автоматичне врахування Таблиці даних

02.02.2024 26 0 0

Чи надсилається платнику рішення про автоматичне врахування Таблиці даних платника податку? 

Відповідно до п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок № 1165), платник податку має право подати до ДПС Таблицю даних платника ПДВ (далі – Таблиця) за встановленою формою згідно з додатком 5 до Порядку № 1165. 

Згідно з п. 14 Порядку № 1165 Таблиця даних платника податку подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. 

Згідно з п.16 Порядку № 1165 комісія регіонального рівня приймає рішення про врахування або неврахування Таблиці, яке надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених ст. 42 Податкового кодексу (далі – ПК), Законів від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон № 851) та від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155). 

Відповідно до п. 17 Порядку № 1165 у рішенні про неврахування Таблиці в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. 

Згідно з п. 18 Порядку № 1165 Таблиця враховується ДПС в автоматичному режимі у разі, коли: 

 • така Таблиця подається платниками податку - сільськогосподарськими товаровиробниками, включеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону від 24.06.2004 № 1877- IV «Про державну підтримку сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими товаровиробниками, які на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПК і мають у власності (право власності/користування) та/або на умовах оренди земельні ділянки, загальна площа яких становить не менш як 200 гектарів включно станом на 1 січня та які відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року (до 20 лютого поточного року враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року), та у поданій Таблиці зазначаються відомості про постачання (виготовлення) таких груп товарів за кодами згідно з УКТЗЕД: 
  • живі тварини (код згідно з УКТЗЕД 01);  
  • риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні (код згідно з УКТЗЕД 03); 
  • молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені (код згідно з УКТЗЕД 04);  
  • овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби (код згідно з УКТЗЕД 07);  
  • їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь (код згідно з УКТЗЕД 08);  
  • зернові культури (код згідно з УКТЗЕД 10);  
  • насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж (код згідно з УКТЗЕД 12); 
 • зазначена Таблиця подається платниками податку, в яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, встановленому п. 3 Порядку № 1165, мають такі розміри: D > 0,02, P < Pм х 1,4, та в такій Таблиці зазначені товари/послуги, обсяг постачання яких згідно з податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими за останні 12 календарних місяців у Єдиному реєстрі податкових накладних, становить більше 25 % загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяців. 

Пунктом 19 Порядку № 1165 визначено, що комісії контролюючих органів приймають рішення про неврахування Таблиці (додаток 7), врахованої відповідно до п. 16 та/або 18 Порядку № 1165, що надсилається платнику податку в електронний кабінет засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог ПК, Законів № 851 та № 2155. 

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами затверджений наказом Мінфіну 06.06.2017 № 557 (далі – Наказ № 557). 

Відповідно до п. 2 Наказу № 557 друга квитанція – електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу (адресатом) за результатами електронної ідентифікації, обробки, перевірки обов’язкових реквізитів електронного документа та засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації такого електронного документа. Тобто при автоматичному врахуванні Таблиці інформація про це буде зазначена в електронному повідомленні та відображена у другій квитанції. 

Таким чином, у разі неврахування Таблиці платнику податку в електронний кабінет надсилається рішення засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог ПК, Законів № 851 та № 2155, а інформація про автоматичне врахування Таблиці зазначається у другій квитанції. 

ЗІР, категорія 101.18 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали