Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Поширені запитання щодо визначення мінімального податкового зобов’язання для фізосіб

13.11.2023 42 0 0

Фізична особа має у власності земельну ділянку, віднесену до сільгоспугідь. В оренду її не здає, обробляє самостійно. При нарахуванні мінімального податкового зобов'язання (далі – МПЗ) за 2022 рік податковий орган не врахував у зменшення МПЗ ПДФО та військовий збір (далі – ВЗ), сплачені з доходів від продажу сільгосппродукції, вирощеній на цій ділянці (декларація про майновий стан та доходи була подана до 1 травня 2022 року за 2021 рік). Чи правомірно це? 

Відповідно до пп. 170.14.3 Податкового кодексу (далі – ПК) податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) разом з детальним розрахунком суми податку про сплату річного податкового зобов'язання з ПДФО, на суму позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільгосппродукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільгоспугідь (далі у цьому пункті – загальна сума сплачених податків, зборів, платежів), надсилається (вручається) платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 ПК, до 1 липня року, наступного за звітним. 

Згідно з пп. 170.14.5 ПК до загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів платника податку включаються: 

  • ПДФО та ВЗ з доходів від продажу власної сільгосппродукції; 
  • земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільгоспугідь. У сумі сплачених податків, зборів, платежів не враховуються помилково та/або надміру сплачені у податковому (звітному) році суми податків, зборів, платежів. 

Частиною зобов’язань з ПДФО є позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів. 

Отже, для розрахунку МПЗ за 2022 рік контролюючим органом враховуватимуться ПДФО та ВЗ із доходів від продажу власної сільгосппродукції, а також земельний податок, сплачені протягом 2022 року. 

Водночас, форма податкової декларації про майновий стан і доходи у редакції, що діяла протягом 2022 року (наказ Мінфіну від 17.12.2020 № 783), не містила відокремлення даних щодо отриманих доходів від продажу власної сільгосппродукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізособою на земельних ділянках. 

Слід зазначити, що відповідно до пп. 170.14.6 ПК у разі, якщо громадянин не згоден з визначеним контролюючим органом загальним МПЗ та/або сумою в ППР він має право протягом 30 днів з дня вручення ППР звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних, та надати підтвердні документи, зокрема, щодо суми сплачених податків, зборів, платежів. 

У сумі сплачених податків, зборів, платежів не враховуються помилково та/або надміру сплачені у податковому (звітному) році суми податків, зборів, платежів. 

  

Податковий орган нарахував МПЗ фізичній особі, виходячи із середньої вартості ріллі по області (як для ділянок, нормативна грошова оцінка (далі – НГО) яких не проведена). НГО ділянки проведена. Фізособа сплатила МПЗ у встановлений строк, але згодом виявила помилку контролюючого органу. Чи може фізособа звернутися до податкового органу для перерахунку суми МПЗ, адже НГО ділянки значно відрізняється, ніж середня НГО по області? 

Згідно з пп. 170.14.6 ПК у разі незгоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним МПЗ та/або розрахованою у відповідному ППР сумою річного податкового зобов'язання з ПДФО такий платник податку має право у порядку, встановленому ст. 42 ПК, протягом 30 днів з дня вручення ППР звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних, використаних для розрахунку суми ПДФО, з наданням підтвердних документів, зокрема щодо: 

  • земельних ділянок, що знаходяться у платника податку у власності та/або постійному користуванні або в оренді (суборенді, емфітевзисі), їх НГО та площі; 
  • суми доходу, отриманого від реалізації власної сільгосппродукції; 
  • суми сплачених податків, зборів, платежів. 

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельні ділянки або договорів про передачу в оренду, емфітевзис або інше користування земельних ділянок, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства, відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, обчислення МПЗ здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації від відповідних органів про власність/користування або перехід права власності/користування на такі земельні ділянки. 

Якщо за результатами звірки виявлено розбіжності між даними контролюючого органу та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий орган протягом 10 днів, наступних за днем завершення звірки, зобов'язаний скасувати (відкликати) таке ППР та у разі потреби надіслати (вручити) платнику податку нове ППР разом з детальним розрахунком суми податку, складене з урахуванням результатів проведеної звірки. 

ДПС 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали