Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Зменшення розміру статутного капіталу

Ольга Папінова

01.09.2014 8467 0 0

Статутний капітал (далі – СК) – це зареєстрований у встановленому законом порядку і закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке передається підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його госпдіяльності та як плата за майнові права, яких набувають учасники. Розглянемо на умовних числових прикладах, як відображаються в обліку операції зі зменшення розміру СК.

СК товариства може бути зменшено тільки після повного здійснення внесків (оплати акцій) всіма учасниками. При цьому рішення про зміну розміру СК товариства набуває чинності з дня внесення таких змін до ЄДР (ст. 16 Закону України від 19.09.91 р. № 1576-XII, далі - Закон № 1576).

У разі виходу учасника з товариства також може бути прийнято рішення про зменшення його СК.

Якщо учасники ТОВ у встановлений строк (протягом року з дня держреєстрації товариства) не внесли свої часток, то товариство може ухвалити рішення про зменшення СК. Можливе
і виключення такого учасника із поділом його частки між іншими учасниками. Зменшення СК ТОВ допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, передбаченому статутом (ст. 53 Закону № 1576).

Статутний капітал АТ зменшується відповідно до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу пуб-
лічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.13 р. № 822 шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених АТ акцій і скорочення їх кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

Зазначимо, що в деяких випадках, наведених

у ст. 144 Цивільного кодексу (далі – ЦК) (для ТОВ) і 155 ЦК (для АТ), суб'єкт господарювання зобов'язаний зменшити свій СК. Так, якщо після закінчення другого і кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від СК, товариство зобов'язане оголосити про зменшення СК і зареєструвати відповідні зміни до статуту. Для визначення вартості чистих активів від загальної вартості активів товариства треба відняти загальну вартість його зобов'язань.

Приклад 1

За підсумками 2013 року ТОВ отримало збитки. У результаті вартість чистих активів (ряд. 1495 Балансу (Звіту про фінансовий стан)) виявилася меншою за величину СК на
300 000 грн. ТОВ прийняло рішення про зменшення СК на цю суму.

Ця операція відображається в обліку таким
чином.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ухвалено рішення про змен­шення СК

Протокол загальних
зборів учасників

2

Зареєстровано нову редакцію статуту ТОВ

Статут, виписка з ЄДР

401

442

300 000

–*

* Зменшення СК до вартості чистих активів не спричиняє жодних зобов'язань товариства перед його учасниками
(ч. 4 ст. 144 ЦК). Тому відсутність виплат у цьому випадку не можна вважати прощенням боргу перед учасниками або безплатною передачею корпоративних прав товариству. Тобто податкові наслідки в результаті такої операції
не виникають. Побічно це підтверджують норми пп. 136.1.13 Податкового кодексу (далі – ПК), а також листи ДПС України від 11.04.12 р. № 6432/6/15-1415 та від 25.06.12 р. № 11180/6/15-1415, де прямо вказано, що розглядувана операція не призводить до збільшення податкового доходу.

Приклад 2

Загальними зборами учасників ТОВ було ухвалено рішення про зменшення СК на 100 000 грн. і виплату учасникам їхніх
часток.

В обліку ці операції відображаються так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ухвалено рішення про зменшення СК

Протокол загальних
зборів учасників

2

Зареєстровано нову редакцію статуту ТОВ

Статут,
виписка з ЄДР

401

672

100 000

–*

3

Виплачено учасникам суму
зменшення часток у СК ТОВ

Виписка банку

672

311

100 000

* Якщо ТОВ не виконає своїх зобов'язань перед учасниками, то після закінчення строку позовної давності заборго-
ваність отримає статус безнадійної з обов'язковим відображенням у складі доходів (ЗІР, категорія 102.06.01).


Приклад 3

Загальними зборами акціонерів було вирішено зменшити номінальну вартість акцій
на загальну суму 6 000 000 грн. Зареєстровано нову редакцію статуту АТ.

Як відобразити це в обліку, покажемо в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ухвалено рішення про зменшення номінальної вартості акцій

Протокол загальних
зборів учасників

2

Зареєстровано нову редакцію статуту АТ

Статут,
виписка з ЄДР

401

672

6 000 000

3

Зменшено номінал акцій за рахунок виплати акціонерам

Бухгалтерська
довідка

672

311*

6 000 000

* Зменшення номіналу акцій може здійснюватися і в разі списання заборгованості за неоплаченим капіталом.
У цьому випадку робиться запис: Дт 672 – Кт 46.

Приклад 4

Загальними зборами акціонерів було вирішено зменшити СК АТ на 6 000 000 грн. шляхом анулювання викуплених акцій. Для цього було проведено обов'язковий викуп акцій за ринковою ціною.

Облік цих операцій ведеться так.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Відображено викуп акцій
за ринковою вартістю

Протокол загальних
зборів учасників, виписка з реєстру власників ЦП

45

672

6 000 000

–*

2

Оплачено викуплені акції

Виписка банку

672

311

6 000 000

3

Анульовано викуплені акції:

– сума в межах номіналу

Статут,
виписка з ЄДР,
бухгалтерська
довідка


401


45


5 000 000– сума перевищення ціни
викупу над номіналом**

421, 44***

45

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали