• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Отримуємо ліцензію без клопоту

Стаття-підказка:

 • які документи потрібно підготувати до подання заяви до органу ліцензування;
 • які відомості треба вказати в заяві та які документи додати;
 • у які строки приймається рішення органом ліцензування та яку відповідальність установлено за недотримання цих строків;
 • що потрібно зробити на завершальному етапі заявнику та в які строки, щоб отримати ліцензію.

Загальні положення

У ст. 9 Закону від 01.06.2000 р. № 1775-III (далі – Закон № 1775) наведено перелік видів діяльності, для провадження яких необхідно отримати ліцензію. Зараз підлягають ліцензуванню 57 видів господарської діяльності та понад 200 видів робіт. Для окремих видів діяльності (наприклад, з надання фінпослуг) порядок отримання ліцензії визначається спеціальними законами.

Ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеним у ліцензії видом госпдіяльності протягом визначеного строку (у разі його встановлення КМУ) за умови виконання ліцензійних умов (ст. 1 Закону № 1775).

Ліцензіат – це особа, якій видано ліцензію. Отримати ліцензію може:

 • будь-яка юридична особа;
 • фізособа-підприємець.

Бланк ліцензії є документом суворої звітності (форму затверджено постановою КМУ від 20.11.2000 р. № 1719). На самому бланку зазначається:

 • найменування органу, який видав ліцензію;
 • вид госпдіяльності;
 • дані про ліцензіата;
 • дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії, строк її дії.

Ліцензіат не може передавати свою ліцензію чи її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження ними ліцензованої госпдіяльності (ст. 14 Закону № 1775). За це можуть відібрати ліцензію (лист Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.10.02 р. № 4-452-1896/5493).

У Єдиному ліцензійному реєстрі міститься інформація про ліцензіатів (ст. 19 Закону № 1775). Ця інформація є відкритою та з нею можна ознайомиться на офіційних веб-сайтах органів ліцензування та Держпідприємництва (www.dkrp.gov.ua) (п. 7/1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2000 р. № 1658).

Який орган видає ліцензію?

Сьогодні немає єдиного державного органу ліцензування, який видавав би ліцензії на всі види діяльності. Ліцензії видаються або органом виконавчої влади, визначеним КМУ, або спеціально уповноваженими виконавчими органами. Перелік органів ліцензування затверджено постановою КМУ від 14.11.2000 р. № 1698 (далі – Перелік № 1698). Зараз у цьому переліку – 34 органи ліцензування для різних видів госпдіяльності. Орган ліцензування може делегувати свої повноваження своїм структурним територіальним підрозділам (ст. 6 Закону № 1775).

Наприклад, податкові органи (фіскальна служба) здійснюють ліцензування госпдіяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом (пп. 19/1.1.9 Податкового кодексу, далі – ПК).

Орган ліцензування видає ліцензії, переоформляє їх, видає дублікати і приймає рішення про визнання ліцензії недійсною. Крім того, затверджує Ліцензійні умови провадження певного виду госпдіяльності, у яких встановлює кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги (ст. 6, 8 Закону № 1775).

Чи можна звернутися до держадміністратора за отриманням ліцензії?

Держадміністратор ліцензії не видає, оскільки згідно із Законом від 06.09.05 р. № 2806-IV (далі – Закон № 2806) це не входить до його компетенції.

Порядок отримання ліцензії

Етап 1. Підготовка

У вас три основних завдання:

 • визначити орган ліцензування, до якого слід звернутися. У цьому вам допоможе Перелік № 1698;
 • ознайомитися з Ліцензійними умовами для вашого виду діяльності (наприклад, на офіційних веб-сайтах органів ліцензування);
 • підготувати необхідні документи, вичерпний перелік яких затверджено постановою КМУ від 04.07.01 р. № 756 (далі – Перелік № 756). Наприклад, для провадження туроператорської діяльності необхідно додати до заяви про видачу ліцензії засвідчену в установленому порядку копію договору обов'язкового страхування (медичного чи від нещасного випадку) туристів, укладеного із страховою компанією.

Етап 2. Подання до органу ліцензування заяви та необхідних документів

Подається заява встановленого зразка (часто зразки заяв затверджено в Ліцензійних умовах). У заяві про видачу ліцензії мають бути зазначені:

 • відомості про заявника:
 • найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код – для заявника-юрособи;
 • П. І. Б., дані паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли видано, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів – для заявника-фізособи;
 • вид госпдіяльності, для провадження якого заявник хоче отримати ліцензію;
 • місцезнаходження філій (відокремлених підрозділів) заявника (за наявності).

До заяви додаються такі документи:

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців (лист Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.08.11 р. № 6929);
 • документи, передбачені для конкретного виду діяльності згідно з Переліком № 756;
 • довіреність (якщо документи подаються заявником не особисто, а через представника).

Орган ліцензування не має права вимагати від заявника подання документів, не названих у ч. 5 ст. 10 Закону № 1775.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом. Копія опису видається заявникові з позначкою про дату прийняття документів і підписом відповідальної особи органу ліцензування (ч. 7 ст. 10 Закону № 1775).

Заяву буде залишено без розгляду, якщо (ч. 8 ст. 10 Закону № 1775):

 • документи буде оформлено з порушенням установлених законодавством вимог,
 • заяву буде підписано особою, яка не має на це повноважень.

Про це буде повідомлено заявникові в письмовій формі із зазначенням причини. Але це не страшно: ви можете все виправити і тоді знову подати заяву (ч. 9 ст. 10 Закону № 1775). Щоправда, на це піде більше часу.

Етап 3. Прийняття рішення органом ліцензування

Якщо немає підстав для залишення вашої заяви без розгляду, орган ліцензування приймає одне із двох рішень:

 • видати ліцензію,
 • відмовити у видачі ліцензії.

За загальним правилом, рішення має бути прийнято протягом 10 робочих днів із дати надходження заяви та документів (ст. 11 Закону № 1775). Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів із дати прийняття рішення.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави відмови (ч. 2 ст. 11 Закону № 1775). Зверніть увагу на два важливих моменти. Якщо підставою для відмови названо:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, – то нову заяву про видачу ліцензії можна подати тільки через 3 місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії;
 • невідповідність заявника ліцензійним умовам, установленим для цього виду госпдіяльності, – тоді нову заяву про видачу ліцензії можна подати після усунення цієї невідповідності.

Не варто забувати, що рішення про відмову у видачі ліцензії можна оскаржити в суді, якщо ви вважаєте, що ваші права порушено.

Якщо орган ліцензування вчасно не повідомив заявника про прийняте рішення, чи діє в такому разі принцип мовчазної згоди?

Ні, на видачу ліцензії принцип мовчазної згоди не поширюється. Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону від № 2806 дія цього Закону не поширюється на відносини у сфері ліцензування госпдіяльності (крім відносин у частині видачі документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії).

Чи існує відповідальність за те, що орган ліцензування вчасно не повідомив заявника про прийняте рішення?

На посадових осіб органу ліцензування в цьому випадку накладається адміністративний штраф у розмірі від 30 до 50 НМДГ (від 510 до 850 грн.) (ст. 166/12 КУпАП).

Етап 4. Внесення плати за видачу ліцензії

Отримавши рішення про видачу ліцензії, заявник протягом 30 календарних днів (з дня надсилання йому повідомлення про таке рішення) має внести плату в розмірі, установленому постановою КМУ від 29.11.2000 р. № 1755 (далі – Постанова № 1755). Наприклад, за отримання ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів необхідно сплатити суму в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (далі – МЗП) – виходячи з її розміру, який діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (наприклад, станом на 01.08.14 р. розмір МЗП дорівнює 1 218 грн.) (абзац третій п. 1/1 Постанови № 1755).

Документ, що підтверджує сплату (наприклад, платіжне доручення), необхідно віднести до органу ліцензування.

Обережно! Якщо в зазначений строк заявник не заплатить за видачу ліцензії, то орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною (ч. 3 ст. 14 Закону 1775).

Етап 5. Отримання ліцензії

Протягом 3 робочих днів із дня отримання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган ліцензування оформляє ліцензію.

Припустимо, через певні причини заявник протягом 30 календарних днів із дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не звернувся до органу ліцензування за отриманням оформленої ліцензії. У цьому випадку орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

На кожну філію (відокремлений підрозділ) ліцензіата орган ліцензування видає копії ліцензії (ч. 7 ст. 14 Закону № 1775). За видачу копії ліцензії вноситься плата в розмірі одного НМДГ.

На підставі ліцензії, виданої центральним органом, зазначену господарську діяльність можна здійснювати на всій території України. А на підставі ліцензії, виданої місцевим органом, – лише на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (ч. 5–6 ст. 14 Закону № 1775).

Яку відповідальність передбачено за провадження господарської діяльності без ліцензії (у тому випадку, коли вона потрібна)?

Чинне законодавство передбачає три види відповідальності за ведення бізнесу без необхідної ліцензії. Розповімо детальніше.

Фінансова відповідальність. У ст. 22 Закону № 1775 сказано, що за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів. Проте ця стаття є відсильною, тобто відсилає нас до інших законів, які передбачають конкретні санкції. Як правило, це профільні закони, що регулюють певний вид діяльності. Наприклад, Законом від 19.12.95 р. № 481/95-ВР встановлено штраф за оптову (включаючи імпорт та експорт) і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без ліцензії в розмірі 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 1 700 грн. (абзац п'ятий ч.2 ст. 17).

Адміністративна відповідальність. Статтею 164 КУпАП установлено штраф у розмірі від 20 до 100 НМДГ (тобто від 340 до 1 700 грн.) із можливою конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини та грошей, отриманих у результаті роботи без ліцензії.

Кримінальна відповідальність. Здійснення операцій із брухтом кольорових і чорних металів без ліцензії загрожує штрафом у розмірі від 500 до 1 500 НМДГ (тобто від 8 500 до 25 500 грн.) або громадськими роботами від 100 до 200 годин (ст. 213 Кримінального кодексу).

Санкції за роботу без отримання ліцензії застосовуються до підприємств і їх посадових осіб, а також до підприємців.

До яких небажаних наслідків (крім притягнення до відповідальності) може призвести робота без ліцензії?

Наслідки роботи без ліцензії можуть бути дуже серйозними, а саме порушникові загрожує:

 • адміністративний арешт активів (пп. 94.2.4 Податкового кодексу);
 • визнання правочину недійсним за рішенням суду (ст. 227 Цивільного кодексу, далі – ЦК).

Наприклад, підприємство укладає договір на здійснення будівельних робіт госпспособом. Але ліцензії в нього на цей вид діяльності немає. У такому разі контролюючий орган може звернутися до суду за визнанням договору підряду недійсним. Наслідки визнання правочину недійсним установлено у ст. 216 ЦК: кожна зі сторін зобов'язана повернути іншій стороні в натурі все, що вона отримала для виконання договору.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Перш ніж почати займатися будь-яким бізнесом, з'ясуйте, чи не підлягає ця діяльність ліцензуванню. Для цього вивчіть перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, наведений у ст. 9 Закону № 1775.

2. Якщо ваша діяльність належить до ліцензовуваної, тоді вам треба отримати ліцензію, щоб працювати без побоювання потрапити під санкції у вигляді фінансової, адміністративної, а іноді й кримінальної відповідальності. Для отримання ліцензії необхідно визначити орган ліцензування, який видасть вам ліцензію (знайдіть його в Переліку № 1698).

3. Підготуйте необхідні документи, перш ніж подавати заяву про видачу ліцензії. Для цього ознайомтеся з ліцензійними умовами: там наводяться вимоги (кваліфікаційні до кадрового складу, а також організаційні, технологічні тощо), яким має відповідати заявник (Перелік № 756).

4. Укажіть всі необхідні відомості в заяві, додайте до неї необхідні документи, вчасно внесіть плату за видачу ліцензії.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали