Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Щодо надання підтвердних документів у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юрособи

Редакція

21.07.2016 379 0 0

Згідно з пунктом 1 розділу ХІІІ Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003  № 41(далі – Положення № 41) Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

- зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією;

- зміна місцезнаходження фінансової установи.

У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва заявник зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до Нацкомфінпослуг нову реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, заявник подає оригінали та/або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 1 цього розділу (далі – Документи, що засвідчують зміни).

01.01.2016 набрала чинності нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV (далі – Закон).

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 розділу І Закону, єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Пунктами 1 та 5 частини другої статті 9 розділу ІІІ Закону передбачено, що інформація щодо найменування та/або місцезнаходження юридичної особи міститься в Єдиному державному реєстрі, держателем якого, згідно з пунктом 6 частини першої розділу І Закону, є Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру.

Відповідно до частини сьомої статті 11 розділу ІІІ Закону, державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Пунктом 1 розділу VI Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за N 839/28969, передбачено, що доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал електронних сервісів шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі.

Враховуючи вищезазначене, Нацкомфінпослуг узгоджено позицію, що до моменту внесення змін до Положення № 41 з метою приведення у відповідність до вимог законів, у частині подання підтвердних документів у разі зміни найменування та/або місцезнаходження заявника, вимоги, встановлені пунктом    2 розділу ХІV Положення  № 41, щодо необхідності подання оригіналів та/або нотаріально засвідчених копій відповідних документів, що засвідчують зміни (якщо інформацію про такі зміни внесено до Єдиного державного реєстру у встановленому Законом порядку), не застосовуються.

Джерело: http://nfp.gov.ua/news/1483.html

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали