Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни, внесені до форми додатку 1 до податкової декларації з ПДВ

Редакція

04.05.2017 2523 0 0

Державна фіскальна служба України повідомила про окремі особливості складання податкової звітності з ПДВ, зокрема, додатку 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» до декларації, який містить Таблицю 1 та Таблицю 2.

I. Таблиця 1. Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192

та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу

У зв’язку із запровадженням бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам таблицю доповнено графою 3.2 «ознака здійснення с/г операцій*», де відповідно до виноски «*» проставляється позначка «+» у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України від 24.06.2004 №1877-ІV «Про державну підтримку сільського господарства України» з урахуванням змін, внесених Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII (далі – Закон №1877), платниками ПДВ, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр) відповідно до Закону №1877, або які претендують на внесення до Реєстру.

Тобто у випадку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на операції з постачання товарів, отриманих в результаті здійснення діяльності, визначеної статтею 161 Закону №1877, платниками ПДВ, які внесені до Реєстру або які претендують на внесення до Реєстру, у графі 3.1 таблиці 1 додатка 1 зазначається період складання такої податкової накладної, а у графі 3.2 проставляється позначка «+».

На відміну від таблиці 1 у редакції до внесення змін наказом №276 у новій таблиці 1 додатка 1 крім коригувань податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) відображаються також коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (далі – частка використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях).

У зв’язку з цим таблицю 1 поділено на 2 частини:

► «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 Кодексу».

Таблицю 1 доповнено новим рядком «у т.ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», в якому зазначається сума з рядка «Усього за звітний період (рядок 7 декларації)» у частині здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону №1877 (це сума рядків 1, 2, 3... n, в яких у графі 3.2 проставлено позначку «+», а також суми з рядків «100000000000» – «400000000000» щодо таких операцій).

У рядку «600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» відображається коригування податкових зобов'язань, нарахованих відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, що переноситься не як раніше (до змін, внесених наказом №276) до рядка 7 декларації, а до рядків 4.1 та/або 4.2 декларації.

У рядку «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» податкової накладної проставляється умовний ІПН «500000000000»), що переноситься не як раніше (до змін, внесених наказом №276) до рядка 7 декларації, а до рядка 6 декларації.

► «Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 Кодексу».

У цьому розділі у рядку «600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» відображаються коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Дані до вказаного рядка таблиці 1 додатка 1 до декларації переносяться з таблиці 2 додатка 7 до декларації (відповідно до виноски «*» під таблицею 2 додатка 7) та відображаються у рядках 4.1, 4.2 декларації за останній податковий період року (у разі анулювання реєстрації платника податку – у декларації за останній податковий період, коли відбулося зняття з обліку).

II. Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192

розділу V Кодексу

Таблицю 2, як і таблицю 1, додатку 1 до декларації у зв’язку із запровадженням бюджетної дотації доповнено графою 3.2 «ознака здійснення с/г операцій*».

Крім того, з таблиці 2 виключено рядок «усього за основною ставкою та за ставкою 7%» та доповнено, як і таблицю 1, рядком «у т.ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Також таблицю 2 доповнено новим рядком «Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 13 декларації)», значення з якого переносяться до рядка 13 декларації.

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-a...

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали