Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

ДФС докладно про зміни до декларації з податку на прибуток підприємств

Редакція

05.07.2017 481 0 0

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.06.2017                           №16989/7/99-99-15-02-01-17

 

Головні управління ДФС в областях та
м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС

 

Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467

 Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств повідомляє таке.

 Загальні положення

9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 травня 2017 року за № 642/30510 (далі – наказ № 467).

Наказ № 467 виданий з метою реалізації положень законів України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 20 грудня 2016 року   № 1795-VIII «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі» та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

 

Внесені зміни до основної частини декларації

У зв’язку із змінами в оподаткуванні при здійсненні діяльності з випуску та проведення лотерей у полі  9 декларації  «Особливі відмітки» виділено в окремі категорії суб’єктів:

які здійснюють випуск та проведення лотерей;

що провадять азартні ігри з використанням гральних автоматів.

Виробники сільськогосподарської продукції у зазначеному полі декларації проставляють позначку лише у разі обрання  «особливого» річного податкового (звітного) періоду, визначеного п.п.137.4.1 п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

 

Показники декларації

Оподаткування страховика та діяльності з випуску та проведення лотерей

 З урахуванням особливостей, передбачених п.п.141.1.2 п.141.1 ст.141 Кодексу форма декларації доповнена рядком 07.2, в якому страховики відображатимуть страхові платежі, страхові внески, страхові  премії за договорами перестрахування відповідно до підпунктів 136.2.1 і 136.2.2 п.136.2 ст.136 Кодексу. Суми доходу за договорами перестрахування страховики також включатимуть до показника рядка 07.

У рядку 08 змінено розрахунок податку на дохід за договорами страхування із застосуванням ставки 3 відсотки, який заповнюється за формулою ((р.07 – р.07.1 – р.07.2) х ___3/100).  

Крім цього, форму декларації доповнено новими рядками  09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 з показниками, необхідними для обрахунку доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, що оподатковується за новими правилами, згідно із п.п.14.1.271 п.14.1 ст.14, п.136.6 ст.136, п.141.8 ст.141, п.48 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу.  

У рядку 09.1 обраховується сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, та дорівнює позитивному значенню різниці показників (р.09.1.1 – р.09.1.2).

У рядку 09.1.1 відображається загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею, у рядку 09.1.2 – сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення.

У рядку 09.2 відображається сума безнадійної заборгованості, визначеної п.п.«е» п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 Кодексу, тобто сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року.

Показник рядка 09 дорівнює сумі рядків 09.1 та 09.2 та відображає суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, який оподатковується за ставкою, встановленою п.136.6 ст.136 Кодексу.

Звертаємо увагу, що для суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, п.137.8 ст.137 Кодексу передбачено щоквартальну сплату податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації з податку на прибуток.

 

Авансові внески

З форми декларації виключено розділи «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств» та «Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств», в яких визначалися показники щомісячних авансових внесків (у розмірі 1/12) та разовий авансовий внесок (у розмірі 2/9) згідно з пунктами 9 та 38 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

Виправлення помилок

Звертаємо увагу, що у розділах «Виправлення помилок» змінено нумерацію рядків 27 – 31 на 26 – 30.

 

Фінансова звітність

Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною, у заключній частині декларації таблицю «Наявність додатків» доповнено графою «ФЗ12», яка передбачає необхідність проставляння платниками у цій графі позначки щодо наявності поданих до декларації форм фінансової звітності. 

У таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності12» розшифровуються форми фінансової звітності, у яких платник проставляє у відповідних графах, які відповідають назвам форм фінансової звітності, позначку.

 

Оновлені редакції додатків до декларації

 

 Додаток РІ  до рядка 03 РІ декларації

Додаток доповнено новими різницями, змінено редакцію назв окремих різниць та нумерації кодів рядків.

Основні зміни у додатку:      

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизаціїдоповнено новими різницями: які збільшують фінансовий результат (р.1.1.3, р.1.1.4) та які зменшують фінансовий результат (р.1.2.3).

2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів), зазнали редакційних змін та доповнено новою різницею, що зменшує фінансовий результат (р.2.2.3).

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, зазнали суттєвих редакційних змін та доповнені новими різницями, що збільшують фінансовий результат (р.3.1.10, р.3.1.11 та р.3.1.12).

4. Інші різниці

Внаслідок суттєвих змін в оподаткуванні страховиків, викладено у новій редакції різниці, які передбачені для коригування фінансового результату до оподаткування страховика, визначені пунктами 141.1.3 та 141.1.4 п.141.1 ст.141 Кодексу, а саме, які збільшують фінансовий результат (р.4.1.1) та які зменшують фінансовий результат (р.4.2.1).

 Редакційних змін зазнали різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів,передбачені п.141.2 ст.141 Кодексу, та викладено у новій редакції різниці,  які збільшують фінансовий результат (р.4.1.3 ЦП, р. 4.1.4 ЦП).

Слід зазначити, що показники рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатку РІ обчислюються за результатами розрахунку відповідних показників у додатку ЦП.

 Зі складу різниць, передбачених розділом І Кодексу, вилучено різниці, на які збільшувався фінансовий результат, у разі зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення, які раніше відображалися у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ.

 

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ, доповнено новими різницями:

які збільшують фінансовий результат (р.4.1.16, р.4.1.17) та які зменшують фінансовий результат (р.4.2.15, р.4.2.16).

Звертаємо увагу, що при застосуванні платниками права на прискорену амортизацію щодо основних засобів четвертої групи з урахуванням положень п.43 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу різниці, передбачені у рядках 4.1.17 та 4.2.16 додатка РІ щодо сум амортизації розраховуються у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, тобто у разі недотримання платником встановлених Кодексом вимог.

 

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації

Із виключенням з п.137.6 ст.137 Кодексу норми, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, а також із втратою актуальності пунктів 9, 38 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу щодо сплати щомісячного авансового внеску та у розмірі 2/9 податку на прибуток, з додатка вилучено показники рядків 16.5 та 16.6, які не враховуються  у зменшення нарахованої суми податку.

        

         Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації

У складових формули рядка 4 відбулась зміна показників при розрахунку значення об’єкта оподаткування, в частині вирахування значення рядка 07.2 декларації у сумі страхових платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами перестрахування.

У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний (і) податковий(і) (звітний (і)) рік (роки), за результатами якого (их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  – (р.04 + р.07 – р.07.2 + р.09 + р.11 + р.13 – р.14 декларації)).

 

         Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації

З урахуванням змін щодо особливостей оподаткування нерезидентів, таблицю 1 додатка після рядка 23 доповнено новими рядками:

рядок 24 – проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам відповідно до п.п.141.4.11 п.141.4 ст.141 Кодексу (за ставкою 5 відс. згідно з Кодексом);

 рядок 25 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпунктів «б» і «в» п.п.141.4.11 п.141.4 ст.141 Кодексу (звільнені від оподаткування згідно з п. 46 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу);

рядок 26 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам п.п.141.4.11 п.141.4 ст.141 Кодексу (звільнені від оподаткування згідно з п. 47 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу).

 

Додаток ТЦ до декларації

З  урахуванням положень п.п.39.5.4 п.39.5 ст.39 Кодексу щодо дозволу платнику при здійсненні самостійного коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або мінімального значення діапазону цін (рентабельності) таблицю додатка доповнено новими графами 14 та 16, у яких зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

З таблиці оновленого додатка видалено графу 8, що також вплинуло на зміну нумерації граф. 

Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП.

 

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації 

У зв’язку зі змінами розрахунку різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів,  передбачених п.141.2 ст.141 Кодексу, додаток доповнено новими рядками:

рядок 4.1.3 РІ – загальний результат переоцінки цінних паперів (р.4.1.3.1 – р.4.1.3.2) (+,-) –  показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.3 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у разі від’ємного значення;

рядок 4.1.3.1 – загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування;

рядок 4.1.3.2 – загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування;

рядок 04 – від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах;

рядок 4.1.4.РІ – фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (р.01 – р.02 – р.03 – р.04) (+,-) – показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у разі позитивного значення.

 

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації

Додаток доповнюється новим рядком А.4.1, який заповнюється при розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до п.43 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу.

Крім того, показники рядка А.4.1 враховуються у підсумковому рядку А17 додатка АМ (сума рядків А1 – А16) та не включаються до значень показників рядка А4, з метою недопущення подвоєння сум у показнику рядка А4.

 

Додаток  ВП до рядків 26-29, 31-33 декларації

Додаток ВП передбачений для розрахунку податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и), для виправлення помилок у складі декларації за поточний звітний (податковий) період.

Показники оновленої редакції додатка ВП приведено у відповідність показникам оновленої форми декларації.

 Враховуючи, що видання наказу № 467 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – півріччя поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку на прибуток підприємств і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі та забезпечити врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

 

В.о. Голови                                                                                          М.В. Продан

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали