Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПДВ-реєстрація та її анулювання при зміні системи оподаткування


Акценти цієї статті:

 • хто з платників єдиного податку (далі – ЄП) може бути платником ПДВ;
 • у яких випадках передбачена обов'язкова реєстрація платником ПДВ при зміні системи оподаткування;
 • як суб'єкту господарювання (далі – СГ), що міняє систему оподаткування, підготуватися до процедури анулювання ПДВ-реєстрації.

Реєстрація платником ПДВ

Хто може бути платником ПДВ?

Платниками ПДВ можуть бути особи, які відповідають визначенням, наведеним у пп. 14.1.139 Податкового кодексу (далі – ПК), п. 1.4 Положення, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.14 р. № 1130 (далі – Положення № 1130). Тобто це юридичні та фізичні особи, які є:

 • платниками на загальній системі оподаткування;
 • платниками ЄП за ставкою, що передбачає окрему сплату ПДВ;
 • платниками ЄП за ставкою, що передбачає включення ПДВ до складу ЄП, і добровільно переходять на сплату ЄП за ставкою з окремою сплатою ПДВ.

Хто не може бути платником ПДВ?

Не можуть бути платниками ПДВ єдинники першої, другої та третьої (при сплаті ЄП за ставкою 5 %) груп, оскільки ставка ЄП, установлена для цих груп, не передбачає окремої сплати ПДВ.

Чи підлягають єдинники обов'язковій ПДВ-реєстрації?

Обов'язкова реєстрація платником ПДВ при досягненні обсягу оподатковуваних постачань на рівні 1 000 000 грн. на платників ЄП першої – третьої груп не поширюється (п. 188.1 ПК). Вони можуть стати платниками ПДВ тільки добровільно при переході до третьої групи зі сплатою ЄП за ставкою 3 %.

Юридичні та фізичні особи, що знаходяться на загальній системі, реєструються платниками ПДВ в обов'язковому порядку при обсязі оподатковуваних постачань понад 1 000 000 грн. або добровільно, якщо зазначений обсяг постачань не перевищено (п. 181.1, 182.1 ПК). Таким чином, якщо при переході з ЄП на загальну систему оподаткування обсяг оподатковуваних постачань СГ за останні 12 календарних місяців перевищує 1 000 000 грн., він підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ.

Нагадаємо, для цілей п. 181.1 ПК оподатковуваними є операції, які підлягають обкладенню ПДВ за ставками 0 %, 7 %, 20 % і звільнені від оподаткування (ЗІР, категорія 101.01.01).

Який порядок реєстрації платником ПДВ при зміні системи оподаткування?

Щоб зареєструватися як платник ПДВ, СГ повинен подати до органу ДФС за місцем своєї реєстрації реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (далі – заява), наведеною в додатку 1 до Положення № 1130. Заява подається особисто підприємцем, керівником або представником юрособи (з документальним підтвердженням особи і повноважень) (п. 183.7 ПК). СГ, які уклали з органом ДФС договір про електронний документообіг, можуть подати заяву в електронній формі.

У заяві необхідно зазначити підставу для ПДВ-реєстрації. Такі підстави перелічені в додатку до заяви (подавати додаток разом із заявою не потрібно). Докладніше про заповнення заяви див. у консультації «Реєстрація платників ПДВ: від А до Я».

Які строки подання заяви для ПДВ-реєстрації при зміні системи оподаткування?

1. При переході із загальної системи на ЄП за ставкою 3 % заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів (далі – к. д.) до початку кварталу, з якого СГ переходить на сплату ЄП за ставкою з окремою сплатою ПДВ (пп. 3 п. 3.6 Положення № 1130).

Наприклад, СГ на загальній системі оподаткування – неплатник ПДВ прийняв рішення перейти на сплату ЄП за ставкою 3 % з I кварталу 2017 року. У цьому випадку йому потрібно подати заяву не пізніше 16 грудня 2016 року.

2. При переході з ЄП без сплати ПДВ на загальну систему оподаткування строк подання заяви залежить від виду реєстрації, а саме (п. 183.3, 183.4 ПК; пп. 1 п. 3.6 Положення № 1130):

 • при добровільній реєстрації – не пізніше ніж за 20 к. д. до початку періоду, з якого СГ планує стати платником ПДВ. Наприклад, єдинник другої групи переходить на загальну систему з I кварталу 2017 року і приймає рішення добровільно зареєструватися платником ПДВ. Строк подання заяви – не пізніше 12.12.16 р. Згідно з п. 183.6 ПК якщо останній день подання заяви припадає на вихідний або святковий день, то граничним строком подання є наступний за такими вихідними робочий день. Цього року останній день подання заяви – 11.12.16 р. (неділя), отже, строк подання переноситься на 12.12.16 р.;
 • обов'язковій реєстрації – не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, у якому СГ переходить на загальну систему. Наприклад, єдинник третьої групи зі ставкою ЄП 5 % переходить на загальну систему з I кварталу 2017 року. При цьому станом на грудень 2016 року обсяг оподатковуваних постачань за попередні 12 календарних місяців становить 12 000 000 грн. Строк подання заяви – не пізніше 10.01.17 р.

Який порядок обкладення ПДВ перехідних операцій при реєстрації СГ як платника ПДВ?

Порядок оподаткування перехідних операцій (тобто операцій, які були розпочаті в періоді, коди СГ не був платником ПДВ, а закінчені вже після його ПДВ-реєстрації) залежить від правил визначення податкових зобов'язань. Нагадаємо їх:

 • у загальному випадку податкові зобов'язання і податковий кредит виникають за правилом першої події (п. 187.1, 198.2 ПК);
 • якщо розрахунок за товари (послуги) здійснюється за рахунок бюджетних коштів, податкові зобов'язання у постачальника виникають на дату отримання оплати на банківський рахунок або інших видів компенсації (п. 187.7 ПК);
 • якщо СГ застосовує касовий метод обліку ПДВ (наприклад, згідно з п. 187.1, 187.10 ПК), датою виникнення податкових зобов'язань буде дата отримання грошей (або інших видів компенсації) у рахунок оплати поставлених товарів (послуг), а податкового кредиту – дата оплати вартості (або надання інших видів компенсації) отриманих товарів (послуг). Докладніше про касовий метод обліку ПДВ читайте в консультації «Касовий метод: особливості обліку та розподілу ПДВ».

Тобто якщо подія, на дату якої визначаються податкові зобов'язання, відбулася до ПДВ-реєстрації, податкові зобов'язання не нараховуються, а якщо починаючи з дати реєстрації – нараховуються.

Розглянемо застосування цих правил на практичних ситуаціях.

Ситуація 1
СГ на загальній системі оподаткування – неплатник ПДВ уклав договір на постачання товару. Товар був відвантажений покупцеві, а ось плата за нього отримана від покупця після переходу СГ на сплату ЄП за ставкою 3 %.

У цій ситуації перша подія (відвантаження товару) відбулася в період, коли СГ не був платником ПДВ. Тому підстав для нарахування податкових зобов'язань у періоді отримання плати за товар у СГ немає.

Ситуація 2
СГ – платник ЄП третьої групи за ставкою 5 % уклав договір на постачання товару, причому за умовами договору оплата товару повинна здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. Товар був відвантажений покупцеві, а оплата отримана після переходу СГ на загальну систему та реєстрації платником ПДВ

У цьому випадку податкові зобов'язання у постачальника виникають на дату зарахування грошей на оплату товару на його банківський рахунок. Оскільки ця подія відбулася вже після його ПДВ-реєстрації, СГ повинен нарахувати податкові зобов'язання на дату отримання оплати. Тобто податкові зобов'язання, скоріше за все, будуть сплачені СГ за свій рахунок, адже ціна товару за договором не містила суми ПДВ, а змінити умови договору дуже складно. Нагадаємо, ПДВ нараховується на базу оподаткування (тобто ціну договору) зверху (п. 193.1 ПК).

Анулювання ПДВ-реєстрації

На якій підставі СГ може анулювати ПДВ-реєстрацію при зміні системи оподаткування?

Підстави для анулювання ПДВ-реєстрації перелічені в пп. «а»–«з» п. 184.1 ПК. До нашого випадку (зміни системи оподаткування) підходять такі підстави:

 • обсяг оподатковуваних постачань товарів (послуг) СГ протягом попередніх 12 календарних місяців не перевищив 1 000 000 грн. (пп. «а» п. 184.1 ПК). Цю підставу можна застосувати, якщо СГ переходить зі сплати ЄП за ставкою 3 % на загальну систему і не хоче бути платником ПДВ;
 • реєстрація СГ як платника ЄП за ставкою, яка не передбачає окремої сплати ПДВ (перша і друга групи, а також третя група ЄП зі ставкою 5 %) (пп. «в» п. 184.1 ПК).

Як здійснюється процедура анулювання ПДВ-реєстрації при зміні системи оподаткування?

Анулювання ПДВ-реєстрації на підставі пп. «а» та «в» п. 184.1 ПК здійснюється за ініціативою СГ. Для цього СГ повинен подати до органу ДФС за місцем своєї реєстрації заяву за формою № 3-ПДВ (додаток 3 до Положення № 1130).

Зверніть увагу: для визначення обсягу оподатковуваних постачань для анулювання ПДВ-реєстрації згідно з пп. «а» п. 184.1 ПК до розрахунку беруться дані податкових декларацій з ПДВ (далі – декларація), поданих за останні 12 календарних місяців (п. 5.2 Положення № 1130).

Тобто якщо заява про анулювання ПДВ-реєстрації подається в грудні 2016 року (декларація за грудень ще не подана), при розрахунку 1 000 000 грн. ураховується період з грудня 2015 року по листопад 2016-го.

Ті СГ, які анулюють ПДВ-реєстрацію у зв'язку з переходом на сплату ЄП за ставкою, що не передбачає окрему сплату ПДВ (про це зроблена позначка в заяві про застосування спрощеної системи за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.12.11 р. № 1675), заяву про анулювання ПДВ-реєстрації подавати не повинні. Підставою для такого анулювання буде заява про застосування спрощеної системи, подана за 15 к. д. до початку кварталу, з якого планується перехід на ЄП (п. 5.4 Положення № 1130).

На що треба зважити СГ при анулюванні ПДВ-реєстрації?

При зміні системи оподаткування ПДВ-реєстрація анулюється за ініціативою платника ПДВ, тому він може заздалегідь підготуватися до цієї процедури. Розглянемо, на що при цьому потрібно звернути увагу.

1. Нарахування податкових зобов'язань згідно з п. 187.4 ПК.

СГ повинен не пізніше дати анулювання ПДВ-реєстрації нарахувати податкові зобов'язання на товари (послуги), необоротні активи, за якими був відображений податковий кредит і які не були використані ним у господарській діяльності до дати анулювання (п. 184.7 ПК). При цьому базою оподаткування є звичайна ціна, яка відповідає рівню ринкових цін (пп. 14.1.71, 14.1.219, п. 184.7 ПК).

До декларації за останній звітний період потрібно включити податкові зобов'язання за товарами (послугами), необоротними активами, які числяться на балансі на дату анулювання ПДВ-реєстрації, а також за дебіторською заборгованістю за оплачені, але не отримані товари (послуги), необоротні активи (ЗІР, категорія 101.01.02).

Для нарахування податкових зобов'язань потрібно виписати податкову накладну (далі – ПН), у якій (п. 8, 12 Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.15 р. № 1307):

 • у лівому верхньому кутку зробити позначку «Х» про те, що ПН не видається покупцеві, і зазначити тип причини «10»;
 • рядку «Індивідуальний податковий номер» навести умовний ІПН «400000000000»;
 • інших рядках, відведених для відображення даних покупця, – свої дані.

Така ПН підлягає реєстрації в ЄРПН у загальному порядку, але за несвоєчасну реєстрацію штрафні санкції, установлені п. 1201.1 ПК, не застосовуються.

2. Реєстрація ПН і розрахунку коригування (далі – РК) в ЄРПН.

Право на реєстрацію ПН та РК в ЄРПН має тільки платник ПДВ. Отже, день анулювання ПДВ-реєстрації є останнім днем, коли СГ може зареєструвати ПН або РК, навіть незважаючи на те, що для реєстрації ПН та РК п. 201.10 ПК відводиться 15 к. д. із дати їх оформлення (лист ДФС від 23.11.15 р. № 24877/6/99-99-19-03-02-15).

3. Виправлення помилок.

СГ слід пам'ятати, що виправити помилки він повинен до анулювання ПДВ-реєстрації, оскільки потім у нього не буде можливості самостійно зробити це (ЗІР, категорія 101.01.02).

4. Від’ємне значення і бюджетне відшкодування.

СГ повинен зважити на те, що залишок від’ємного значення, який не був використаний у рахунок погашення податкових зобов'язань останнього звітного періоду (ряд. 21 декларації за останній звітний період), буде втрачений, адже його повернення при анулюванні ПДВ-реєстрації ПК не передбачене (ЗІР, категорія 101.16).

А ось сума бюджетного відшкодування, яка задекларована за результатами останнього звітного періоду, повинна бути отримана СГ у встановлені ст. 200 ПК строки, незважаючи на те, що на дату її отримання СГ вже позбудеться статусу платника ПДВ (п. 184.9 ПК). Рекомендуємо СГ заявляти суми від’ємного значення до бюджетного відшкодування в декларації за останній звітний період (за умови, що СГ має право на бюджетне відшкодування). Докладніше про порядок отримання бюджетного відшкодування див. «Бюджетне відшкодування-2016».

5. Повернення надмірно сплачених сум на електронний рахунок у системі електронного адміністрування (далі – СЕА).

Після анулювання ПДВ-реєстрації податкові зобов'язання, що підлягають сплаті за підсумками декларування за останній звітний період, погашаються за рахунок коштів на рахунку в СЕА (п. 7 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569, далі – Порядок № 569). Якщо грошей на рахунку в СЕА недостатньо, СГ повинен перерахувати суму, якої не вистачає, з поточного рахунка. При надлишку залишок після зарахування на сплату податкових зобов'язань перераховується до бюджету, а рахунок у СЕА закривається.

Таким чином, СГ може повернути з бюджету надмірно сплачені кошти на свій поточний рахунок, подавши до органу ДФС заяву в довільній формі (п. 43.4, 43.5 ПК; п. 27 Порядку № 569).

Як обкладаються ПДВ перехідні операції при анулюванні ПДВ-реєстрації?

Порядок оподаткування перехідних операцій залежить від періоду, на який припадає перша подія згідно зі ст. 187, п. 198.2 ПК. Розглянемо це на практичних ситуаціях.

Ситуація 3
СГ – платник ПДВ отримав передоплату від покупця за товар у розмірі 50 %. Решта оплати була перерахована і товар відвантажений покупцеві після анулювання ПДВ-реєстрації.

У цій ситуації підприємство нарахувало податкові зобов'язання при отриманні 50 % передоплати (подія відбулася в період, коли він був платником ПДВ). При отриманні залишку оплати податкові зобов'язання вже не нараховуються, тому ціна на цю частину товару повинна бути сформована без урахування ПДВ.

Ситуація 4
СГ – платник ПДВ виконав за договором підряду будівельні роботи, які були сплачені після анулювання ПДВ-реєстрації. При цьому СГ застосовував касовий метод обліку ПДВ згідно з останнім абзацом п. 187.1 ПК.

У цьому випадку СГ не повинен нараховувати податкові зобов'язання на дату отримання плати за роботи, оскільки облік податкових зобов'язань здійснювався ним за касовим методом, а оплата проведена вже після анулювання ПДВ-реєстрації.

Висновки

СГ може добровільно зареєструватися платником ПДВ при переході на сплату ЄП за ставкою 3 % або при переході на загальну систему оподаткування за умови, що за попередні 12 календарних місяців обсяг оподатковуваних постачань не перевищує 1 000 000 грн.

Обов'язкова реєстрація передбачена для випадку, коли СГ переходить на загальну систему оподаткування та обсяг оподатковуваних постачань за попередні 12 календарних місяців перевищує 1 000 000 грн.

Анулювання ПДВ-реєстрації при зміні системи оподаткування здійснюється за ініціативою СГ.

За наявності на балансі товарів (послуг), необоротних активів, а також дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані товари (послуги), за якими був відображений податковий кредит, СГ повинен нарахувати податкові зобов'язання виходячи зі звичайної ціни таких товарів (послуг), необоротних активів.

Також читайте:

«Порядок переходу на єдиний податок»
«Перехід юрособи зі спрощеної системи оподаткування на загальну»
«Перехід юрособи із загальної системи оподаткування на спрощену»
«Перехідні операції при зміні системи оподаткування фізособою-підприємцем»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали