Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Валюта контракту і валюта платежу не збігаються: документальне оформлення

Ольга Целуйко

20.03.2015 18940 0 0

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як сформулювати у ЗЕД-контракті (далі – контракт) умови платежу, якщо валюта платежу не збігається з валютою ціни.

Останнім часом бухгалтери досить часто запитують нас, як відображати в обліку зовнішньоекономічні операції в тих випадках, коли валюта контракту не збігається з валютою платежу.

Коли виникають такі ситуації? Наприклад, коли це вимушений захід. З огляду на «драконівські» правила НБУ, що застосовуються в разі купівлі інвалюти (заявка на купівлю виконується на четвертий день після її подання, курс інвалюти на дату виконання заявки неможливо передбачити), і додаткові витрати у вигляді комісійних банку, резиденту може бути вигідно заплатити нерезиденту гривнями. Якщо «ваш» нерезидент працює із гривнею, наприклад розраховується за своїми зобов'язаннями перед іншими українськими підприємствами, то це вигідно і йому.

Або, припустимо, при роботі із кримськими контрагентами. Суму поставки в договорі зазначено у гривнях, а розрахунок здійснюється в російських рублях. Досить частою є така ситуація сьогодні. Це стосується чинних договорів, укладених ще до анексії Криму. Нагадаємо, що такі договори з погляду податкового і митного законодавства прирівняно до зовнішньоекономічних (п. 6.5 Закону від 12.08.14 р. № 1636-VII).

Як перерахувати валюту ціни у валюту платежу

Контракт укладається в простій письмовій формі. Суттєві умови контракту перелічено в Положенні, затвердженому наказом Мінекономіки від 06.09.01 р. № 201 (далі – Положення № 201). Зокрема, це ціна і загальна вартість контракту (валюта контракту) та умови платежів (у т. ч. валюта платежу) (п. 1.6, 1.7 Положення № 201).

Ціна товару може бути виражена в будь-якій валюті (так звана валюта ціни). Розплатитися за товар можна також у будь-якій валюті, зазначеній у контракті (так звана валюта платежу) (п. 1.1 Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136, далі – Інструкція № 136).

Якщо валюта контракту (валюта ціни) не збігається з валютою платежу, то сторони фіксують у контракті умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу (так званий крос-курс) (п. 2 розділу «Додаткові рекомендації до типових платіжних умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів) додатка 1 до спільної постанови КМУ і НБУ від 21.06.95 р. № 444, далі – Постанова № 444). Причому в цьому питанні сторони мають право виходити із власних комерційних інтересів.

Зверніть увагу! Якщо в контракті не зазначено крос-курс, то обслуговуючий банк із метою валютного контролю використовуватиме такі курси валют (п. 1.4 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними та імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136, далі – Інструкція № 136):

1. Офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений НБУ на дату платежу (якщо однією з валют контракту є гривня). Наприклад, якщо валюта контракту – долар, євро, а валюта платежу – гривня (або навпаки).

2. Курс Московської міжбанківської валютної біржі або установлений центробанком країни СНД або Балтії на дату платежу (якщо одна з валют контакту – валюта країн СНД або Балтії, а інша – не гривня). Наприклад, валюта контракту – євро, долар, а валюта платежу – російський рубль (чи навпаки).

3. Курс на останню дату публікації в Financial Times, що передує даті платежу (в усіх інших випадках). Наприклад, валюта контракту – євро, а валюта платежу – долар (чи навпаки).

Підприємство може роздумувати, як краще вчинити. Зазначити крос-курс у контракті? Чи нехай курс для перерахунку вибирає банк?

Подумайте: від правил перерахунку залежить, чи закриється, на думку банку, заборгованість нерезидента (грошова в разі експорту чи товарна в разі імпорту з передоплатою). Якщо підприємство і банк по-різному розрахують заборгованість, то може трапитися, що банк не зніме операцію з валютного контролю. Тоді підприємству загрожує як мінімум фінансова санкція у вигляді пені в розмірі 0,3 % від суми недоотриманої інвалютної виручки (вартості недопоставленого імпортного товару) (ст. 4 Закону від 23.09.94 р. № 185/94-ВР). Ось чому умову про перерахунок валюти контракту у валюту платежу бажано прописати в контракті (або в додатковій угоді до вже чинного контракту).

Формулювання для умов про валюту ціни та валюту платежу

Умови платежів (до чи після відвантаження товару) зазначаються в контракті згідно з рекомендаціями з Постанови № 444. Щодо умов перерахунку в разі незбігу валюти ціни та валюти платежу в Постанові № 444 наводяться такі формулювання.

При експорті: «Платіж має здійснюватися в (назва валюти платежу) за середнім курсом на день, що передує дню платежу у країні валюти платежу».

При імпорті: «Платіж має здійснюватися в (назва валюти платежу) за середнім курсом на день, що передує дню платежу у країні валюти ціни» (п. 2 розділу «Додаткові рекомендації до типових платіжних умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і примітка 74 додатка 1 до Постанови № 444).

А в розділі «Валютно-цінові застереження» додатка 2 до Постанови № 444 пропонуються такі формулювання:

Варіант 1. Валюту розрахунку (назва валюти) визначено виходячи із співвідношення валютного курсу на день підписання договору (контракту) і становить ...Х... одиниць валюти ціни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахунку валютний курс зміниться більш ніж на ...+/– Y..., суму платежу буде відповідно змінено у співвідношенні ...Х...

Варіант 2. Валюту розрахунку (назва валюти) визначено виходячи із співвідношення валютного курсу на день підписання договору (контракту) і становить ...Х... одиниць валюти ціни договору (контракту) (назва валюти). Якщо на день розрахунку валютний курс зміниться, суму платежу буде відповідно змінено у співвідношенні ...Х...

Як бачите, формулювання трохи відрізняються: у першому випадку прямо зазначено, яка зміна курсу вплине на суму платежу.

Таким чином, якщо валюта ціни відрізняється від валюти платежу, у контракті треба зазначити:

 

  • дату перерахунку валюти ціни у валюту платежу;
  • валютний курс, за яким буде зроблено такий перерахунок.

 

Для економії часу та сил можете використовувати вищенаведені готові формулювання.

Облік експортних операцій

Розглянемо особливості обліку експортних операцій у разі незбігу валюти контракту і валюти платежу. Тут головне питання: як достовірно оцінити активи та заборгованість. Адже саме достовірна оцінка є критерієм визнання як активів – наприклад, запасів, що відвантажуються на експорт (п. 5 П(С)БО 9), так і зобов'язань – дебіторської та кредиторської заборгованості (п. 5 П(С)БО 10, п. 5 П(С)БО 11).

Ситуація 1. Відвантаження товару на експорт на умовах подальшої оплати.

Дебіторську заборгованість покупця-нерезидента можна достовірно оцінити на момент відвантаження товарів виходячи з валюти контракту (у гривневому еквіваленті на початок дня дати відвантаження (п. 5 П(С)БО 21). На дату балансу така заборгованість (монетарна стаття) перераховується за курсом на кінець цього дня (пп. «а» п. 7 П(С)БО 21).

У момент надходження виручки, вираженої в іншій інвалюті, фактично закривається заборгованість у валюті контракту і відкривається заборгованість у валюті платежу. У цей момент треба перерахувати заборгованість з однієї інвалюти в іншу. Очевидно, що різниця, яка виникла між сумами гривневого еквівалента заборгованості, не відповідає визначенню курсової різниці. Нагадаємо, що згідно з п. 4 П(С)БО 21 курсовою різницею є різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти (однієї!) при різних валютних курсах.

Отримана під час перерахунку різниця у гривнях (коли порівнюються суми заборгованості, виражені у валюті ціни та валюті контракту) відображається у складі інших операційних доходів або витрат (на субрахунку 719 «Інші доходи операційної діяльності» або 949 «Інші витрати операційної діяльності» відповідно).

Звернемо увагу на такий момент. Як правило, сторони не можуть точно спрогнозувати курс валюти платежу стосовно до валюти ціни. Тому часто прив'язуються до офіційного курсу центробанку країни сторони договору на дату платежу. Датою платежу для покупця є дата фактичного перерахування грошей постачальнику. Уважаємо, що можна відобразити в обліку переведення заборгованості покупця з валюти контракту у валюту платежу за курсом саме на цю дату.

Водночас експортер – резидент України отримує інвалютну виручку спочатку на розподільний рахунок і лише наступного дня – на свій поточний валютний рахунок. При цьому курс валюти платежу до гривні на дату фактичного перерахування грошей покупцем і на дату їх зарахування на поточний валютний рахунок резидента може розрізнятися. Виникне звичайна курсова різниця: між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти (однієї!) при різних валютних курсах. Додатну курсову різницю відображаємо на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», від’ємну – на субрахунку 945 «Витрати від операційної курсової різниці».

Ситуація 2. Отримання передоплати з подальшим відвантаженням товару на експорт.

Експортер отримує передоплату у валюті платежу. Кредиторську заборгованість перед покупцем-нерезидентом із постачання товару можна достовірно оцінити на дату отримання передоплати. Така заборгованість є немонетарною статтею, тому відображається в обліку в інвалюті та в гривневому еквіваленті за курсом на початок дня отримання передоплати (п. 6 П(С)БО 21). Відвантаження товару у валюті ціни контракту не впливає на бухоблік такої операції. Заборгованість перед покупцем-нерезидентом закриватиметься за курсом, що діяв на дату отримання передоплати, у валюті платежу (пп. «в» п. 7 П(С)БО 21).

Ситуація 3. Часткові поставки та оплати.

Ця ситуація є поєднанням перших двох і, безперечно, є складнішою для відображення в обліку. Щоб спростити процес, треба розбити весь правочин на дві частини: поставка та оплата. І до кожної частини застосувати правила ситуації 1 або ситуації 2.

Зазначимо також, що після 1 січня 2015 року податковий облік із податку на прибуток експортних операцій збігається з бухгалтерським, якщо підприємство:

 

  • за рік отримає доходи не вище 20 млн грн. (різниці, визначені в пп. 134.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК), не розраховуються);
  • за рік отримає дохід понад 20 млн грн., але всі ці операції не підпадають під контрольовані, за якими необхідно розраховувати різниці (пп. 140.5.1 ПК).

 

Облік імпортних операцій

Облік імпортних операцій у разі незбігу валюти контракту і валюти платежу має свої особливості.

Ситуація 1. Передоплата імпортної поставки з подальшим отриманням товару.

Після передоплати виникає дебіторська заборгованість постачальника-нерезидента (немонетарна стаття), яка може бути достовірно оцінена на дату передоплати у валюті платежу. Відображається в бухобліку в інвалюті та в гривневому еквіваленті за курсом на початок дня, у якому отримано передоплату (п. 6 П(С)БО 21). Надалі така заборгованість не підлягає перерахунку на дату балансу і на дату погашення заборгованості (поставка товару у валюті ціни контракту) (пп. «в» п. 7 П(С)БО 21).

Ситуація 2. Отримання імпортного товару з подальшою оплатою.

В імпортера виникає кредиторська заборгованість перед постачальником-нерезидентом, яка може бути достовірно оцінена на дату надходження імпортного товару (у валюті контракту). Така заборгованість (як монетарна стаття) підлягає перерахунку на дату балансу (за курсом на кінець дня) і на дату її погашення (за курсом на початок дня).

У момент погашення заборгованості в іншій валюті (валюті платежу) закривається заборгованість в одній валюті та відкривається в іншій валюті (аналогічну ситуацію ми розглядали вище для експорту). Отримана при перерахунку різниця в гривнях (коли порівнюються суми заборгованості, виражені у валюті ціни та валюті контракту) відображається у складі інших операційних доходів або витрат (на субрахунку 719 «Інші доходи операційної діяльності» або 949 «Інші витрати операційної діяльності» відповідно).

Ситуація 3. Часткові поставки та оплати.

Для того щоб у бухобліку відобразити все правильно, треба розбити весь правочин на дві частини: поставка та оплата. І до кожної частини застосувати правила для ситуації 1 або ситуації 2.

Зазначимо також, що у 2015 році податковий облік із податку на прибуток імпортних операцій збігається з бухгалтерським за тих самих умов, які було розглянуто вище для експортних операцій.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали