Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як визначити місце постачання послуг


Нормативна база:


ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Порядок обкладення ПДВ операцій із придбання та реалізації послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності залежить від місця постачання цих послуг. Так, якщо місце постачання знаходиться на митній території України (далі – МТУ), операції експорту та імпорту послуг підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах (пп. «б» п. 185.1 ПК).

Правила визначення місця постачання послуг викладено в п. 186.2–186.4 ПК (див. таблицю). У деяких випадках ми вказали коди КВЕД:2010, яким відповідають названі види послуг. Зазначимо, що на КВЕД посилаються й фахівці ДФС, відповідаючи на запитання, як установити відповідність послуг, перелічених у п. 186.3 ПК (ЗІР, категорія 101.04).

Залежність місця постачання від виду послуг


п / п

Вид послуг

Місце постачання

1

2

3

1

Послуги, пов'язані з рухомим майном (пп. 186.2.1 ПК):
– допоміжні в транспортній діяльності послуги (навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг). Зазначимо, що ці послуги підпадають під коди 52.1 і 52.2 КВЭД:2010;
– послуги із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
– послуги, пов’язані із перевезенням пасажирів і вантажів, у т. ч. із постачанням продуктів і напоїв, призначених для споживання. Зверніть увагу: місце постачання безпосередньо послуг перевезення визначається згідно з п. 186.4 ПК;
– послуги з виконання ремонтних робіт і переробки сировини, а також інших робіт, пов'язаних із рухомим майном

Місце фактичного постачання послуги, незалежно від того, ким є постачальник послуги – резидентом чи нерезидентом. Тобто якщо місце постачання знаходиться:
– на МТУ – послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;
– за межами МТУ – об'єкта оподаткування немає.
Зверніть увагу: якщо рухоме майно для виконання ремонтних робіт було попередньо завезене на МТУ, такі роботи обкладаються ПДВ за ставкою 0 % (пп. «б» пп. 195.1.3 ПК)

2

Послуги, пов'язані з нерухомим майном (пп. 186.2.2 ПК):
– послуги агентств нерухомості (наприклад, посередницькі послуги з купівлі, продажу, надання в оренду нерухомого майна) (код 68.31 КВЕД:2010);
– послуги з підготовки та проведення будівельних робіт (будівництво, ремонтні роботи, реконструкція). Також сюди включаються й послуги із проектування в будівництві (Лист № 10752);
– інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна, у т. ч. того, що будується (наприклад, купівля-продаж, здача в оренду власних об'єктів нерухомості) (коди 68.10 і 68.20 КВЕД:2010)

Фактичне місцезнаходження нерухомого майна, незалежно від того, ким є постачальник послуги – резидентом чи нерезидентом. Тобто якщо нерухомість знаходиться:
– на ТТУ – послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;
– за межами МТУ – об'єкта оподаткування немає

3

Послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інші подібні послуги, у т. ч. послуги організаторів діяльності в зазначених сферах, послуги з організації платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів (пп. 186.2.3 ПК)

Місце фактичного надання послуги, незалежно від того, ким є постачальник послуги – резидентом чи нерезидентом. Тобто якщо послуги надаються:
– на МТУ – вони обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;
– за межами МТУ – об'єкта оподаткування немає.
Зверніть увагу: постачання на МТУ освітніх послуг, перелічених у пп. 197.1.2 ПК, звільняється від обкладення ПДВ

4

Послуги, передбачені п. 186.3 ПК, а саме:
– надання майнових прав інтелектуальної власності, створення на замовлення та використання об'єктів права інтелектуальної власності (у т. ч. за ліцензійними договорами), надання прав на скорочення викидів парникових газів (код 77.40 КВЕД:2010);
– рекламні послуги, до яких відносяться, наприклад, послуги з розміщення реклами (у ЗМІ, зовнішня реклама і т. д.), проведення маркетингових заходів (код 73.1 КВЕД:2010);
– консультаційні, інжинірингові (код 71.12 КВЕД:2010), інженерні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські, актуарні послуги, а також послуги з розробки та тестування програмного забезпечення (далі – ПЗ), з обробки даних і надання консультацій із питань інформатизації, надання інформації та інші послуги у сфері інформатизації, у т. ч. із використанням комп'ютерних систем. На думку ДФС (ЗІР, категорія 101.04), при визначенні складу інжинірингових послуг для цілей ПДВ слід користуватися керуватися пп. 14.1.85 ПК;
– надання персоналу, у т. ч. якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця. Ця операція передбачає укладання сторонами господарського або цивільно-правового договору, відповідно до якого особа, яка надає послугу, направляє в розпорядження іншої особи фізосіб для виконання функцій, визначених цим договором (пп. 14.1.183 ПК);
– надання в оренду (лізинг) рухомого майна, за винятком банківських сейфів і транспортних засобів (за орендою цього майна місце постачання визначається згідно з п. 186.4 ПК);
– телекомунікаційні послуги (код 61 КВЕД:2010);
– послуги телеі радіомовлення (код 60 КВЕД:2010);
– посередницькі послуги. Зверніть увагу: тут ідеться про надання покупцю через посередника послуг, перелічених у п. 186.3 ПК. Якщо через посередника надаються послуги, які не потрапили до цього пункту, місце їх постачання визначається згідно з п. 186.4 ПК;
– транспортно-експедиторські послуги

Місце реєстрації отримувача послуг як суб'єкта господарювання, а при відсутності такого місця – місце постійного або переважного проживання отримувача послуг.
Тобто якщо отримувач послуг:
– резидент України – послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;
– нерезидент України – об'єкта оподаткування немає.
Зверніть увагу: постачання програмної продукції на МТУ звільняється від обкладення ПДВ (п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПК). Тобто ця норма діє, якщо отримувачем послуг є резидент. Якщо отримувач послуг – нерезидент, об'єкта оподаткування немає

5

Послуги, не включені до п. 186.2, 186.3 ПК (п. 186.4 ПК)

Місце реєстрації постачальника послуг

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ – НЕРЕЗИДЕНТ, МІСЦЕ ПОСТАЧАННЯ – МТУ

Задача 1
Підприємство – платник ПДВ уклало договір із компанією Cristal (Польща), яка надає послуги з тестування ПЗ (не входять до вартості ПЗ). Валюта контракту – долари США, вартість послуг – 3 200 дол. США. Першою подією є підписання акта наданих послуг.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

1. Визначити місце постачання послуги, з'ясувати, чи є об'єкт обкладення ПДВ. Якщо є, розглянути, як оформити податкову накладну (далі – ПН) і відобразити операцію в декларації.

2. Відобразити операцію з надання послуг нерезидентом в обліку отримувача послуг.

РІШЕННЯ

Ця послуга вказана в пп. «в» п. 186.3 ПК, значить, місцем постачання є місце реєстрації отримувача послуги як суб'єкта господарювання. Оскільки отримувач послуг – резидент України, місцем постачання послуги є МТУ.

У нашій ситуації послуги з тестування ПЗ не включаються до його вартості, тому не звільняються від обкладення ПДВ згідно з п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПК (Узагальнююча консультація № 536). Отримувач послуг повинен нарахувати податкові зобов'язання на дату першої події: або отримання передоплати, або підписання акта наданих послуг. У даному випадку – на дату підписання акта наданих послуг.

На цю ж дату отримувач послуг повинен виписати ПН, у якій (п. 8, 12 Порядку № 1307):

  • у лівому верхньому куті зробити відмітку «Х» про те, що ПН не видається покупцю, і вказати тип причини «14»;
  • рядку «Постачальник (продавець)» навести найменування (П. І. Б.) постачальника послуг – нерезидента і через кому країну, де він зареєстрований;
  • рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» – умовний ІПН «500000000000».

Приклад заповнення ПН для такої ситуації наведено в «Послуги від нерезидента: складаємо ПН». Про те, як визначити базу оподаткування, див. «Як визначити базу обкладення ПДВ».

Отримувач послуг має право на податковий кредит на дату складання ПН, якщо така ПН своєчасно зареєстрована в ЄРПН (п. 198.2 ПК), або в періоді реєстрації ПН, якщо вона зареєстрована несвоєчасно.

У податковій декларації з ПДВ (далі – декларація) нарахування податкових зобов'язань відображається в рядку 6, а податковий кредит – у рядку 11.4.

В обліку ці операції відображаються так:

(дол. США/грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Підписано акт наданих послуг.
Курс НБУ – 25,90 грн. за $1

Акт наданих послуг

92

632

$3 200
82 880

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

644

641

16 576*

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

644

16 576

4

Перераховано плату за надані послуги.
Курс НБУ – 25,85 грн. за $1

Виписка банку

632

312

$3 200
82 720

5

Відображено курсову різницю

Бухгалтерська довідка

632

714

160

* Сума ПДВ розраховується так: $3 200 х 25,90 грн. х 20 % = 16 576 грн.

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ – РЕЗИДЕНТ, МІСЦЕ ПОСТАЧАННЯ – МТУ

Задача 2
Підприємство – платник ПДВ уклало договір із компанією Cristal (Польща) про надання нерезиденту послуг зі спорудження будівлі (включаючи підготовку до будівельних робіт і самі роботи) на території України. Валюта контракту – долари США, вартість послуг із ПДВ – 236 000 дол. США. Першою подією є підписання акта наданих послуг.

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

1. Визначити місце постачання послуги, з'ясувати, чи є об'єкт обкладення ПДВ. Якщо є, розглянути, як оформити ПН і відобразити операцію в декларації.

2. Відобразити операцію з надання послуг нерезиденту в обліку отримувача послуг.

РІШЕННЯ

Послуги з підготовки та проведення будівельних робіт перелічено в пп. «б» пп. 186.2.2 ПК. Місцем їх постачання є місцезнаходження нерухомості. Оскільки нерухомість буде знаходитися в Україні, місцем постачання послуг є МТУ.

Постачальник послуг нараховує податкові зобов'язання на дату першої події, у нашому випадку – на дату підписання акта наданих послуг.

Постачальник заповнює ПН таким чином (п. 8, 12 Порядку № 1307):

  • у лівому верхньому куті робить відмітку «Х» про те, що ПН не видається покупцю, і вказує тип причини «02»;
  • рядку «Отримувач (покупець)» пише «Неплатник»;
  • рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» – умовний ІПН «100000000000».

Приклад заповнення ПН для такої ситуації наведено в «Послуги від нерезидента: складаємо ПН». Про те, як визначити базу оподаткування, див. «Як визначити базу обкладення ПДВ».

У декларації нарахування податкових зобов'язань відображається в рядку 1.1.

Облік виконаних операцій ведеться так:

(дол. США/грн.)


з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено дохід на дату підписання акта наданих послуг.
Курс НБУ – 25,90 грн. за $1

Акт наданих послуг

362

703

$236 000
6 112 400

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641

1 222 480

3

Отримано оплату від нерезидента в інвалюті.
Курс НБУ – 25,95 за $1

Виписка банку

316

362

$236 000
6 124 200

4

Відображено дохід від операційної курсової різниці

Бухгалтерська довідка

362

714

11 800

Також читайте:

«Як визначити місце постачання товарів».

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали