• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зміни до законодавства, що діють із вересня 2019 року

29.08.2019 6339 0 1

Із 1 вересня набувають чинності зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.18 р. № 103, зокрема:

 • скасовано картку зі зразками підписів клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунка;
 • передбачено здавання банками готівки національної валюти на договірних умовах для обов’язкового подальшого її вивезення уповноваженими банками/банками (філіями, відділеннями) (далі – банк) до НБУ (у т. ч. обов’язкове вивезення непридатних до обігу банкнот і монет до НБУ або передавання їх уповноваженим та іншим банкам;
 • установлено, що банк має задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень та перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності – придбання її в уповноважених та інших банках та отримання підкріплення готівкою в НБУ;
 • запроваджено контроль НБУ за якістю придатних до обігу банкнот гривні, відсортованих автоматизовано на власному обладнанні банку;
 • змінено порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків та визначення відповідальних за такі сховища осіб.

Із 25 жовтня набуде чинності норма про встановлення єдиних характеристик пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу. Із 1 листопада з обов’язкових реквізитів касових документів буде виключено реквізит «Код банку» у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні (постанова Правління НБУ від 15.08.19 р. № 107).

Із 1 вересня банкам необхідно застосовувати додаткові заходи безпеки інформації, передбачені розд. V Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.09.17 р. № 95. Так, банкам забороняється використовувати радіотелефони та/або радіоподовжувачі телефонної лінії без активованих у них алгоритмів шифрування сигналу, який передається радіоканалом. Банки, зокрема, зобов’язані:

 • створити та підтримувати в актуальному стані (в електронному або паперовому вигляді) перелік змінних носіїв інформації банку;
 • використовувати виключно ідентифіковані змінні носії інформації в інформаційних системах банку та автоматизувати процес контролю за їх використанням. При цьому банк має право самостійно визначати методи та засоби (технології) автоматизації такого процессу;
 • застосовувати комбінацію програмних та програмно-апаратних засобів захисту від зловмисного коду;
 • запровадити системи виявлення несанкціонованого доступу до мережі та системи запобігання такому доступу для захисту периметра мережі банку;
 • використовувати сертифікати відкритих ключів, отримані в акредитованих/зареєстрованих ЦСК для ідентифікації та автентифікації, забезпечення конфіденційності інформації під час інформаційного обміну між інформаційними системами банку та НБУ тощо.

Із 1 вересня одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» при народженні дитини комплектується згідно з оновленим (уточненим та доповненим) переліком дитячих товарів, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 17.07.18 р. № 1025 у редакції наказу Мінсоцполітики від 03.07.19 р. № 1035.

Із 1 вересня 2019 року по 31 грудня 2020-го запроваджується пілотний проект щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками (далі – маркування) та проведення моніторингу обігу лікарських засобів (далі – ліки). У зв’язку із цим:

 • МОЗ повинен затвердити до 10 вересня цього року перелік учасників пілотного проекту; до 1 жовтня – перелік ліків, стосовно яких запроваджується маркування та проводиться моніторинг обігу;
 • Мінекономрозвитку – забезпечити до 1 грудня цього року створення та функціонування єдиної державної системи проведення моніторингу обігу ліків (далі – ЄДСМОЛ).

Згідно з порядком запровадження пілотного проекту, зокрема:

 • у проекті можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб’ютори ліків, заклади охорони здоров’я, аптечні заклади;
 • маркування ліків у цілях реалізації пілотного проекту здійснюється виробниками (імпортерами) шляхом нанесення на кожну упаковку ліків 2-вимірного штрихкоду, який має відповідати стандарту ISO/IEC 16022:2006 та містити інформацію про ліки, визначену МОЗ;
 • кожний контрольний (ідентифікаційний) знак виробник ліків уносить до ЄДСМОЛ;
 • пріоритетними для запровадження маркування та проведення моніторингу обігу є ліки, визначені програмою «Доступні ліки».

Суб’єкт, який бажає взяти участь у пілотному проекті, має подати до 1 вересня до МОЗ письмову заяву в довільній формі (постанова КМУ від 24.07.19 р. № 653).

Із 2 вересня набувають чинності зміни до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), схваленої рішенням Правління НБУ від 15.02.18 р. № 101-рш, зокрема:

 • під час визначення активів простроченими/непростроченими застосовуються вимоги нормативно-правових актів НБУ з бухобліку;
 • банки мають право включати до розрахунку високоякісних ліквідних активів активи, включені до пулу активів (майна) і не використані банком для отримання кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування та доступні для використання як забезпечення за такими кредитами;
 • уточнено та доповнено складові очікуваних відпливів грошових коштів та коефіцієнти, визначені в розрахунку очікуваних відпливів грошових коштів (додаток 2) (рішення Правління НБУ від 31.07.19 р. № 540-рш).

Із 6 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі. Зовнішні джерела живлення включено до Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою КМУ від 28.12.16 р. № 1069 (далі – Перелік № 1069). Згідно з новим п. 51 держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 150).

Із 7 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляторів із двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт. Такі вентилятори включено до Переліку № 1069 (п. 50). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 151).

Із 10 вересня набудуть чинності зміни до Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ від 02.12.15 р. № 1000, зокрема:

 • СГ має вести господарську діяльність із виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї; виробництва та продажу спецзасобів виключно в межах місць провадження госпдіяльності, зазначених у підтвердних документах, поданих органу ліцензування;
 • місця (приміщення) провадження госпдіяльності повинні: бути ізольованими від інших приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі, внутрішні стіни (перегородки), відповідати вимогам пп. 1 п. 8 Ліцензійних умов; мати двоє дверей з міцними і надійними замками, зокрема зовнішні з листового металу певною товщиною; внутрішні – ґратчасті сталеві або обладнані металевими ролетами, які відповідають заходам безпеки, обрамлення дверних прорізів із сталевого профілю;
 • приміщення для провадження госпдіяльності з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спецзасобами, а також ремонту зброї повинні мати необхідні умови для доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Також підвищено вимоги до обладнання кімнати для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спецзасобів, а також до їх розміщення.

Ліцензійні умови доповнено формою відомостей про місця провадження господарської діяльності (додаток 11). Більшість додатків викладено в новій редакції, зокрема форму заяви про отримання ліцензії; книги обліку виготовлених зброї, боєприпасів, спецзасобів, зброї, що надійшла для ремонту, тощо (постанова КМУ від 26.06.19 р. № 554).

До 10 вересня Нацбанк надсилає банкам, оцінювання стійкості яких здійснювалося у два або три етапи, вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації (далі – програма). До 15 жовтня банки, що отримали таку вимогу, подають до НБУ програму, складену згідно з вимогами додатка до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.17 р. № 141. Банк, оцінювання стійкості якого цього року проводилось у три етапи, за результатами якого НБУ визначив необхідний рівень нормативів достатності капіталу, повинен виконати програму та забезпечити дотримання вказаного рівня нормативів до 30 вересня 2020 року (постанова Правління НБУ від 09.07.19 р. № 90).

Із 12 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої. Ці насоси включено до Переліку № 1069 (п. 481). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 153).

Із 13 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів, які включено до Переліку № 1069 (п. 49). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 152).

Не пізніше 13 вересня банк, який до 8 серпня отримав від НБУ повідомлення про зміну обслуговуючого банку в митній декларації
(далі – МД):

 • з дня отримання такого повідомлення не може використовувати цю МД (інформацію про неї з реєстру МД, отриману до зміни обслуговуючого банку) для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків;
 • повинен завершити нагляд за експортними операціями упродовж 5 робочих днів з моменту отримання від НБУ зазначеної інформації (п. 161 та 162 розд. IV Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 02.01.19 р. № 7) (постанова Правління НБУ від 06.08.19 р. № 104).

Із 14 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів. Ці насоси включено до Переліку № 1069 (п. 48). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 154).

Із 15 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів, уключених до нового п. 47 (замість п. 434, який скасовано) Переліку № 1069. Держнагляд, як і раніше, здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 155).

Із 15 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення. Такі приймачі включено до Переліку № 1069 (п. 46). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 156).

Із 15 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів. Електродвигуни унесено до Переліку № 1069 (п. 45). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 157).

Із 15 вересня набуває чинності Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів, які входять до Переліку № 1069 (п. 23). Держнагляд здійснюватиме Держпродспоживслужба (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 158).

Із 16 вересня по 11 жовтня ДП «Національні інформаційні системи» проводитиме верифікацію нотаріусів (перевірятимуться відомості, що підтверджують видавання свідоцтва на провадження нотаріальної діяльності).

Нагадаємо, з метою посилення захисту даних Реєстру речових прав та ЄДР починаючи з 22 липня проводиться верифікація та актуалізація відомостей про користувачів Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст: держреєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань,
а також нотаріусів.

Особам, які успішно пройшли верифікацію, видаються нові ідентифікатори доступу (пароля доступу) з одночасним скасуванням раніше виданих. Тим, хто не пройшов верифікацію або своєчасно не звернувся за її проведенням, доступ анулюється (скасовуються їхні ідентифікатори/паролі доступу) (наказ Мін’юсту від 18.07.19 р. № 2185/5).

Із 19 вересня набувають чинності зміни до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою КМУ від 18.11.15 р. № 960, зокрема:

 • до заяви про отримання ліцензії (викладена у новій редакції) додатково додаються відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності), а саме: про наявність спеціальних засобів і транспорту реагування (нові додатки 21 та 22);
 • щороку до 15 вересня (станом на 1 вересня) ліцензіат має повідомляти органу ліцензування про зміну даних щодо персоналу охорони (його загальну кількість та рівень кваліфікації). Зараз таке повідомлення направляється до 15 грудня (станом на 1 грудня);
 • суб’єкт охоронної діяльності має забезпечити наявність на одязі персоналу охорони ознаки належності до відповідного суб’єкта (найменування юрособи або П. І. Б. (за наявності) фізособи-підприємця); необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження своєї діяльності, в яких обслуговуються замовники послуг (постанова КМУ від 05.07.19 р. № 578).

Із 20 вересня для малих потужностей операторів харчових продуктів набувають чинності п. 2 ч. 2 ст. 20, ст. 21, п. 4 ч. 1 ст. 64 Закону від 23.12.97 р. № 771/97-ВР, викладеного в редакції Закону від 22.07.14 р. № 1602-VII.

Згідно із зазначеними нормами оператори ринку зобов’язані:

 • розробляти, уводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (далі – процедури), а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування процедур відповідальних за них осіб під час виробництва та обігу харчових продуктів (п. 2 ч. 2 ст. 20);
 • дотримуватися вимог до застосування процедур, установлених ст. 21, зокрема: надавати компетентному органу під час держконтролю докази відповідності діяльності вимогам до розроблення, запровадження та використання процедур; гарантувати, що документи, у яких наводиться опис процедур, містять достовірну інформацію, тощо;
 • зберігати документи і записи про виконання принципів протягом 3 місяців після кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні, якщо інше не передбачено рекомендаціями об’єднань виробників, та окремих показників якості харчових продуктів (п. 6 ст. 21).

Із 20 вересня надходження від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі – збори), використовуються на фінансування легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, наповнення фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків. Інформація про обсяг отриманих та використаних коштів, які надійшли на рахунки закладів як збори, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах закладів через Інтернет у режимі реального часу та має містити: код та вид збору, розмір надходження від збору та витрат за напрямами використання коштів (постанова КМУ від 12.06.19 р. № 496).

Із 21 вересня діють зміни до документів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 09.07.10 р. № 566. А саме:

 • підвищено розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – ТЗ): зі 100 000 до 130 000 грн на одного потерпілого – за шкоду, заподіяну майну потерпілих; із 200 000 до 260 000 грн на одного потерпілого – за шкоду, заподіяну їх життю та здоров’ю;
 • у новій редакції викладено коригуючі коефіцієнти та їх розміри, а також перелік інформації про укладені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ (таблиця 1) (розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.04.19 р. № 538).

До 22 вересня Мінекономрозвитку зобов’язане вжити заходів щодо погодження колективного управління майновими авторськими правами, що здійснюється Українським агентством з авторських та суміжних прав, з нормами Закону від 15.05.18 р. № 2415-VIII.

Після 22 вересня – оголосити конкурси на визначення акредитованих організацій колективного управління у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим ч. 5 та абзацами четвертим і п’ятим ч. 6 ст. 11 цього Закону, та розпочати приймання відповідних заяв від організацій колективного управління, про що розмістити оголошення на офіційному веб-сайті.

До 1 жовтня власники істотної участі в банках мають подати до НБУ документи та інформацію згідно з п. 305 гл. 37 розд. V Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 22.12.18 р. № 149 (далі – Положення), а саме:

 • документи для оцінки фінансового/майнового стану власника істотної участі в банку згідно з гл. 18, 19 розд. III Положення;
 • витяг з анкети особи за формою, затвердженою розпорядчим актом НБУ та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ, з таблицями, що містять:
  - про фізособу – загальну інформацію та інформацію про правовідносини, у яких ця особа є поручителем (гарантом), та щодо її ділової репутації;
  - про юрособу – загальну інформацію та інформацію про її ділову репутацію, перелік членів наглядової ради та виконавчого органу юрособи та їхню ділову репутацію.

Анкети мають містити підтвердження особою наданої інформації та інформацію про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки (постанова Правління НБУ від 27.05.19 р. № 72).

Не пізніше 1 жовтня розпорядники акцизних складів (далі – АС), де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1 000 м3, але не перевищує 20 000 м3, зобов’язані обладнати їх витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі.

Із 1 жовтня до розпорядників АС застосовуються норми п. 1281.1 ПК, якими установлено штрафи за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на АС. А саме: 20 000 грн за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з АС або за кожне місце отримання та відпуску спирту етилового та/або незареєстрований витратомір-лічильник/витратомір-лічильник спирту етилового.

У разі повторного протягом року вчинення на тому самому АС будь-якого з названих порушень розмір штрафу підвищується до 50 000 грн відповідно (п. 12, 18 підрозд. 5 розд ХХ ПК).

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали