Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Рекомендації щодо закупівлі електроенергії на 2019 рік

22.11.2018 10005 0 0


Ціна на електроенергію змінилася – механізм зміни предмета закупівлі


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розробила рекомендації щодо порядку дій замовників товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади стосовно закупівлі електроенергії на 2019 рік з урахуванням положень Закону від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі –Закон № 922) та Закону від 13.04.17 р. № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон № 2019).

Відповідно до Закону № 2019 (набув чинності з 11.06.17 р.) суб’єкти господарювання (далі – СГ), які на сьогодні одночасно провадять діяльність із передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, повинні протягом 18 місяців із дня набрання чинності цього закону (тобто до 11.12.18 р.) забезпечити юридичне відокремлення діяльності оператора системи розподілу від інших видів діяльності вертикально інтегрованого СГ (обленерго), у тому числі шляхом створення електропостачальника.

Не пізніше 18 місяців із дня набрання чинності Закону № 2019 підлягають анулюванню ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Після анулювання цих ліцензій:

діяльність із розподілу електроенергії повинна провадитися оператором системи розподілу на підставі нової ліцензії на право провадження цього виду господарської діяльності;

діяльність із постачання електричної енергії споживачу – електропостачальником (у т. ч. новоствореним у процесі відокремлення) на підставі нової ліцензії на право провадження вказаної діяльності.

Такі ліцензії видаються НКРЕКП відповідно до закону.

На сьогодні замовниками товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади (далі – замовники) укладено договори на закупівлю електроенергії з одним СГ (обленерго), який одночасно провадить діяльність із передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Згідно із ч. 1 ст. 36 Закону № 922 договір про закупівлю укладається за нормами Цивільного та Господарського кодексів (далі – ЦК та ГК відповідно) з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. При цьому заборонено змінювати істотні умови договору про закупівлю після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених у п. 1–8 ч. 4 ст. 36 Закону № 922.

Увага! Під час укладення договору про закупівлю переможець процедури закупівлі повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.

З огляду на зазначені вимоги законодавства анулювання вищевказаних ліцензій СГ (відповідно до п. 13 розд. XVII Закону № 2019), з якими замовниками укладено договори про закупівлю, є підставою для розірвання таких договорів.

Наразі НКРЕКП розпочато видачу нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електричної енергії відповідним СГ та вживаються необхідні заходи з оптимізації та забезпечення оперативності цього процесу. Відповідні рішення НКРЕКП передбачають:

  • видачу ліцензії на право провадження діяльності з розподілу електроенергії відповідному СГ, яка набуває чинності з 1 січня 2019 року;
  • анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом відповідного СГ із 1 січня 2019 року.

Таким чином, щоб забезпечити власне споживання електроенергії (починаючи з 2019 року) замовники повинні:

  • здійснювати окремо закупівлю послуг із розподілу електроенергії та закупівлю електроенергії (товару);
  • укласти відповідні договори, ураховуючи строки проведення відповідних процедур, а також дати видачі нових ліцензій на право провадження діяльності з розподілу електроенергії. 
Важливий нюанс: під час укладення договорів слід пам’ятати про певну послідовність, оскільки згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 312 (далі – Правила № 312), умовою постачання електроенергії споживачу є наявність у споживача укладеного договору про надання послуг із розподілу електроенергії

Тож на момент фактичного укладення замовником договору з постачальником електроенергії (переможцем відкритих торгів) вже має бути укладено договір на закупівлю послуг із розподілу електроенергії між замовником та оператором системи розподілу.

Звертаємо окрему увагу на те, що замовники у розумінні Закону № 2019 не підпадають під категорію «малий непобутовий споживач» (не є суб’єктами малого підприємництва відповідно до ст. 55 ГК), тому не мають права на постачання електроенергії на умовах універсальної послуги. Як наслідок, електроенергія має продаватися замовникам за вільними (ринковими) цінами. При цьому відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону № 2019 постачання електроенергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які мають відповідну ліцензію, згідно з укладеним договором постачання. Правилами № 312 передбачено примірний договір про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5).

Інформацію щодо проведення процедури закупівлі, її учасників, порядок укладення договору про закупівлі послуг та електронергії тощо наведемо у таблиці. 

Предмет закупівлі  

 Послуги з розподілу електроенергії 

 Електрична енергія

Учасники закупівлі

 

 

Оператор системи розподілу (СГ, якому НКРЕКП видала нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії)

 

 

Електропостачальники (СГ, яким НКРЕКП видала нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу)

 

 

Правомірність участі відповідних СГ у закупівлі

 

Перелік СГ, які мають/матимуть право провадити діяльність із розподілу електроенергії на підставі нових ліцензій, розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Видача ліцензій триватиме орієнтовно до кінця листопада 2018 року.

НКРЕКП здійснює постійну актуалізацію цього переліку з урахуванням нових ліцензій, виданих СГ

Перелік СГ, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії споживачу, розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

НКРЕКП здійснює постійну актуалізацію цього переліку з урахуванням нових ліцензій, виданих СГ

Процедура закупівлі

 

 

Переговорна процедура (або прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн.)

 

 

Відкриті торги (або прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн.)

 

Підстави для вибору процедури закупівлі

 

 

Відповідно до Закону № 2019 розподіл електроенергії – це діяльність із транспортування електроенергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електроенергії. Послуги з розподілу електроенергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП.

Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електроенергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922 у разі відсутності конкуренції (у т. ч. з технічних причин) на відповідному ринку замовником може застосовуватися переговорна процедура

Відповідно до Закону № 2019 постачання електричної енергії – це продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії, що є конкурентним видом діяльності, а електропостачальники постачають електричну енергію споживачам за вільними цінами.

Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1469) місцем провадження діяльності електропостачальника є територія України

 

Установлення кваліфікаційних критеріїв

 

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону № 922 замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі, зокрема, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу

Установлення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

 

 

Визначаються сторонами під час застосування переговорної процедури закупівлі з урахуванням специфіки роботи електроустановок замовника та вимог до надання послуг із розподілу, визначених розд. 11.4 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), та Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.18 р. № 375 (далі – Порядок № 375).

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електроенергії.

До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

  • надійність (безперервність) електропостачання;
  • параметри якості електроенергії, що розподіляється оператором системи розподілу;
  • показники комерційної якості послуг оператора системи розподілу

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у т. ч. відповідну технічну специфікацію щодо електроенергії, замовникам слід визначати з урахуванням вимог до якості електричної енергії, визначених розд. 11.4 Кодексу систем розподілу, та вимог до якості послуг електропостачальника, визначених Порядком № 375.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії.

До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

  • параметри якості електричної енергії;
  • показники комерційної якості послуг електропостачальника

Форма укладення договору

 

 

Договір, що укладається замовником з оператором системи розподілу на закупівлю послуг із розподілу електроенергії, має відповідати типовій формі договору споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії, наведеній у додатку 3 до Правил № 312

 

 

Договір, що укладається замовником з електропостачальником на закупівлю електроенергії, має відповідати примірній формі договору про постачання електричної енергії споживачу, наведеній у додатку 5 до Правил № 312.

Під час укладення договорів щодо таких способів оплати, як авансовий платіж та попередня оплата, бюджетним установам слід ураховувати обмеження, визначені

Бюджетним кодексом, постановою КМУ від 23.04.14 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Початок проведення закупівлі на 2019 рік

 

 

Визначається замовником з урахуванням дати затвердження тарифу на розподіл електроенергії для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік, необхідної для розрахунку очікуваної вартості закупівлі. У разі необхідності проведення переговорної процедури з відповідним оператором системи розподілу закупівлю послуг із розподілу електроенергії на 2019 рік доцільно розпочати не пізніше 05.12.18 р.

 

 

Визначається замовником з урахуванням строків, передбачених для проведення відкритих торгів, і дати затвердження тарифу на розподіл електроенергії для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік, необхідної для визначення очікуваної вартості закупівлі електроенергії (див. нижче).

У разі необхідності проведення процедури відкритих торгів закупівлю електроенергії на 2019 рік доцільно розпочати не пізніше 05.12.18 р.

Якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн. та з електропостачальником укладається прямий договір (відповідно до роз’яснень, наданих у листі Мінекономрозвитку від 14.09.16 р. № 3302-06/29640-06), закупівля здійснюється у строки, передбачені для допорогової закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі на 2019 рік

 

 

Виходячи з очікуваного обсягу споживання електроенергії на 2019 рік і тарифу на розподіл електроенергії, затвердженого для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік.

На початку грудня 2018 року НКРЕКП затвердить тарифи на розподіл електричної енергії для всіх операторів систем розподілу.

Проекти рішень щодо величини тарифу на розподіл електроенергії відповідних операторів систем розподілу проходять процедуру відкритих обговорень і стануть відомі раніше – будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП (схвалення проекту рішення про затвердження тарифів на розподіл – орієнтовно початок листопада 2018 року, опублікування проекту рішення після відкритих обговорень для винесення на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання – орієнтовно початок грудня 2018 року)

Виходячи із загальної фактичної вартості закупівлі електричної енергії за попередній рік (2018), скоригованої на прог-нозний показник інфляції на 2019 рік і суму зменшення/збільшення очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 2019 рік, та за вирахуванням очікуваної вартості закупівлі послуг із розподілу електричної енергії на 2019 рік

 

Зверніть увагу: відповідно до ст. 64 Закону № 2019 у разі необрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача), у тому числі замовниками, нового електропостачальника, постачання електричної енергії такому споживачу здійснюватиметься постачальником «останньої надії» протягом періоду, який не повинен перевищувати 90 днів.

Зокрема, у разі скасування торгів щодо закупівлі електричної енергії у електропостачальника споживачем, на якого поширюється дія Закону № 922, або визнання їх такими, що не відбулися, постачання електроенергії такому споживачу має здійснюватися постачальником «останньої надії».

Довідкова інформація:

1. На сьогодні відповідно до ст. 1 Закону № 2019 під поняття «вертикально інтегрований СГ» підпадають усі обленерго.

2. Малий непобутовий споживач – суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електроенергію для власного споживання.

3. Відповідно до постанови КМУ від 11.07.18 р. № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019–2020 роки» за базовим сценарієм показник інфляції становитиме 7,4 %.

http://www.nerc.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали