Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Виплата дивідендів за підсумками 9 місяців 2015 року: на які особливості потрібно зважити?

Власники ТОВ – фізичні та юридичні особи прийняли рішення про виплату дивідендів за підсумками 9 місяців 2015 року. Підприємство є платником податку на прибуток і щомісячних авансових внесків. Виникли запитання:

Чи правомірно виплачувати дивіденди за підсумками проміжної звітності?

У загальному випадку правомірно, але потрібно зважати на деякі нюанси.

По-перше, періодичність виплати дивідендів залежить від того порядку, який передбачений статутом вашого підприємства. А саме – рішення про виплату дивідендів за підсумками неповного звітного року правомірне в тому випадку, якщо:

  • у статуті ТОВ не застережено, що дивіденди нараховуються і виплачуються тільки за підсумками року;
  • ТОВ не працює за Модельним статутом, затвердженим постановою КМУ від 16.11.11 р. № 1182 (далі – Модельний статут). Річ у тому, що п. 30 цього статуту передбачена виплата дивідендів виключно один раз на рік за підсумками календарного року. Уважаємо, що ТОВ, яке прийняло Модельний статут як установчий документ, не може за своїм бажанням змінити якусь його норму, а повинне дотримуватися всіх його положень – у тому числі і щодо пе-ріодичності виплати дивідендів.

По-друге, для прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками 9-місячного звітного періоду підприємство повинне бути прибутковим за цей період. Тобто рядок 2350 «Чистий фінансовий результат: прибуток» форми № 2 (№ 2-м) за три квартали 2015 року має бути заповнений. Адже показник цього рядка є базовим для розрахунку дивідендів.

Які особливості виплати та обліку таких дивідендів?

Перша особливість пов'язана з визначенням показника чистого прибутку у проміжній звітності. Чистий прибуток визначається як різниця між сумою з рядка 2290 форми № 2 (№ 2-м) і сумою з рядка 2300 форми № 2 (№ 2-м). Тобто додатний фінрезультат до оподаткування зменшується на витрати з податку на прибуток. При цьому під такими витратами розуміється сума, визначена згідно з П(С)БО 17 (п. 3.23 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433), тобто сума поточного податку на прибуток і відстрочених податків.

Як випливає з листа Мінфіну від 24.01.13 р. № 31-08410-06-52297 , з уведенням річного декларування підприємства (у т. ч. і платники щомісячних авансових внесків) нараховують податок на прибуток за підсумками року. Тобто бухгалтерський запис Дт 64 «Розрахунки за податком на прибуток» – Кт 98 «Податок на прибуток» має бути зроблений підприємством тільки за підсумками року.

Звідси випливає, що у проміжній звітності підприємства не відображатиметься сума податку на прибуток і, відповідно, сума відстрочених податків. А суми сплачених авансових внесків протягом року накопичуються і відображаються в Балансі підприємства у статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток» (ряд. 1136 форми № 1 (№ 1-м)).

Таким чином, згідно з рекомендаціями Мінфіну, чистий прибуток підприємства за підсумками проміжної звітності (у нашому випадку – за 9 місяців 2015 року) визначатиметься без урахування витрат із податку на прибуток.

Підприємству треба мати на увазі, що за подальші звітні періоди року (у нашому випадку за ІV квартал 2015 року) додаткового прибутку вже може і не бути, а можливо, навіть буде збиток. В останньому випадку за підсумками року замість чистого прибутку в рядку 2350 підприємство отримає чистий збиток у рядку 2355 форми № 2. Але на суми раніше виплачених дивідендів цей факт уже ніяк не вплине.

Друга особливість пов'язана з визначенням суми авансових внесків при виплаті дивідендів. Авансовий внесок при виплаті дивідендів:

  • фізичним особам – не сплачується емітентом корпоративних прав (пп. 57.11.3 Податкового кодексу, далі – ПК);
  • юрособам – сплачується емітентом за свій рахунок (до або одночасно з виплатою дивідендів) за ставкою 18 % (пп. 57.11.2 ПК).

Згідно з пп. 57.11.2 ПК авансовий внесок розраховується із суми перевищення розміру дивідендів над значенням об'єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. При цьому якщо податкове зобов'язання за такий звітний рік (відображене в декларації з податку на прибуток) на момент виплати дивідендів не погашене, то авансовий внесок сплачується з усієї суми дивідендів.

У разі коли дивіденди виплачуються за непов-ний календарний рік (як у нашій ситуації – за 9 місяців 2015 року), для розрахунку суми перевищення беруть значення об'єкта оподаткування пропорційно до кількості місяців, за які виплачуються дивіденди.

Таким чином, якщо дивіденди, нараховані за 9 місяців 2015 року, виплачуватимуться:

  • варіант 1 – після сплати податку на прибуток за 2015 рік, то базу для розрахунку авансових внесків (суму дивідендів, нарахованих юрособам) можна буде зменшити на 9/12 об'єкта обкладення податком на прибуток за 2015 рік. Тобто дивідендні авансові внески сплачуватимуться із суми перевищення дивідендів, нарахованих за 9 місяців 2015 року, над 9-місячною частиною об'єкта оподаткування, розрахованого за весь 2015 рік;
  • варіант 2 – до сплати податку на прибуток за 2015 рік, тоді підприємству доведеться розрахувати дивідендні авансові внески з усієї суми дивідендів, нарахованих юрособам. Зате при цьому платник податків зможе зменшити суму податку на прибуток за 2015 рік на суму сплачених із дивідендів авансових внес-ків (пп. 57.11.2 ПК). Завважимо, що саме така схема застосовувалася платниками податків при визначенні суми податку на прибуток до 01.01.15 р.

Приклад

За рішенням учасників (засновників) ТОВ дивіденди виплачуються за підсумками 9 місяців 2015 року. Умовимося, що у підприємства немає сум відстрочених податків, а серед показників, що зменшують зобов'язання з податку на прибуток за 2015 рік, підприємство має тільки авансові внески, сплачені при виплаті дивідендів за 9 місяців 2015 року (додаток ЗП до проекту нової форми декларації, розміщеного на веб-порталі ДФС http://www.sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63908.html, далі – Проект).

Вихідні та розрахункові дані наведено в таблиці.

№ п/п

Показники

Сума

Варіант 1 – дивіденди виплачуються після сплати податку на прибуток за 2015 рік

Варіант 2 – дивіденди виплачуються до сплати податку на прибуток за 2015 рік

1

2

3

4

Звітний період – 9 місяців 2015 року

1

Фінансовий результат до оподаткування:
– прибуток (ряд. 2290 форми № 2)

1 000 000

2

Витрати з податку на прибуток (ряд. 2300 форми № 2)

3

Чистий фінансовий результат:
– прибуток (ряд. 2350 форми № 2)

1 000 000

4

Сума оголошених дивідендів

900 000

5

База для нарахування авансових внесків при виплаті дивідендів

900 000

6

Сума сплачених «дивідендних» авансових внесків

162 000 (900 000 х 18 %)

Звітний період – 2015 рік

7

Фінансовий результат до оподаткування:
– прибуток (ряд. 2290 форми № 2)

1 111 111

8

Об'єкт оподаткування (ряд. 04 Проекту)

1 111 111

9

Податок на прибуток (ряд. 06 Проекту)

200 000

10

Витрати з податку на прибуток (ряд. 2300 форми № 2)

200 000

11

Зменшення нарахованої суми податку (ряд. 16 додатка ЗП до Проекту)

162 000

12

Податок на прибуток за звітний період (ряд. 17 Проекту)

200 000

38 000 (200 000 – 162 000)

13

База для нарахування авансових внесків при виплаті дивідендів

66 667*(900 000 – 9/12 х 1 111 111)

14

Сума сплачених авансових «дивідендних» внесків

12 000 (66 667 х 18 %)

15

Разом сплачено податку на прибуток та авансових «дивідендних» внесків

212 000 (200 000 + 12 000)

200 000 (162 000 + 38 000)

* База для нарахування авансових внесків при виплаті дивідендів = Сума виплачуваних дивідендів, зменшена на об'єкт обкладення податком на прибуток, обчислений виходячи з річної суми пропорційно до кількості місяців, за які виплачуються дивіденди.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали