Предмет закупівлі  

 Послуги з розподілу електроенергії 

 Електрична енергія

Учасники закупівлі

 

 

Оператор системи розподілу (СГ, якому НКРЕКП видала нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії)

 

 

Електропостачальники (СГ, яким НКРЕКП видала нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу)

 

 

Правомірність участі відповідних СГ у закупівлі

 

Перелік СГ, які мають/матимуть право провадити діяльність із розподілу електроенергії на підставі нових ліцензій, розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Видача ліцензій триватиме орієнтовно до кінця листопада 2018 року.

НКРЕКП здійснює постійну актуалізацію цього переліку з урахуванням нових ліцензій, виданих СГ

Перелік СГ, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електроенергії споживачу, розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

НКРЕКП здійснює постійну актуалізацію цього переліку з урахуванням нових ліцензій, виданих СГ

Процедура закупівлі

 

 

Переговорна процедура (або прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн.)

 

 

Відкриті торги (або прямий договір, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн.)

 

Підстави для вибору процедури закупівлі

 

 

Відповідно до Закону № 2019 розподіл електроенергії – це діяльність із транспортування електроенергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електроенергії. Послуги з розподілу електроенергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП.

Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електроенергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922 у разі відсутності конкуренції (у т. ч. з технічних причин) на відповідному ринку замовником може застосовуватися переговорна процедура

Відповідно до Закону № 2019 постачання електричної енергії – це продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії, що є конкурентним видом діяльності, а електропостачальники постачають електричну енергію споживачам за вільними цінами.

Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (затверджені постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1469) місцем провадження діяльності електропостачальника є територія України

 

Установлення кваліфікаційних критеріїв

 

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону № 922 замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі, зокрема, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу

Установлення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

 

 

Визначаються сторонами під час застосування переговорної процедури закупівлі з урахуванням специфіки роботи електроустановок замовника та вимог до надання послуг із розподілу, визначених розд. 11.4 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), та Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.18 р. № 375 (далі – Порядок № 375).

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електроенергії.

До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

  • надійність (безперервність) електропостачання;
  • параметри якості електроенергії, що розподіляється оператором системи розподілу;
  • показники комерційної якості послуг оператора системи розподілу

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у т. ч. відповідну технічну специфікацію щодо електроенергії, замовникам слід визначати з урахуванням вимог до якості електричної енергії, визначених розд. 11.4 Кодексу систем розподілу, та вимог до якості послуг електропостачальника, визначених Порядком № 375.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії.

До технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, зокрема, відносяться:

  • параметри якості електричної енергії;
  • показники комерційної якості послуг електропостачальника

Форма укладення договору

 

 

Договір, що укладається замовником з оператором системи розподілу на закупівлю послуг із розподілу електроенергії, має відповідати типовій формі договору споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії, наведеній у додатку 3 до Правил № 312

 

 

Договір, що укладається замовником з електропостачальником на закупівлю електроенергії, має відповідати примірній формі договору про постачання електричної енергії споживачу, наведеній у додатку 5 до Правил № 312.

Під час укладення договорів щодо таких способів оплати, як авансовий платіж та попередня оплата, бюджетним установам слід ураховувати обмеження, визначені

Бюджетним кодексом, постановою КМУ від 23.04.14 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Початок проведення закупівлі на 2019 рік

 

 

Визначається замовником з урахуванням дати затвердження тарифу на розподіл електроенергії для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік, необхідної для розрахунку очікуваної вартості закупівлі. У разі необхідності проведення переговорної процедури з відповідним оператором системи розподілу закупівлю послуг із розподілу електроенергії на 2019 рік доцільно розпочати не пізніше 05.12.18 р.

 

 

Визначається замовником з урахуванням строків, передбачених для проведення відкритих торгів, і дати затвердження тарифу на розподіл електроенергії для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік, необхідної для визначення очікуваної вартості закупівлі електроенергії (див. нижче).

У разі необхідності проведення процедури відкритих торгів закупівлю електроенергії на 2019 рік доцільно розпочати не пізніше 05.12.18 р.

Якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тис. грн. та з електропостачальником укладається прямий договір (відповідно до роз’яснень, наданих у листі Мінекономрозвитку від 14.09.16 р. № 3302-06/29640-06), закупівля здійснюється у строки, передбачені для допорогової закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі на 2019 рік

 

 

Виходячи з очікуваного обсягу споживання електроенергії на 2019 рік і тарифу на розподіл електроенергії, затвердженого для відповідного оператора системи розподілу на 2019 рік.

На початку грудня 2018 року НКРЕКП затвердить тарифи на розподіл електричної енергії для всіх операторів систем розподілу.

Проекти рішень щодо величини тарифу на розподіл електроенергії відповідних операторів систем розподілу проходять процедуру відкритих обговорень і стануть відомі раніше – будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП (схвалення проекту рішення про затвердження тарифів на розподіл – орієнтовно початок листопада 2018 року, опублікування проекту рішення після відкритих обговорень для винесення на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання – орієнтовно початок грудня 2018 року)

Виходячи із загальної фактичної вартості закупівлі електричної енергії за попередній рік (2018), скоригованої на прог-нозний показник інфляції на 2019 рік і суму зменшення/збільшення очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 2019 рік, та за вирахуванням очікуваної вартості закупівлі послуг із розподілу електричної енергії на 2019 рік