Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Придбання та продаж землі: нюанси обліку

Юлія Гужел

31.10.2016 1981 0 1

Земля, як і будь-яке інше майно, може бути придбана і продана. У консультації розглянемо порядок відображення в обліку юридичних осіб операцій із купівлі-продажу земельних ділянок, ПДВ-особливості таких операцій, облік землі як інвестиційної нерухомості, оподаткування цих операцій у фізичних осіб.

Бухгалтерський облік

Земля як об'єкт основних засобів

Отже, підприємство придбало земельну ділянку. Цю операцію необхідно відобразити в обліку. Відповідно до пп. 5.1.1 П(С)БО 7 земля в бухгалтерському обліку визнається основним засобом (далі – ОЗ) та обліковується на субрахунку 101 «Земельні ділянки». Зверніть увагу: відобразити землю в складі ОЗ підприємство може тільки на підставі документів, що засвідчують право власності на таку ділянку, тобто підприємство повинне контролювати такий актив (ч. 3 розд. І НП(С)БО 1).

Зарахування земельних ділянок на баланс підприємства здійснюється за первісною вартістю. У загальних випадках до складу первісної вартості земельних ділянок, зокрема, включаються (п. 8 П(С)БО 7):

  • суми, що сплачуються продавцям;
  • реєстраційні збори, держмито, аналогічні платежі, що сплачуються у зв'язку із придбанням (одержанням) прав на земельну ділянку;
  • суми непрямих податків, що сплачуються при придбанні ділянки, якщо вони не відшкодовуються підприємству;
  • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням земельної ділянки до стану, у якому вона придатна до використання із запланованою метою.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали