• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Форма № 1ДФ стара – ознаки доходів нові

Нове

28.07.2020 161 0 0

Читайте за темою:

Нові ознаки доходів у формі № 1ДФ: як застосовувати чергові уточнення


Про що ця стаття: про зміни в порядку заповнення форми № 1ДФ, які набули чинності з 1 липня 2020 року, та нові особливості заповнення такої звітності.

Для кого ця стаття: для податкових агентів, які виплачують фізособам доходи, зокрема, за оренду в них нерухомості, у т. ч. земельних ділянок або часток (паїв), майнових паїв, а також для тих, які надають фізособам або отримують від них поворотну фінансову допомогу.


Доходи від надання майна в лізинг, оренду, суборенду: була одна ознака доходу – стало три

Наказом Мінфіну від 26.05.20 р. № 241 (далі – Наказ №241) затверджено Зміни до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, які набули чинності 01.07.20 р. Отже, ідеться про зміни до Довідника ознак доходів фізичних осіб, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.15 р. № 4 (далі – Довідник).

Саму форму звітності та порядок її подання й коригування Наказом № 241 не змінено.

Відтепер для відображення доходу від надання майна в лізинг, оренду або суборенду замість однієї ознаки доходу, як було раніше, передбачено три:

 • 106 (оновлено) – дохід від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду (п. 170.1 розд. IV Податкового кодексу, далі – ПК) (пп. 164.2.5 розд. IV ПК);
 • 195 (нова) – дохід від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис згідно з п. 170.1 розд. IV ПК (пп. 164.2.5 розд. IV ПК);
 • 196 (нова) – дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 розд. IV ПК. (пп. 164.2.5. розд. IV ПК.).

Оскільки зазначені зміни затверджено у ІІ кварталі 2020 року, уперше нові ознаки доходу потрібно застосовувати, заповнюючи форму № 1 ДФ за ІІІ квартал поточного року.

Одразу уточнимо, що ознака «196» застосовується до доходу, який виплачується фізособам за орендоване в них нерухоме майно, яке не відображено в доходах з ознакамих «106» та «195». Ним може бути, наприклад: земля комерційного призначення; нерухомість у вигляді будинків, будівель, споруд, квартир, приміщень тощо.

Зауважте, що, як і раніше, доходи від оренди рухомого майна у фізосіб відображаються з ознакою доходу «127».

Як орендареві визначити, що саме орендовано у фізособи: земельна частка (пай) чи земельна ділянка?

Дійсно, сільгосппідприємство або фермерське господарство може використовувати як земельну частку (пай), що входить до земельного масиву, так і земельну ділянку, розташовану на конкретному полі. Основна відмінність між ними полягає в документах, що підтверджують право фізособи-орендодавця розпоряджатися ними й передавати в оренду.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону від 05.06.03 р. № 899 «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власниками земельних ділянок (паїв)» (далі – Закон №899) основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай) (далі – сертифікат), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Крім сертифіката, документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), відповідно до ст. 2 Закону № 899 є:

 • свідоцтво про право на спадщину;
 • договори купівлі-продажу, дарування, міни, посвідчені в установленому законом порядку, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);
 • рішення суду про визнання права на земельну частку (пай);

Щодо документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, то їх можна розділити на дві групи:

1) видані власникам до 01.01.13 р.– державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю або ж державний акт на право власності на земельну ділянку;

2) видані власникам після 01.01.13 р. – свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

У разі зміни власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується договором купівлі-продажу або свідоцтвом про право на спадщину.

Крім того, слід ураховувати, що право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Чи може фізособа-орендодавець оформити право власності на земельну частку (пай) під час дії договору оренди цієї частки (паю)?

Укладення договору оренди земельної частки (паю) не може перешкодити громадянинові реалізувати своє право на виділення земельної частки (паю) в натурі навіть до закінчення строку дії договору.

Проте сільгосппідприємству-орендареві не варто хвилюватися з цього приводу. І ось чому.

На виконання Указу Президента від 03.12.99 р. № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» та доручення Кабміну наказом Держкомзему від 17.01.2000 р. № 5 було затверджено Типову форму договору оренди земельної частки (паю). У ній визначено певну кількість умов, які обов’язково мають бути враховані під час укладення договору оренди. Зокрема, передбачено, що земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб, а в разі переходу права власності до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника.

Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що й раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін.

Якщо фізособа-орендодавець може отримати право власності на земельну ділянку (пай) під час дії договору оренди, то чи означає це, що орендареві для правильного заповнення форми № 1ДФ потрібно щокварталу здійснювати моніторинг набуття прав власності громадянами, у яких орендуються земельні частки (паї)?

Ні, не означає.

Інформація у формі № 1ДФ про види доходів, які виплачуються громадянам-орендодавцям, надається на підставі укладених договорів оренди.

Тому якщо у громадянина орендовано земельну частку (пай), але під час дії договору він набув права власності на цю земельну частку, то у формі № 1ДФ виплачувані доходи зазначаються за ознакою «106» до тих пір, поки з таким громадянином не буде укладено новий договір на оренду земельної ділянки.

Як відображати у формі № 1ДФ доходи від майнового паю в разі зміни його власника?

Починаючи з ІІІ кварталу 2020 року за ознакою «195» слід відображати також виплату доходу від надання в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис майнового паю.

Майновий пай – це частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду. До пайового фонду майна учасників КСП включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств та організацій згідно з ч. 1 ст. 9 Закону від 14.02.92 р. № 2114 «Про колективне сільськогосподарське підприємство».

Постанова КМУ від 28.02.01 р. № 177 «Про врегулювання питань забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки» та наказ Мінагрополітики від 14.03.01 р. № 62 «Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств» визначали, що майновий пай члена підприємства документально підтверджується свідоцтвом про право власності на майновий пай члена підприємства.

Таке свідоцтво можна продати, обміняти, подарувати, отримати у спадщину тощо, тобто може відбутися заміна власника – держателя майнового паю. Для отримання нового свідоцтва у разі набуття у власність майнового паю (його частини) до сільської, селищної або міської ради подаються посвідчені в установленому порядку копія відповідної цивільно-правової угоди або копія свідоцтва про право на спадщину, попереднє свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП. Після отримання зазначених документів сільська, селищна або міська рада вносить відповідні зміни до списку осіб, які мають право на майновий пай підприємства, та анулює попереднє свідоцтво, про що робиться запис у книзі обліку свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП.

У разі зміни власника орендованої нерухомості сторони за взаємною згодою можуть укласти додаткову угоду, зазначивши в ній нового власника. Однак це можливо, якщо в договорі оренди не передбачено, що він продовжує діяти в разі зміни власника орендованого активу (див. «Чи треба укладати додаткову угоду до договору оренди землі у разі зміни орендодавця?»).

Отже, інформація у формі № 1ДФ щодо доходу, який виплачується орендодавцеві майнового паю, зазначається згідно з чинним на момент виплати договором оренди.

Фіндопомога: була одна ознака – стало дві

Крім ознак доходів за договорами оренди нерухомості та земельних часток (паїв), згідно з Наказом № 241 в Довіднику змінилися ознаки стосовно такого доходу, як поворотна фінансова допомога. Відтепер у формі № 1ДФ відображаються:

 • за ознакою «153» (оновленою) – основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому (пп. 1.31 розд. IV ПК);
 • за ознакою «197» (новою) – основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 1.31 розд. IV ПК).

Отже, якщо поворотна фіндопомога:

 • надається фізособі податковим агентом (юридичною або самозайнятою особою) – у кварталі надання застосовується ознака «197»;
 • повертається фізособі податковим агеном (юридичною або самозайнятою особою) – у кварталі повернення застосовується ознака «153».

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали