Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Акт надання послуг: особливості оформлення

Ольга Целуйко

01.09.2014 83807 0 4

Після прийняття Податкового кодексу (далі – ПК) ставлення до складання первинних бухгалтерських документів стало серйознішим. «Виною» тому – заборона формувати податкову звітність на підставі документальних не підтверджених даних. Розглянемо нюанси документального оформлення операцій із надання/отримання послуг.

Нагадаємо, що згідно з договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. Обов'язок замовника – оплатити надану послугу (ст. 901 Цивільного кодексу).

Зазначимо також, що чинним законодавством не передбачено будь-яких типових документів для оформлення операцій із надання/отримання послуг. Така ситуація має як позитивні, так і негативні сторони. Головною перевагою відсутності типової форми є можливість складання документа «під себе», тобто включення до нього додаткових реквізитів виходячи з інтересів підприємства. Як не дивно, цей же момент несе і певні незручності. Оскільки укладачем документа зазвичай є виконавець, замовник може стати «заручником» документа, створеного «під виконавця». З метою дотримання балансу інтересів рекомендуємо сторонам передбачити форму документа, яка їх влаштує, у додатку до договору про надання послуг.

У загальноприйнятій практиці документом, що оформляє господарські операції з надання/отримання послуг, є акт. Примірну його форму див. у зразку.

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
ТОВ «Агентство «Виконавець»
(підпис) Іваненко В. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
ТОВ «Завод «Замовник»
(підпис) Петренко С. В.

АКТ
здачі-приймання робіт (надання послуг)

від 01.08.14 р. № 1

Ми, що підписалися нижче, представники Замовника ТОВ «Завод «Замовник», з однієї сторони, і Виконавця ТОВ «Агентство «Виконавець», із другої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до договору від 01.07.14 р. № 01/07/14-ОУ виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги):

(грн.)


з/п

Послуга

Кількість

Одиниця виміру

Ціна
без ПДВ

Сума
без ПДВ

1

2

3

4

5

6

1

Послуги інспектора при завантаженні вагонів

5

Ваг.

250,00

1 250,00

Разом

1 250,00

Сума ПДВ

250,00

Усього з ПДВ

1 500,00

Загальна вартість робіт (послуг) становила без ПДВ: Одна тисяча двісті п'ятдесят гривень 00 копійок, ПДВ – Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок, загальна вартість робіт (послуг) із ПДВ – Одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок.

Сторони претензій одна до одної не мають.

Місце складання – м. Дніпропетровськ.

Від Виконавця*

Дорошенко В. Г.

Менеджер відділу продажів
01.08.14 р.

ТОВ «Агентство «Виконавець»,

код ЄДРПОУ 33334444,

тел.: (044) 777-77-77,

ІПН 333344444444,

№ свідоцтва 200000000,

Адреса: вул. Заводська, буд. 5, м. Київ,
03680

Від Замовника

Козаченко Д. Л.

Логістик

01.08.14 р.

ТОВ «Завод «Замовник»,

код за ЄДРПОУ 33332222,
тел.: (056) 888-88-88,

ІПН 333322222222,

№ свідоцтва 100000000,

Адреса: вул. Робоча, буд. 4, м. Дніпропетровськ,
49008

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

Наведена форма акта містить усі обов'язкові реквізити, передбачені ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) і п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі – Положення № 88).

При цьому дещо розширена назва документа дозволяє використовувати його для підтвердження факту як надання послуг, так і виконання робіт. Не секрет, що часто виникають труднощі при визначенні характеру цивільно-правових відносин, які оформляються. Проте, навіть якщо допущено помилку в назві документа – це не біда. Адже важливий сам факт адекватного відображення господарської операції в обліку відповідно до принципу превалювання змісту над формою.

Дати складання і фактичного підписання документа не повинні відрізнятися. Це випливає з вимог Закону № 996. Крім того, зазначення однієї дати дозволить уникнути помилок, пов'язаних із несвоєчасним або неправильним відображенням операцій в обліку. Наприклад, ситуація, коли послуги брокера з митного оформлення імпортного товару, завезеного і проданого в липні, будуть прийняті в серпні, виглядає з погляду бухобліку досить делікатною.

Зазначення місця складання акта при оформленні операцій почало повсюдно використовуватися після набуття чинності ПК. Цей найбільш формальний реквізит проте є обов'язковим, і його відсутність може призвести до неприємних фіскальних наслідків. У листі від 26.08.11 р. № 31-08420-07-25/21247 Мінфін висловлює думку, що місцем складання первинного документа вказується населений пункт, у якому він складений, або відповідна адміністративно-територіальна одиниця, де була проведена господарська операція, якщо це відбувалося за межами населеного пункту. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, коли електронні документи можуть складатися, наприклад, на борту літака, що пролітає над Тихим океаном, подібний реквізит виглядає анахронізмом.

Затверджувальні підписи і печатки на акті підтверджують законність і доцільність здійснюваної господарської операції. Право затвердження актів може бути делеговане керівником іншим співробітникам внутрішніми документами підприємств (наказ, довіреність).

Зазначення посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, може бути корисним бухгалтерам для синтетичного та аналітичного обліку. Якщо акт підписано співробітником служби продажів, то віднести витрати за таким документом, наприклад, до адміністративних не підніметься рука.

У табличній частині документа подано найважливішу економічну інформацію, що відображає зміст та обсяг господарської операції. По суті, саме ця частина документа становить найбільшу цінність для бухгалтерського і податкового обліку. Головною особливістю взаємовідносин із надання послуг є нематеріальність їх об'єкта. Саме неможливість пощупати, зважити тощо є для контролюючих органів серйозним стимулом для виключення операцій, пов'язаних з отриманням послуг, із податкового обліку.

Судові органи при розгляді спорів, пов'язаних із невизнанням податкових витрат і податкового кредиту з ПДВ, ставлять за основне завдання саме реальність здійснюваної господарської операції. Таким чином, оформленню документів повинна бути приділена особлива увага.

Крім того, право підприємства на витрати і податковий кредит із ПДВ може виявитися під загрозою, якщо проводжувану операцію не можна буде пов'язати з госпдіяльністю такого підприємства в розумінні пп. 14.1.36 ПК. Назва послуг в акті повинна в тій чи іншій мірі відповідати предмету договору. Якщо, наприклад, за умовами договору про надання консультаційних послуг передбачена абонентська плата, то таке найменування в акті краще не використовувати. Краще вказати: «Консультаційні послуги».

Кількість позицій, що перераховуються в списку, залежить від ступеня деталізації їх у тексті договору. Якщо договір містить докладний і вичерпний перелік надаваних послуг з їх кількісним і вартісним змістом, то в акті можна обмежитися одним рядком, що характеризує предмет договору. І навпаки, якщо об'єкт зобов'язань указано узагальнено, перелік послуг в акті повинен бути максимально докладним.

Часто обсяг указаних послуг неможливо зміряти кількісно, як у випадку із вже згадуваною абонентською платою. У такій ситуації, на нашу думку, не буде помилкою залишити колонки «Кількість», «Одиниця виміру» і «Ціна» незаповненими. Можна також як одиницю виміру вказати гривні (за аналогією з податковою накладною). Нагадаємо, що Положення № 88 допускає при оформленні первинних документів як одиниця виміру використання як натуральних, так і вартісних показників.

Іншою податковою «ахіллесовою п'ятою» для отримувача послуг можуть стати вимоги п. 177.8 ПК, що прирівнюють (якщо це буде встановлено) виплати за цивільно-правовими договорами на користь фізосіб-підприємців до трудових, – із відповідним оподаткуванням доходів. Нагадаємо, що відносини визнаються трудовими, якщо послуги надаються на регулярній основі, на території підприємства, із використанням його ресурсів, у той же час, що і режим роботи підприємства. Щоб уникнути подібних фіскальних ризиків платникам податків, варто мати додаткові підтвердні документи. Примірний їх перелік наводиться в таблиці.


з/п

Найменування послуг

Ризики, пов'язані з оподаткуванням

Можливі заходи і документи,
які підтверджують реальність операції
та її зв'язок із господарською діяльністю

1

2

3

4

1

Реклама, дослідження ринку

Сумніви в реальності здійснюваної операції; відсутність зв'язку з господарською діяльністю замовника

Максимальна деталізація переліку маркетингових заходів у договорі та акті із зазначенням періодичності, місць проведення, кількості учасників тощо. Наявність крім первинного документа (акта) ефірних довідок, фотографій об'єктів реклами, фотокопій оголошень, роздруківок змісту сайтів

2

Інформаційно-консультаційні

Докладні програми семінарів, список наданих консультацій

3

Переклад із/на іноземну мову

Наявність як додатка до акта копій перекладених документів або їх переліку із зазначенням кількості знаків, рівня складності

4

Науково-дослідницькі

Технічні завдання, звіти виконавця

5

Інформатизація

Технічні завдання, роздруківки змісту сайтів

6

Навчання персоналу

Обмеження на включення до податкових витрат

Список співробітників, які проходили навчання із зазначенням професії, нормативні документи, що передбачають обов'язковість перепідготовки, підвищення кваліфікації

7

Ведення бухгалтерського обліку

Прирівнювання цивільно-правових договорів із фізособою-підприємцем до трудових для цілей обкладення ПДФО

Реєстр опрацьованих (створених) первинних документів, складених звітів. Акт приймання-передачі документів для опрацювання, що свідчить про надання послуг за межами території замовника (список таких документів легко формується з популярних бухгалтерських програм)

8

Юридичні

Деталізація надаваних послуг у тексті договору. Наявність разом з актом реєстру здійснених юридичних дій (перевірка договорів, підготовка позовів, скарг, представництво інтересів у суді)

Окрім описаних вище реквізитів акта сторони договору про надання послуг можуть передбачити відображення в документі додаткових даних. Якщо для виконання умов договору замовник наділяє виконавця будь-якими матеріальними цінностями (наприклад, рекламними матеріалами, зразками товару для роздачі), інформація про це також може бути відображена при складанні акта. У такому разі немає необхідності складати окремий документ із витрачання запасів.

Дуже зручним для бухгалтерів є відображення в первинному документі стану взаєморозрахунків сторін. Такий підхід практикується в тих випадках, коли послуги надаються протягом тривалого періоду або з поетапною здачею (наприклад, при виконанні договорів на проведення наукових досліджень).

Акт приймання-здачі робіт (надання послуг) досить широко застосовується для оформлення операцій у рамках інших цивільно-правових взаємовідносин (наприклад, при перевезенні вантажів автомобільним транспортом). Але при цьому необхідно пам'ятати: незважаючи на очевидну реальність такої операції, відстояти її право на участь у податковому обліку на підставі одного тільки акта, без товарно-супровідних документів (ТТН, CMR), практично неможливо.

Зазначимо ще одну цікаву деталь, пов'язану з використанням акта приймання-здачі робіт (надання послуг). Податкові органи схвалюють складання подібних актів у рамках договорів операційної оренди. При цьому вони виходять із вимог ПК, згідно з яким такі операції дійсно є продажем послуг і тому повинні оформлятися відповідними актами (пп. 14.1.203, п. 137.1 ПК).

На наш погляд, при оформленні оренди орендних операцій достатньо тільки рахунка, який свідчить про той факт, що згідно з договором за такий-то відрізок часу нараховано орендний платіж у такій-то сумі. Проте, ураховуючи сьогоднішні реалії, а також невизнання Мінфіном рахунка-фактури як первинного документа (наприклад, лист від 30.05.11 р. № 31-08410-07-27/13794), радимо обережним платникам податків дотриматися настійних рекомендацій податкових органів.

Оформлення операцій у рамках договорів надання послуг на перший погляд здається досить простим. Але, як ми переконалися, складання і підписання акта є лише вершиною айсберга. «Під водою» залишається значна частина роботи, що вимагає знань, уважності і передбачливості.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали