Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Керівник КНП: призначення та оплата праці

28.08.2019 21154 0 2


Ця консультація допоможе розібратись у питаннях щодо призначення на посаду та визначення умов оплати праці керівника комунального некомерційного підприємства (далі – КНП), яким надаються послуги з медичної допомоги населенню.


За якою процедурою призначається керівник КНП?

Наприкінці 2017 року Законом від 06.04.17 р. № 2002-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров‘я» внесено зміни до Основ законодавства України про охорону здоров‘я (далі – Основи). Зокрема, відтепер заклади охорони здоров‘я (далі – ЗОЗ) можуть утворюватись та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.

Стосовно керівника комунального ЗОЗ, то їх на посаду мають призначати уповноважені виконавчі органи управління власника ЗОЗ на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від 3 до 5 років (ст. 16 Основ). Організаційні та інші питання розв’язуються відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров‘я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.17 р. № 1094 (далі – Порядок № 1094).

Зауважимо: для призначення керівників закладів, які провадять діяльність із надання лише первинної медичної допомоги, особливості конкурсу можуть бути визначені власниками ЗОЗ.

Ким приймається рішення щодо проведення конкурсу?

Стисло скажемо, що повноваження в частині прийняття рішення з проведення конкурсу на вакантну посаду згідно з Порядком № 1094 належать органу управління, і приймається таке рішення впродовж 3 робочих днів із дня виникнення вакансії.

Швидше б сказати, якщо, наприклад, селищною радою об‘єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) прийнято рішення про перетворення районної лікарні у КНП, то очільник цієї селищної ради має видати наказ про проведення конкурсу на вакансію керівника КНП та водночас визначає склад конкурсної комісії.

Претенденти на посаду мають пройти відбір за вимогами, встановленими Порядком № 1094 та локальним документом органу управління, який прийняв рішення щодо створення КНП (у нашому випадку – селищною радою ОТГ). Потім комісією вноситься подання керівникові цієї ради, і якщо немає заперечень, переможець конкурсу наказом голови селищної ради ОТГ призначається на посаду керівника КНП. Згідно із п. 38 Порядку № 1094 таке рішення має бути ухвалено протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією подання.

Не виключено, що комісія за наявності обґрунтованих підстав відхилить кандидатури всіх учасників, і в такому разі органу управління (у нашому випадку – голові селищної ради ОТГ) надсилається пропозиція щодо повторного конкурсу.

А доки не буде остаточного рішення щодо визначення переможця конкурсу на вакантну посаду керівника КНП, голова селищної ради своїм наказом покладає обов‘язки керівника закладу на особу з-поміж штатних працівників ЗОЗ.

За якими правилами укладається контракт із керівником комунального підприємства та що ним має передбачатися?

Для укладання контракту з керівником комунального підприємства застосовується постанова КМУ від 19.05.99 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об‘єднань державних підприємств» (далі – Постанова № 859).

Керівникам органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) Постановою № 859 надано право встановлювати виключні умови оплати праці для керівників підприємств, заснованих на комунальній власності, для укладання з ними контракту.

Тож відповідно до Постанови № 859 керівникові підприємства (у т. ч. комунального) посадовий оклад має встановлюватись у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії залежно від:

  • середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік;
  • вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг).

При цьому застосовуються дані останньої річної фінансової звітності.

Також згідно із п. 1 Постанови № 859 керівникові, з яким укладається контракт, можуть бути встановлені:

  • доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 % і за вчені звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 % та професора – 33 % (за умови, що підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність). Додамо: здійснення такої діяльності має бути передбачено установчими документами комунального підприємства, зокрема положенням або уставом;
  • щомісячну надбавку за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов‘язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки – 10 %, понад 10 років – 20 %, понад 20 років – 30 %.

Цілком можливо, що згідно з умовами контракту керівникові КНП у разі виходу на пенсію належатиме грошова допомога у розмірі не більш ніж 6 посадових окладів.

Увага! Як випливає з положень п. 4 Постанови № 859, за визначення розмірів оплати праці керівників підприємств (включаючи комунальні), якщо законодавством передбачено укладення з ними контрактів, персональна відповідальність покладається на керівників відповідних органів влади.

Щоправда, Постановою № 859 не конкретизовано обсяг відповідальності щодо керівників ОМС, якими приймається рішення про утворення комунальних підприємств, але, на нашу думку, ця позиція може бути застосована й до голів відповідних рад.

Яким є нормативно-правове підґрунтя для визначення розміру посадового окладу керівникові комунального підприємства?

У додатку до Постанови № 859 наведено Показники для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності (далі – Показники № 859).

Так, згідно із цими Показниками при вартості активів менше як 1 млрд грн, або річному чистому доході від реалізації товарів (робіт, послуг) менше ніж 200 млн грн, або середньообліковій чисельності працівників менше ніж 500 осіб кратність до посадового окладу (ставки) працівника основної професії становить 10. Нагадаємо: йдеться про максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства.

Для прикладу, розглянемо, як визначається посадовий оклад керівникам підприємств системи Мінсоцполітики згідно з наказом Мінсоцполітики від 30.03.16 р. № 313.

По-перше, ці розміри переглядаються щоразу у разі зміни мінімальної зарплати, установленої законодавством. По-друге, у п. 4 цього документа наведено диференціацію для визначення окладу, а саме: якщо чисельність працівників до 50 осіб, оклад установлюється в кратності до 3; від 51 до 100 осіб – у кратності до 4; від 101 до 200 осіб – у кратності до 5; 201 і більше осіб – у кратності до 6 посадових окладів (ставок) працівника основної професії.

Для перегляду окладу керівника необхідно подати до міністерства подання та пояснювальну записку з обґрунтуваннями всіх показників такого подання.

Аналогічний алгоритм може бути застосовано й до комунальних підприємств, засновниками яких є ОМС, зокрема, для підготовки проекту контракту з керівником КНП із невеликою чисельністю працюючих.

Яке законодавче підґрунтя для укладення контракту з керівником КНП?

На сьогодні користуємося Порядком укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров‘я, затвердженим постановою КМУ від 16.10.14 р. № 642 (далі – Постанова № 642, Порядок № 642), яким зазначено, що саме укладений контракт є підставою для видання наказу про призначення керівника комунального ЗОЗ на посаду з дня, зазначеного у контракті.

Наприклад, якщо контракт укладено 12.08.19 р. і цей день визначено днем призначення на посаду, а розпорядчий документ міської ради ОТГ, яка є органом управління майном та іншою стороною ухвалення контракту, датується 19.08.19 р., то за фактом керівника КНП призначено на посаду з 12.08.19 р. Тож заробіток йому має розраховуватися саме з цієї дати.

Згідно із п. 4 Порядку № 642 у контракті окрім визначення строку його дії (це може бути від 3 до 5 років), прав, обов‘язків та відповідальності сторін, умов розірвання контракту тощо установлюються умови матеріального забезпечення та організації праці.

Звертаємо увагу: керівник закладу, з яким укладено контракт, має право на всі установлені законодавством пільги та компенсації.

Які особливості визначення умов оплати праці керівника КНП?

Умови оплати праці та тривалість відпусток керівника КНП має визначатись за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством (розд. ІІІ Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров‘я, затвердженого Постановою № 642, далі – Типовий контракт № 642). Це означає, що керівникові у разі укладення з ним контракту в межах фонду оплати праці виплачуватимуться певні складові його заробітку.

Зауважимо, що Постановою № 642 не встановлено будь-яких особливостей стосовно визначення посадового окладу керівникові КНП, тому сміливо застосовуємо загальні засади, визначені законодавством для таких випадків, а саме: Постанову № 859.

Отже, розмір посадового окладу безпосередньо залежить від мінімального розміру посадового окладу (ставки) працівника основної професії (це один із критеріїв, установлених Постановою № 859).

Для коректного застосування цієї норми радимо діяти за таким алгоритмом.

Знаємо, що всі посади з розмірами посадових окладів містяться у штатному розписі КНП, тому якихось питань щодо найнижчого посадового окладу не виникатиме.

Для прикладу: в штатному розписі лікарні, реорганізованої рішенням селищної ради ОТГ на КНП, умови оплати праці встановлюються колективним договором на засадах, передбачених для бюджетників, тобто згідно із Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.05 р. № 308/519.

За цими Умовами посадовий оклад молодшої медичної сестри (прибиральниці палатної) визначається за 3-м тарифним розрядом ЄТС, який на сьогодні становить 2 267 грн. Оскільки мінімальний посадовий оклад згідно зі штатним розписом КНП встановлено саме за цією посадою, розрахунок у кратності до цього мінімального окладу здійснюється так: якщо у контракті передбачено кратність 3 – посадовий оклад керівника КНП становитиме 6 801 грн (2 267 грн х 3); із кратністю 4 – 9 068 грн (2 267 грн х 4); із кратністю 5 – 11 335 грн (2 267 грн х 5).

До речі, у листі Мінсоцполітики від 22.03.19 р. № 383/0/1206-19 зазначено, що, визначаючи посадовий окладу керівнику КНП, необхідно враховувати саме мінімальний оклад (тарифну ставку) основної професії згідно зі штатним розписом підприємства. Також у цьому листі сказано, що у разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника основної професії необхідно внести зміни до контракту щодо збільшення посадового окладу керівника КНП.

Не забуваймо, що ще одним критерієм, який впливає на визначення посадового окладу керівникові такого підприємства, є середньооблікова чисельність працюючих. Тож якщо, приміром, відбулися відповідні зміни у цій частині (звісно, підтверджені даними останньої річної фінансової звітності КНП), мають бути переглянуті й умови раніше укладеного контракту (пп. 1 п. 1 Постанови № 859, Показники № 859).

Ще скажемо про таке. Згідно з Показниками № 859 при середньообліковій чисельності працівників менш ніж 500 осіб максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства до мінімального окладу працівника основної професії визначається у кратності до 10.

Тож під час підготовки проекту контракту для КНП із невеликою чисельністю працюючих видається доцільним визначати не таку максимальну кратність, а меншу – наприклад, 3 або 4.

Звертаємо увагу: за виконання обов‘язків, установлених контрактом, керівник може отримувати інші складові заробітку (розд. ІІІ Типового контракту № 642). Тому умови контракту з керівником КНП можуть передбачати:

  • підвищення посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
  • надбавок за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо;
  • доплат (за науковий ступінь тощо);
  • премії (розмір її визначається згідно з положенням про преміювання, погодженим із відповідною радою ОТГ);
  • допомогу на оздоровлення.

Не зайвим буде передбачити в контракті з керівником КНП норму, згідно з якою за неналежного виконання умов контракту йому зменшуватимуться (або взагалі не виплачуватимуться) надбавки, доплати та матеріальна допомога. Також конче необхідним є визначення у контракті підстав та порядку внесення до нього змін.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Медичні КНП»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права у сфері медичних КНП

4416 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали