• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Самоліквідація підприємства: облік

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як вести бухгалтерський і податковий облік у періоді ліквідації підприємства; яку і коли подавати звітність; як відобразити в обліку завершальні операції.

Що можна зробити на практиці: видати наказ (розпорядження), у якому чітко прописати послідовність дій з огляду на специфіку роботи підприємства, призначити відповідальних і зазначити строки виконання завдань.

Як вести облік у період ліквідації

Початок процедури ліквідації не звільняє підприємство від необхідності вести бухгалтерський облік (ч. 1 ст. 8 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV, далі – Закон № 996). Крім того, підприємство, яке знаходиться в процесі ліквідації, не перестає бути платником податків. А отже, зобов'язане подавати податкову звітність.

Хто повинен цим займатися? Відповідальність за ведення обліку в ліквідаційний період покладено на ліквідаційну комісію (ч. 8 ст. 8 Закону № 996). Тому їй і вирішувати, як саме учинити:

 • до моменту ліквідації доручити вести облік штатним бухгалтерам підприємства;
 • найняти за строковим трудовим договором бухгалтера або групу бухгалтерів;
 • скористатися послугами фахівця – підприємця або аудиторської фірми;
 • вести облік самостійно.

У період ліквідації необхідно:

 • скласти фінансову звітність на дату прийняття рішення про ліквідацію. Звітним буде період з початку року і до дати прийняття підприємством рішення про ліквідацію (ч. 3 ст. 13 Закону № 996);
 • провести інвентаризацію всіх активів підприємства, а також майна і матеріальних цінностей, які не належать підприємству і знаходяться на забалансових рахунках (пп. «ж» п. 3 Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69);
 • створити забезпечення для погашення зобов'язань підприємства перед фізичними та юридичними особами згідно з П(С)БО 11 (п. 3 розд. III П(С)БО 27);
 • отримати оплату від дебіторів;
 • скласти проміжний ліквідаційний баланс. На дату складання такого балансу слід:

– оприбуткувати всі необліковані активи, виявлені в ході інвентаризації, а активи, яких не вистачає і які непридатні, – списати;

– перевести всі довгострокові дебіторські та кредиторські заборгованості, а також довгострокові зобов'язання підприємства перед третіми особами до поточних;

– списати на фінансовий результат залишки резервів і забезпечень (резерв сумнівних боргів, резерв відпусток тощо);

– перевести на субрахунок 286 «Необоротні активи і групи вибуття, що утримуються для продажу» ті необоротні активи, які будуть про­дані;

 • списати безнадійну заборгованість (кредиторську і дебіторську);
 • розпродати майно, погасити кредиторську заборгованість та інші зобов'язання відповідно до законодавства. Якщо частина боргу залишається непогашеною, тому що немає грошей, вона погашається за рахунок майна засновників (учасників) підприємства (п. 97.3 Податкового кодексу, далі – ПК). Завважимо, що наведена норма не стосується випадків, коли ліквідується підприємство-банкрут. Тоді діє інша процедура, у цій консультації ми її не розглядаємо;
 • скласти «передліквідаційний» баланс. Такий баланс складається, якщо після погашення всіх вимог кредиторів у підприємства залишається майно, яке розподіляється між учасниками;
 • розподілити майно між учасниками. Якщо при розподілі майна заборгованість перед власниками не буде погашена повністю через недостатність майна, така заборгованість не вважається доходом ліквідовуваного підприємства (пп. 136.1.13 ПК);
 • скласти остаточний ліквідаційний баланс. Активи і пасиви в ньому повинні бути відсутніми, тобто баланс повинен бути нульовим (лист Мінфіну від 02.08.07 р. № 31-34000-10-10/15607).

Подання останньої звітності

Податок на прибуток

Період, на який припадає дата ліквідації, буде останнім звітним періодом для платників податку на прибуток (пп. 152.9.3 ПК). Тобто виходячи з норм п. 57.1 ПК останньою звітністю буде:

 • або річна декларація (період починається 1 січня, але закінчується днем ліквідації підприємства),
 • або квартальна декларація – за відповідний період наростаючим підсумком (квартал, півріччя тощо), який також закінчується днем ліквідації підприємства.

Уточнимо, що датою ліквідації юрособи вважається дата внесення до ЄДР запису про його припинення (ч. 2 ст. 104 Цивільного кодексу). Такий запис робить держреєстратор після подання йому необхідних документів, у тому числі й довідки з податкового органу про відсутність у юрособи заборгованості за податками і зборами. Іншими словами, остання декларація з податку на прибуток повинна складатися на дату остаточного розрахунку з бюджетом за податком на прибуток. У цьому випадку підприємство зможе отримати в ДПІ довідку про відсутність заборгованості.

А що робити платникові авансових внесків із податку на прибуток? Навіть не здійснюючи господарську діяльність і знаходячись у процесі ліквідації, доведеться щомісячно сплачувати авансові внески, уключаючи й місяць, на який припадає дата ліквідації підприємства.

ПДВ. Для платників ПДВ останній звітний період закінчується днем анулювання ПДВ-реєстрації (п. 184.6 ПК). Тобто для місячних платників це період з 1-го числа місяця і по день анулювання ПДВ-реєстрації включно, а для квартальних платників – з 1-го числа звітного кварталу і по день анулювання ПДВ-реєстрації включно (п. 202.1 ПК). Спеціальних строків для подання останньої декларації з ПДВ ПК не встановлює. Тому подати її слід у загальні строки: протягом 20 календарних днів (далі – к. д.) після закінчення календарного місяця (якщо звітний період – місяць) або протягом 40 к. д. після закінчення звітного кварталу (якщо звітний період – квартал) (п. 49.18 ПК).

Якщо підприємство здійснювало як оподатковувані, так і не оподатковувані операції, необхідно зробити перерахунок, заповнити таблиці 2 та 3 додатка 7 до декларації і дані перерахунку відобразити в декларації за останній звітний період (п. 199.4, 199.5 ПК).

ПДФЛ

Якщо в ході ліквідації юрособи фізична особа отримує інвестиційний дохід (виплати власникам у грошовій або матеріальній формі при розподілі майна, за винятком дивідендів), такий дохід підлягає обкладенню ПДФО за правилами п. 170.2 ПК. Такі доходи треба відобразити у формі № 1ДФ, проте підприємство із цих доходів ПДФО не утримує і до бюджету не сплачує. Сплачують ПДФО отримувачі інвестиційних доходів.

ЄСВ

До моменту зняття з реєстрації в податкових органах підприємство повинне подавати звітність. Востаннє – за період до дати зняття з обліку (п. 2.11 Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.13 р. № 454).

Фінансова звітність

Вести бухгалтерський облік і подавати фінзвітність підприємство зобов'язане до моменту виключення його з ЄДР, тобто до моменту завершення ліквідації. Остання фінансова звітність подається станом на дату ліквідації.

Особливості подання останньої звітності

Для наочності наведемо приклад з датами. Припустимо, підприємством прийнято рішення про ліквідацію. Подано до податкового органу заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 15 до Порядку № 1588, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.11 р. № 1588, далі – Порядок № 1588). Далі події розвивалися таким чином:

 • 22.07.14 р. – опубліковано повідомлення про рішення власників ліквідувати підприємство. Протягом 10 робочих днів (далі – р. д.) з дати опублікування рішення про ліквідацію підприємства податковий орган зобов'язаний призначити і розпочати документальну позапланову перевірку (п. 11.9 Порядку № 1588);
 • 04.08.14 р. – податковий орган розпочав документальну позапланову перевірку, яка закінчилася 21.08.14 р. Нагадаємо, що така перевірка проводиться протягом (п. 78.6, 82.2 ПК): 15 р. д. – для великих платників податків; 5 р. д. – для суб'єктів малого підприємництва; 10 р. д. – для інших платників податків;
 • 22.08.14 р. – підприємством подано звітність і сплачено узгоджені суми податкових зобов'язань. Заборгованості перед бюджетом немає, тому підприємству видано довідку за формою № 22-ОПП. Завважимо, що отримати довідку платник податків може самостійно в податковому органі не пізніше третього робочого дня, що настає за днем її реєстрації (п. 11.17 Порядку № 1588);
 • 25.08.14 р. – держреєстратору подано документи для зняття юрособи з реєстрації і цього ж дня держреєстратор вніс запис до ЄДР про ліквідацію юрособи (ст. 36 Закону від 15.05.13 р. № 755-IV).

Ще раз нагадаємо: останнім податковим періодом уважається період, на який припадає дата ліквідації юрособи. І якщо звітність подано в серпні, то в цьому ж місяці має бути внесено і запис до ЄДР про ліквідацію юрособи.

Завершальні операції в обліку підприємства

Розглянемо на прикладі, як скласти проміжний баланс і відобразити в обліку операції, які здійснюються після його складання.

Приклад

Проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.08.14 р. для зручності показано у вигляді оборотно-сальдової відомості (див. табл. 1). Приймемо за умову, що розрахунки з працівниками із зарплати і розрахунки щодо ЄСВ було закрито до 01.08.14 р.

Таблиця 1

(грн.)


п/п

Показник

Рахунок
(субрахунок)

Дт

Кт

Код рядка
Балансу

1

2

3

4

5

6

1

Готова продукція на складі

26

20 000

1100 (А)

2

Заборгованість вітчизняних покупців

361

43 500

7 500

1125 (А)

3

Кошти на поточному рахунку

311

14 200

1165 (А)

4

Основні засоби (далі – ОЗ), що утримуються для продажу

286

383 000

1200 (А)

5

Зареєстрований капітал

40

217 950

1400 (П)

6

Капітал у дооцінках

411

75 000

1405 (П)

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

44

8 500

1420 (П)

8

Заборгованість вітчизняних постачальників

631

9 600

48 000

1615 (П)

9

Заборгованість перед бюджетом із ПДВ

641/ПДВ

2 700

1620 (П)

10

Заборгованість із податку на прибуток

641/
прибуток

1 150

1135 (А)

11

Розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ

643

1 250

1190 (А)

12

Розрахунки за податковим кредитом із ПДВ

644

1 600

1690 (П)

13

Фінансовий результат

791

128 450

1420 (П)

Разом

455 600

455 600

Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу підприємством були проведені такі операції:

 • реалізовано об'єкти ОЗ, вартість реалізації – 550 500 грн. (у т. ч. ПДВ – 91 750 грн.). У податковому обліку балансова вартість цих об'єктів – 308 000 грн., у бухгалтерському залишкова вартість становить 383 000 грн. уключаючи фонд дооцінки – 75 000 грн.;
 • отримано оплату від покупця за реалізовані об'єкти ОЗ – 550 500 грн.;
 • отримано оплату від покупця за раніше відвантажені товари – 43 500 грн.;
 • відвантажено готову продукцію зі складу в рахунок погашення заборгованості постачальників на суму 48 000 грн. (у т. ч. ПДВ – 8 000 грн.);
 • списано заборгованість за виданими авансами в сумі 7 500 грн;
 • списано заборгованість за отриманими авансами в сумі 9 600 грн.;
 • закрито розрахунки з ПДВ, проведено розрахунки з бюджетом та з учасником (частка 100 %).

У табл. 2 покажемо порядок відображення в обліку вищенаведених операцій.

Таблиця 2

(грн.)


п/п

Зміст операцій

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Відображено реалізацію об'єктів ОЗ

Акт приймання-передачі типової форми № ОЗ-11

361

712

550 500

150 7502

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641/ПДВ

91 750

3

Списано собівартість об'єктів ОЗ

Бухгалтерська
довідка

943

286

383 000

4

Списано фонд дооцінки

411

44

75 000

5

Списано на фінансовий результат:

– дохід від реалізації об'єктів ОЗ


712


791


458 750– витрати від реалізації об'єкта ОЗ

791

943

383 000

6

Отримано оплату від покупця за об'єкти ОЗ

Виписка
банку

311

361

550 500

7

Отримано оплату від покупця за раніше відвантажені товари

43 500

8

Відвантажено зі складу готову продукцію в рахунок погашення заборгованості перед постачальниками

ТТН типова форма № 1-ТН3, видаткова накладна

361

701

48 000

40 000

9

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова
накладна

701

641/ПДВ

8 000

10

Списано собівартість відвантаженої продукції

Бухгалтерська
довідка

901

26

20 000

20 000

11

Проведено зарахування заборгованостей

631

361

48 000

12

Списано на фінрезультат:

– дохід від реалізації продукції


701


791


40 000– витрати від реалізації

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали