Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Платні послуги медичного КНП: коли використовувати РОS-термінал

30.09.2020 768 0 2

Медичні КНП, які надають або мають намір надавати платні послуги, цікавляться питанням приймання від пацієнтів карток в оплату. Це їхній обов’язок чи лише право? Чи є сліп РОS-терміналу розрахунковим документом? Чи можливе повернення готівки, якщо покупець оплатив карткою медпослугу, але так і не скористався нею? Спробуємо розібратися в цих питаннях.

РОS-термінал: право чи обов’язок?

Визначення РОS або платіжного терміналу містить п. 1.321 Закону від 05.04.01 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – Закон № 2346): це електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації та друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу (ЕПЗ).

У свою чергу, ЕПЗце платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ (п. 1.14 Закону № 2346). До ЕПЗ, зокрема, належать усі види банківських платіжних карток.

Отже, РОS-термінал дає змогу медичним КНП, які надають медичні послуг, приймати до оплати не лише готівкові кошти, але й безготівкові з використанням ЕПЗ. Водночас медичні КНП, які використовують РРО, зобов’язані приймати ЕПЗ під час розрахунків за продані товари (надані послуги). Такі вимоги містить постанова КМУ від 29.09.10 р. № 878 «Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів».

Звільнено від обов’язкового приймання ЕПЗ лише:

 • заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів;
 • підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 м2 (крім АЗС);
 • СГ, які провадять діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менш як 25 тис. осіб.

Кількість РОS-терміналів має бути не менше 50 % від кількості РРО. Якщо в медичного КНП є всього один РРО, то воно також зобов’язане забезпечити приймання ЕПЗ, тобто йому потрібен один РОS-термінал.

Увага! POS-термінал установлюють додатково до РРО, а не замість нього. Адже він не виконує фіскальних функцій РРО.

На разі платіжний термінал можна використовувати й без прив’язки до РРО, за умови що медичне КНП не застосовує РРО згідно із Законом від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). Жодних заборон із цього приводу законодавство не містить (див. лист Мінекономіки від 07.02.13 р. № 3501-06/4370-12 і ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 14.11.17 р. № 2616/ІПК/26-15-14-09-13).

Приміром, медичне КНП може приймати за допомогою ЕПЗ благодійну допомогу. А така операція не є розрахунковою з погляду ст. 2 Закону № 265 (див. листи ДФС від 27.10.15 р. № 22787/6/99-99-22-07-03-15 і від 04.11.15 р. № 23517/6/99-99-22-07-03-15, лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.01.16 р. № 99/10/10-36-22-07-22).

Робота з РОS-терміналом

Для застосування РОS-терміналу медичне КНП має звернутися до будь-якого банку й укласти з ним договір еквайрингу. Ідеться про договір на технологічне та інформаційне обслуговування проведення розрахунків за допомогою банківських карток. Причому медичне КНП має право одночасно використовувати декілька РОS-терміналів на підставі договорів з різними банками. Однією стороною такого договору є банк-еквайр, а іншою – торговець (медичне КНП, яке згідно з п. 1.42 Закону № 2346 приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості послуг).

У договорі з еквайром мають бути обов’язково зазначені такі умови (п. 4 розд. V Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління НБУ від 05.11.14 № 705; далі – Положення № 705):

 • найменування платіжних систем (наприклад, VISA, MasterСard, НПС ПРОСТІР), ЕПЗ яких приймаються торговцем до оплати, та типи ЕПЗ з визначенням їхніх ознак платіжності;
 • порядок оформлення документів за операціями з використанням ЕПЗ;
 • порядок і терміни розрахунків еквайра з торговцем;
 • розмір комісійної винагороди, яку торговець сплачує еквайру за розрахункове обслуговування;
 • процедури безпеки, яких має дотримуватися торговець під час приймання платежів з використанням ЕПЗ та передавання даних еквайру про проведені операції;
 • інші умови відповідно до законодавства України або на розсуд еквайра та торговця.

РОS-термінал можна отримати (на умовах купівлі або оренди) безпосередньо в банку або від інших осіб за погодженням з еквайром. Головне, щоб РОS-термінал відповідав технічним (функціональним) вимогам і встановленим вимогам безпеки. Банки можуть надавати РОS-термінали і безоплатно. РОS-термінал буде забезпечений відповідним програмним забезпеченням, а торговець отримає інструкцію з його використання. Торговець зобов’язаний забезпечити розміщення зображення торгової марки платіжної системи в порядку, встановленому договором (наприклад, на вхідних дверях).

Увага! У разі розрахунків через РОS-термінал кошти, списані з карткового рахунку покупця, надійдуть на рахунок продавця не відразу. Зазвичай розрив у часі становить до трьох банківських днів. Терміни розрахунків між банком-еквайром і медичним КНП визначаються в договорі еквайрингу (пп. 3 п. 4 розд. V Положення № 705).

Слід зважати, що еквайр зобов’язаний забезпечити технологічне та інформаційне обслуговування торговця (п. 2 розд. V Положення № 705). Відповідно, банк підключає устаткування, здійснює його технічне обслуговування, організовує навчання продавців і касирів правилам роботи з РОS-терміналом.

У свою чергу, торговцю потрібно визначити місце, де буде встановлено РОS-термінал, обладнати його надійним зв’язком із банком-еквайром, затвердити перелік працівників, які працюватимуть із РОS-терміналом, виділити їм час для відповідного навчання.

Торговець зобов’язаний дотримуватися правил здійснення платіжної операції з використанням ЕПЗ і процедур безпеки, установлених договором з еквайром.

Увага! Заборонено копіювати платіжні картки або їх реквізити, вносити повний номер ЕПЗ в облікові книги та/або електронні бази даних.

Операції з використанням платіжної картки можна проводити лише у присутності її власника, якщо інше не узгоджено з ним або не передбачено правилами платіжної системи для окремих видів операцій (п. 10 розд. V Положення № 705). Під здійснення операцій за допомогою банківської картки продавець повинен (залежно від правил платіжної системи) отримати підпис клієнта на квитанції або попросити його ввести пін-код на клавіатурі РОS-терміналу чи допоміжного пристрою. Продавець у жодному разі не повинен просити покупця повідомити йому пін-код.

 Торговець має право відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням ЕПЗ у таких випадках (п. 12 розд. V Положення № 705):

 • закінчення терміну дії ЕПЗ, відсутність необхідних ознак його платіжності тощо;
 • невідповідність між підписом на ЕПЗ і підписом на паперовому документі, який оформляється за результатами операції, або неправильне введення пін-коду;
 • відмова користувача надати документ, що посвідчує його особу, у випадках, передбачених законодавством України, або якщо було виявлено, що особа не має права використовувати ЕПЗ;
 • неможливість виконання авторизації у зв’язку з технічними причинами;
 • відсутність підпису на ЕПЗ, якщо це передбачено правилами платіжної системи;
 • отримання негативного коду авторизації від емітента ЕПЗ.

Квитанція РОS-терміналу

Операції, які здійснюються за допомогою РОS-терміналу, оформляються відповідною квитанцією (п. 6 розд. VII Положення № 705), в якій немає інформації про кількість проданого товару (послуги). Тому цей документ не є розрахунковим документом у розумінні ст. 2 Закону № 265 (див. лист НБУ від 28.11.19 р. № 57-0007/62082). А отже, розрахункові операції через платіжний термінал не здійснюються.

У квитанції РОS-терміналу зазначається така інформація (п. 7 розд. VII Положення № 705):

 • ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, які дають змогу їх ідентифікувати;
 • ідентифікатор платіжного пристрою;
 • дата та час здійснення операції;
 • сума та валюта операції;
 • сума комісійної винагороди;
 • реквізити ЕПЗ, які дозволені правилами безпеки платіжної системи;
 • вид операції;
 • код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію у платіжній системі;
 • інші додаткові реквізити документів, передбачені правилами платіжних систем та/або внутрішньобанківськими правилами.

Увага! Під час проведення розрахунків за медичну послугу через РОS-термінал медичне КНП обов’язково видає пацієнту розрахунковий документ – фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою № ФКЧ-1.

Водночас не забудьте про додаткові реквізити, які має містити фіскальний чек, якщо РРО з’єднаний або поєднаний із РОS-терміналом (п. 6 розд. ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну від 21.01.16 р. № 13). Так, у чеку наводять:

 • ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);
 • ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);
 • суму комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);
 • вид операції (рядок 13);
 • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ» (рядок 14);
 • напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);
 • підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис «Касир» (рядок 16);
 • підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ» (рядок 17);

Рекомпенсація невикористаної послуги, оплаченої через ЕПЗ

Припустимо, що пацієнт не скористався заздалегідь оплаченою за допомогою ЕПЗ медичною послугою. У такому разі медичне КНП, з огляду на Закон від 12.05.91 г. № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі – Закон № 1023) повинне повернути пацієнту витрачені кошти. Постає питання: а чи можна повернути кошти пацієнту готівкою?

Такий варіант не схвалюють податківці. На їхню думку, якщо оплата пройшла через PОS-термінал, то й повернути гроші покупцю можна лише шляхом зарахування коштів на його картку (див. ЗІР, категорія 109.02).

Проте Законом № 1023 не визначено способу повернення коштів за невикористану послугу, яку було оплачено з використанням платіжної картки. Тому, на думку НБУ, викладену в листі від 12.10.16 р. № 57-0002/84778, повернення коштів може здійснюватися як у безготівковій, так і в готівковій формі. Водночас не слід забувати видати фіскальний касовий чек видачі коштів за формою № ФКЧ-2.

Висновки

Медичні КНП, які використовують РРО, мають забезпечити використання POS-терміналу. Водночас POS-термінали не є альтернативою РРО, а квитанція POS-терміналу не є розрахунковим документом.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Медичні КНП»

Організація роботи в новому статусі

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали