• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

ПДВ: нова форма уточнюючого розрахунку

Мінфін наказом від 23.01.15 р. № 13 (далі – Наказ № 13), який набув чин-ності 30.01.15 р., змінив форми податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) та уточнюючого розрахунку до неї, а також виклав у новій редакції Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 23.09.14 р. № 966 (далі – Порядок № 966). Розглянемо докладніше, що змінилося в порядку виправлення помилок у декларації, відповімо на запитання.

Нагадаємо, що уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань із ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – УР) подається за формою, що діє на момент його подання (п. 50.1 Податкового кодексу, далі – ПК).

Із якого періоду виправляти помилки у звітності з ПДВ потрібно за новою формою?

ДФС роз'яснила, що з 1 березня 2015 року, тобто починаючи зі звітності за лютий 2015 року (I квартал 2015 року), декларації з ПДВ та УР потрібно подавати за формами в редакції Наказу № 13 (див. на сайті ДФС за адресою: www.sfs.gov.ua/anonsi/8688.html). Відповідно, до 1 березня УР подавалися за старою формою.

Що нового з'явилося у формі УР?

Назвемо основні зміни:

У полях, які призначені для зазначення виду УР (якщо УР подається як самостійний документ, потрібно вибрати абзац четвертий п. 50.1 ПК, а якщо як додаток до декларації – абзац п'ятий п. 50.1 ПК), з'явилося нове поле з посиланням на підрозд. 92 розд. ХХ ПК. У ньому потрібно робити позначку, якщо УР подається у разі застосування процедури податкового компромісу.

Змістилася нумерація тих підрядків рядка 8, які вже були передбачені попередньою формою. Наприклад, у рядку 8.1.1 тепер відображаються коригування обсягів постачання і ПДВ за основною ставкою (раніше відображалися коригування постачань за ставкою 7 %). Причому тільки ті, які коригують зобов'язання, що виникли до 01.02.15 р. Тому, заповнюючи новий УР, потрібно орієнтуватися на зміст рядків, що відповідають ряд-кам нової форми декларації, а не на їх коди.

Підрядків рядка 8, призначених для коригувань податкового зобов'язан-ня, стало більше. Для коригування зобов'язань за податковими накладними (далі – ПН), оформлених до 01.02.15 р. і після цієї дати, тепер передбачені різні підрядки. Наприклад, якщо коригуються зобов'язан-ня за основною ставкою ПДВ, що виникли після 01.02.15 р., то коригу-вання відображаються в рядку 8.2.1.

Змінився алгоритм заповнення і нумерація рядків у розд. III «Розрахун-ки за звітний період».

Як і в новій формі декларації, в УР з'явився новий розд. IV «Погашення залишків сум від’ємного значення звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року».

Порядок заповнення УР залишився тим самим:

у графі 4 відображаються показники декларації, що виправляється;

графі 5 – виправлені показники;

графі 6 – сума помилки (абсолютне значення).

У разі виправлення помилок у рядках декларації, до яких повинні дода-ватися додатки, до УР подаються відповідні додатки, що містять інформа-цію про уточнені показники.

У чому полягають особливості заповнення розділів III та IV?

Розрахунки за звітний період відображаються в розд. III. У цьому розді-лі декларації реалізовано новий порядок розрахунків із бюджетом, відповідно до якого від’ємне значення поточного та минулих звітних періодів можна або зарахувати у зменшення податкового боргу, або заявити до відшкодування на розрахунковий рахунок, або перенести до податкового кредиту наступного звітного періоду. У зв'язку із цим змінилися коди рядків і в УР. Тому, заповнюючи УР даними з декларацій попередніх форм, знову ж таки потрібно орієнтуватися на зміст рядків.

Якщо платник донараховує податкове зобов'язання минулих періодів, то він зобов'язаний нарахувати собі штраф (3 % або 5 %) і суму нарахованого штрафу відобразити в графі 6 рядка 25.3 УР (у старій формі УР відображалися в ряд. 26).

Не забудьте! Донараховані за УР суми перераховуються з поточного рахунка підприємства безпосередньо на бюджетний рахунок, минаючи ПДВ-рахунок (п. 25 постанови КМУ від 16.10.14 р. № 569, лист ДФС від 19.01.15 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17).

Розділ IV нової форми УР призначено для обліку непогашених залишків від’ємного значення ПДВ звітних періодів до 01.02.14 р. В УР цей розділ заповнюється у випадках:

якщо він був заповнений у декларації за уточнюваний період;

якщо уточнюється від’ємне значення ПДВ за періоди до 01.02.15 р.

Як уточнити дані звітних періодів після 01.02.15 р.?

При уточненні показників звітних періодів після 01.02.15 р. не повинно виникнути проблем, оскільки коди рядків форми декларації та УР збігаються.

Якщо виправляється від’ємне значення поточного періоду (за новими правилами воно у цьому ж періоді «опускається» до ряд. 24), то діють такі правила:

якщо виправляється значення рядка 24 декларації, яке в майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядків 25 або 23, то УР подається за один уточнюваний звітний період. Значення графи 6 рядка 24 УР ураховується при визначенні показників рядків 20.1 та 24 декларації за звітний період, у якому подано такий УР;

якщо ж значення рядка 24 у наступних звітних періодах впливало на значення рядків 25 або 23, тоді УР подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації вплинули на значення рядків 25 або 23.

Як уточнити від’ємне значення ПДВ звітних періодів до 01.02.15 р.?

При уточненні від’ємного значення ПДВ звітних періодів до 01.02.15 р. виникають проблеми із заповненням УР, оскільки аналогів окремих рядків розд. III у новій формі немає.

Алгоритм уточнення рядка 24 звітних періодів до 01.02.15 р. Порядком № 966 установлено. Тут також діють правила: якщо коригування рядка 24 у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядків 25 або 23, то УР подається за один звітний період, а якщо вплинуло, тоді УР подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливали на значення цих рядків.

Але правила перенесення даних УР до поточної звітності інші: у разі виправлення значення рядка 24 декларації за звітні періоди до 01.02.15 р. значення графи 6 рядка 24 УР ураховується в рядку 29 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок. Дані цього ряд-ка розшифровуються у графі 11 таблиці 1 додатка 2 до такої декларації.

Зверніть увагу! Сума з рядка 29 розд. IV декларації (розшифровується у гр. 11 таблиці 1 додатка 2) опускається до рядка 31 цього ж розділу (розшифровується у гр. 14 таблиці 1 додатка 2). Тобто формує непогашений залишок від’ємного значення, накопиченого до 01.02.15 р., на кінець звітного періоду, у якому подано УР. А потім переноситься до рядка 26 декларації наступного звітного періоду (розшифровується у гр. 6 табли-ці 1 додатка 2). Це випливає з алгоритму заповнення таблиці 1 додатка 2 і розд. IV декларації.

Отже, тільки в наступному звітному періоді ця сума може взяти участь у формуванні показника рядка 27 (гр. 7 таблиці 1 додатка 2) і потрапити до рядка 20.2 розд. III декларації. Таким чином, ми сподіваємося, вона зможе зменшити поточні нарахування. Це означає, що коли за допомогою УР, поданого в березні 2015 року, збільшується значення рядка 24 декларації, наприклад за грудень 2014 року, то зменшити розрахунки з бюджетом така сума зможе тільки у звітності за квітень 2015 року. Та й то лише в тому випадку, якщо орган ДФС не наполягатиме на тому, що «підняти» суми з розд. IV до розд. III можна тільки починаючи з липня 2015 року.

Приклад

Платник помилився при відображенні даних у декларації за грудень 2014 року. А саме: до рядка 21.1 і відповідно 24 переніс від’ємне значення з рядка 20.2 листопадової декларації в сумі 1 000 грн. (треба було – 10 000 грн.). За січень 2015 року у платника виникло від’ємне значення в рядку 19 у сумі 3 000 грн., за лютий – від’ємне значення в рядку 19 у сумі 50 грн. Платник хоче подати УР за грудень у березні 2015 року. Припустимо, у березні у нього буде додатне значення в рядку 18 у сумі 5 000 грн., а у квітні – 15 000 грн.

Дані декларації за грудень 2014 року (первинні та уточнені) і варіант за-повнення УР за новою формою для нашого прикладу пропонуємо в табл. 1 на наступній сторінці. Перенесемо дані до поточної звітності (див. таблиці 2–5).

Як у новому УР уточнити показник рядка 20.2 декларації за звітні періоди до лютого 2015 року?

На жаль, Порядок № 966 не містить докладного алгоритму заповнення розд. III УР. Наприклад, відсутні правила для випадку, коли в результаті уточнення декларацій, поданих за звітні періоди до 01.02.15 р., замість додатного значення виникає від’ємне значення в рядку 19. За старими правилами таке значення повинне було опуститися до рядка 20.2 старої форми декларації з подальшим перенесенням до податкового кредиту наступної декларації. Старі правила заповнення УР приписували при виправленні рядка 20.2 переносити значення графи 6 УР до рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому такий УР подано. У новій редакції Порядку № 966 таких правил немає.

Що ж робити? Звичайно, слід дочекатися роз’яснень контролюючого орга-ну. Проте, як показує практика, очікування може призвести до фінансо-вих втрат. Адже незадеклароване від’ємне значення може знадобитися для зменшення поточних нарахувань. Тому пропонуємо такий «обереж-ний» варіант:

відобразити від’ємне значення в тих самих рядках нового УР, що і при виправленні рядка 24;

перенести це від’ємне значення до рядка 29 декларації за звітний період, у якому подано УР.

Таблиця 1. Заповнення УР за новою формою (грн.)

Код рядка

 

Колонки

 

Графа 4

 

Графа 5

 

Графа 6

 

За старою формою

 

За новою формою

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.1

 

Д5

 

1.1

 

Д5

 

Колонка А

 

153 125

 

153 125

 

 

Колонка Б

 

30 625

 

30 625

 

 

8.1

 

Д1

 

8.1.1

 

Д1

 

Колонка А

 

8 000

 

8 000

 

 

 

 

 

 

Колонка Б

 

1 600

 

1 600

 

 

9

 

 

9

 

 

Колонка Б

 

32 225

 

32 225

 

 

10.1.1

 

 

10.1.1

 

 

Колонка А

 

165 725

 

165 725

 

 

Колонка Б

 

33 145

 

33 145

 

 

17

 

 

17

 

 

Колонка Б

 

33 145

 

33 145

 

 

19

 

 

19

 

 

 

920

 

920

 

 

20.2*

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1

 

 

20, 20.1, 21

 

 

 

1 000

 

10 000

 

9 000

 

22

 

Д2

 

22, 23, 23.3**

 

 

 

1 000

 

10 000

 

9 000

 

24

 

Д2

 

24**

 

 

 

1 000

 

10 000

 

9 000

 

* Оскільки аналога ряд. 20.2 немає в новій формі, пропонуємо її не заповнювати.

** Щоб заповнити пропонованим чином ці рядки, імовірно, доведеться відключити автоматичний розрахунок показників. Є й інший варіант: врахувати в цих рядках суму з рядка 19 (при цьому у графі 6 все рівно відобразиться правильній результат)

Таблиця 2. Дані розділів III та IV декларації за березень 2015 року

(грн.)

Код рядка

 

Код додатка

 

Сума ПДВ

 

1

 

2

 

3

 

18

 

 

5 000

 

20

 

 

4 970

 

20.1

 

 

50

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали