Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Законодавчі зміни у сфері зайнятості

31.05.2022 860 0 1

Війна спричинила втрату заробітку багатьма працівниками через вимушену зупинку підприємств, внутрішнє переміщення осіб та ін., що вплинуло на ринок праці. Відповідно, виникла нагальна потреба у приведенні у відповідність до цих умов нормативно-правових актів, що регулюють сферу зайнятості. Зміни, які вже відбулися в них, розглянемо в цій статті.


Зміни в нормативно-правових актах

З 07.05.2022 набув чинності Закон від 21.04.2022 № 2220-IX«Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» (далі – Закон № 2220), яким унесено зміни до:

Крім того, постановою КМУ від 29.04.2022 № 509 (далі – Постанова № 509) унесено зміни до постанови КМУ від 20.03.2022 № 334 «Щодо деяких питань реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану» (далі – Постанова № 334).

Тож далі – детально про зміни у сфері зайнятості населення, виплати допомоги по частковому безробіттю, спрощення отримання статусу безробітного для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), особливості отримання дозволів на працевлаштування іноземців тощо.

Статус безробітного по-новому

Статус безробітного надається особі, зазначеній у ч. 1 ст. 43 Закону № 5067, а саме особі працездатного віку до призначення пенсії (зокрема, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи. Такий статус надається з першого дня реєстрації особи в центрі зайнятості, тобто з моменту подання нею заяви (п. 1. ч. 1 Постанови № 334).

Реєстрація безробітного здійснюється в день подання заяви про надання статусу безробітного до обраного особою регіонального центру зайнятості (далі – ЦЗ).

Змінами розширено можливість отримання статусу безробітного. А саме статус безробітного можуть отримати особи, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору (далі – ЦПД), на інших підставах, передбачених законом, на території бойових дій (абзац перший пп. 1 п. 1 Постанови № 334) (далі – особа, що претендує на статус безробітного). Проте ні Постанова № 509, ні Постанова №334 не містить визначення, які відносини можна віднести до «іншого ЦПД» або «інших підстав». Такого визначення немає і в інших законодавчих актах щодо зайнятості населення.

На думку автора, за допомогою по безробіттю може звернутися також ФОП та самозайнята особа, яка надавала послуги або виконувала роботи та втратила можливість це робити через війну, оскільки в абзаці першому пп. 1 п. 1 Постанови № 334 згадується «особа, яка працювала на інших підставах, передбачених законом».

Реєстрація здійснюється особисто, під час безпосереднього відвідування ЦЗ або в електронній формі за допомогою порталу «Дія» (у т. ч. мобільного застосунку «Дія»), або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. Ця норма є новою.

Спрощено порядок подання заяви

Заява в електронній формі подається за допомогою порталу «Дія» (мобільного застосунку «Дія») особою, яка претендує на статус безробітного, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням КМУ від 06.03.2022 № 204 (далі – Розпорядження № 204), тобто на територіях де ведуться (велися) активні бойові дії.

Для ідентифікації вищезазначених осіб використовуються відомості, надані Пенсійним фондом України (далі – ПФУ).

Заява подається особою, яка:

 • пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням кваліфікованих електронних підпису та печатки;
 • є громадянином України;
 • має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП);
 • установила мобільний застосунок «Дія» або створила електронний кабінет на порталі «Дія».

Під час подання заяви в електронній формі особа:

 • заповнює та підписує заяву, яка формується засобами порталу «Дія»;
 • обирає та/або відкриває поточний рахунок у порядку, передбаченому абзацом четвертим п. 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», затвердженого постановою КМУ від 09.12. 2021 № 1272 «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» (далі – Порядок №1272);
 • подає до обраного нею ЦЗ заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Заява про надання статусу безробітного містить такі відомості:

 • ПІБ;
 • РНОКПП або серія та номер паспорта (для фізосіб, які відмовляються від прийняття РНОКПП та мають відмітку у паспорті);
 • серія та/або номер, дата видачі, найменування суб’єкта, який видав паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • інформація про відсутність роботи, заробітку або інших, передбачених законодавством доходів, у тому числі про незабезпечення себе роботою самостійно, про здобуття освіти за денною (очною) формою здобуття освіти.

Заява про призначення допомоги по безробіттю містить такі відомості:

 • ПІБ;
 • РНОКПП;
 • серія та/або номер, дата видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, який видав паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • номер відкритого поточного рахунку.

За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих порталом «Дія» з інших електронних ресурсів органів державної влади. Зокрема:

 • з Державного реєстру фізичних осіб платників податків (далі – ДРФО) – про особу та її РНОКПП;
 • з Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР) юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців – про наявність чи відсутність статусу фізичної особи – підприємця;
 • з Єдиної державної електронної бази з питань освіти – про форму здобуття освіти та документ про освіту (тип, серію, номер, найменування закладу освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень);
 • із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – про особу з обліковою карткою системи персоніфікованого обліку та Державним реєстром загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – ДРЗСС);
 • з інформаційної системи Державної міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ (далі – ІС МВС) – про недійсні, викрадені або втрачені паспорти та про перетин кордону особою, яка шукає роботу, на момент подання заяви про надання (поновлення) статусу безробітного;
 • з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО (далі – ЄБ ВПО)– про довідку про взяття на облік ВПО.

Заява, сформована в електронній формі та надіслана через Дію, вважається отриманою, реєструється та розглядається ЦЗ.

Зверніть увагу, що особа несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій заяві.

Отже, особи, які не мають повного пакета документів для подання заявки, але на яких поширюються вимоги Розпорядження № 204, зможуть стати на облік по безробіттю за спрощеною процедурою – через застосунок або портал «Дія».

Спрощено перелік документів, що подаються для обліку

Для осіб, на яких поширюються норми Розпорядження № 204, вимоги щодо подання до ЦЗ документів, перелік яких визначено п. 17-19 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 792 (далі – Порядок № 792), не поширюються.

Тобто такі особи стають на облік за спрощеною процедурою, описаною вище, на підставі заяви без додаткових документів.

Нагадаємо, що за загальними правилами всі інші особи, щоб стати на облік в ЦЗ, мають подати такі документи:

 • трудову книжку (або ЦПД чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);
 • дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, у разі якщо особа втратила трудову книжку;
 • документ про освіту або його дублікат (за наявності);
 • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;
 • для ВПО у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення:
  – заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (ЦПД, витяг з ЄДР або рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку);
  – квитанцію, що підтверджує надсилання вищезазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості);
 • довідку про припинення ведення особистого селянського господарства (далі – ОСГ) або вихід з такого господарства, видану сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки – членами ОСГ, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили (припинили) навчання в закладах освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної служби і вперше приймаються на роботу та звернулися до ЦЗ протягом шести місяців із дня закінчення (припинення) навчання чи звільнення із служби). Зазначену довідку не подають члени ОСГ, які: є ВПО; проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військовий документ із зазначеною датою взяття їх на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки – військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) ЗСУ, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спецзв’язку, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених на постійній основі, які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію.

Рішення про надання статусу безробітного

Про прийняте рішення щодо надання статусу безробітного (перереєстрацію безробітного), відмову у такому статусі (перереєстрації) особа повідомляється шляхом надсилання інформаційного повідомлення через портал «Дія».

Передбачено, що протягом 30 календарних днів (далі – к. д.) після припинення чи скасування воєнного стану безробітний зобов’язаний подати до ЦЗ повний пакет документів (п. 17-19 Порядку № 792, див. вище). Цей період може бути продовжений з поважних причин, передбачених п. 28 Порядку № 792, з наданням повного переліку відповідних підтверджуючих документів під час першого фактичного відвідування безробітним ЦЗ, в якому він зареєстрований.

Нагадаємо, що до поважних причин, зокрема, належать: хвороба, смерть членів сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, повістка про призов на навчальні збори у ЗСУ, проходження психологічної реабілітації та професійної адаптації для осіб, звільнених з військової служби; довідка-виклик на сесію, санаторно-курортне лікування, оздоровлення та літній відпочинок дітей віком до 14 років тощо.

У такому разі документи подаються до ЦЗ наступного дня після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

Непідтвердження без поважних причин будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного протягом 30 робочих днів (далі – р. д.) із дня, що настає за днем останнього підтвердження (відвідування) (під час дії надзвичайного або воєнного стану, карантину, у разі виникнення надзвичайної ситуації) тягне за собою припинення реєстрації статусу безробітного.

Вимоги, визначені п. 29 Порядку № 792, щодо перереєстрації в іншому ЦЗ не поширюються на безробітних, які реєструються через програму єПідтримка та на яких поширюється Розпорядження № 204. Реєстрація таких безробітних не припиняється, надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються ЦЗ, до якого вони звертаються, або ЦЗ, на який тимчасово покладено функції з обслуговування безробітних, які не можуть працювати в штатному режимі.

Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі безробітного може здійснюватися під час безпосереднього звернення безробітного до ЦЗ або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

В адміністративно-територіальних одиницях, де ЦЗ не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER».

Додаткові умови припинення реєстрації безробітного

Реєстрація безробітного може припинятися в разі невідвідування (непідтвердження наміру перебування у статусі безробітного) без поважних причин ЦЗ протягом 30 р. д. з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебування в такому статусі будь-якими засобами комунікації. Це не стосується тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням ЦЗ.

Реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування ЦЗ або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в ЦЗ будь-якими засобами комунікації.

Рішення про припинення реєстрації безробітного приймається на 31-й р. д.

Нові підстави для втрати статусу безробітного: у разі відмови від виконання суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, передбаченого постановою КМУ від 13.07.2011 № 753 «Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» ЦЗ припиняє реєстрацію безробітного. Припинення відбувається із дня відмови від виконання суспільно-корисних робіт (пп. 1 п. 30 Порядку № 792).

Зверніть увагу: виплата допомоги по безробіттю припиняється також у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 к. д. (п. 33 розд. VIII Закону № 1533 № ч. 5 пп. 1 п. 1 ч. І Закону № 2220).

Змінено порядок призначення допомоги по безробіттю

Для всіх осіб під час дії воєнного стану:

 • допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного (пп. 1 п. 1 Постанови №334);
 • виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 к. д. (п. 33 розд. VIII Закону №1533).

Допомога по безробіттю ВПО та особами, які перебувають на території бойових дій

Законом № 2220 передбачено особливості призначення допомоги по безробіттю (далі – допомога) ВПО або особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться бойові дії, у разі відсутності документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення).

А саме для таких осіб допомога призначаэться на підставі відомостей у: ДРФО, ЄДР, ДРЗСС, ІС МВС, ЄБ ВПО, податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік.

До отримання цих відомостей допомога призначається в мінімальному розмірі. На сьогодні це 1 800 грн відповідно до постанови Правління ФСС на випадок безробіття від 31.01.2020 № 211. Загальна тривалість виплати допомоги не може перевищувати 180 к. д. Але після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Якщо ВПО або особи, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, не мають змоги припинити трудовий договір відповідно до п. 1 ст. 36, 38, 39 КЗпП, то для набуття статусу безробітного та отримання допомоги і соціальних послуг на випадок безробіття вони можуть припинити його в односторонньому порядку. Для цього треба подати до ЦЗ за місцем проживання ВПО заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Датою припинення трудового договору є день, що настає за днем подання такої заяви.

ЦЗ за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору повідомляє про це:

 • роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у т. ч. електронними);
 • територіальний орган ПФУ;
 • територіальний орган ДПС.

Отже, для ВПО та осіб, які перебувають у зоні бойових дій, спрощено умови припинення трудових відносин з роботодавцем.

Змінено критерії підходящої роботи

Підбір підходящої роботи здійснюється ЦЗ за місцем звернення особи, але не обмежується межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій особа зареєстрована як безробітна чи звернулася для пошуку роботи.

Загальні критерії підходящої роботи для мирного часу встановлено у ст. 46 Закону № 5067.

Зокрема, підходящою для безробітного вважається робота, яка:

 • відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування. Зарплата має бути не нижче розміру зарплати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня зарплати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний;
 • для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці:
 • для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи або робота із проходженням попередньої перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням ЦЗ;
 • для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці;
 • у разі зміни безробітним професії за направленням ЦЗ підходящою вважається робота за новою та за попередньою професією (спеціальністю);
 • для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку в ЦЗ більш як шість місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць.

Законом № 2220 доповнено пунктом 52 розд. XI Закону № 5067, згідно з яким підходящою для безробітного на період воєнного стану вважається робота, що:

 • відповідає його (її) освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, а також набутому особою за період своєї трудової діяльності досвіду роботи, – протягом 30 к. д. із дня надання статусу зареєстрованого безробітного;
 • не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки, або робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, – для осіб, які перебувають у статусі безробітного понад 30 к. д., та для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу;
 • відповідає рівню зарплати залежно від тривалості безробіття.

Під час підбору підходящої роботи враховується зарплата у розмірі:

 • не нижче розміру зарплати (доходу, грошового забезпечення) за останнім місцем роботи (служби) – для осіб, які перебувають у статусі безробітного протягом 30 к. д. із дня надання такого статусу;
 • не нижче розміру МЗП для роботи на умовах повного робочого часу (дня) для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 30 к. д. або здійснюють пошук роботи вперше.

Без згоди особи їй не може пропонуватися робота, яка потребує зміни місця проживання або місця перебування.

Зміни в порядку виплати допомоги у звязку з частковим безробіттям

Відповідно до Закону № 2220 вилучено ст. 471 Закону № 5067, що стосувалася виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації.

Натомість у новій редакції ст. 47 Закону № 5067 надано нове визначення цього поняття: допомога по частковому безробіттю – це вид державної підтримки застрахованих осіб (працівників та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Тобто, на думку автора, у разі призупинення трудового договору та надання відпустки без збереження зарплати на період воєнного стану чи на період карантину допомога по частковому безробіттю може виплачуватися.

Допомога не надається працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування або закладів, установ, організацій, створених ними у встановленому порядку, які повністю утримуються за кошти державного чи місцевого бюджету.

Зверніть увагу, що допомога по частковому безробіттю не надається в разі, якщо роботодавець чи ФОП перебуває у процесі припинення, визнаний банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації (пп. 4 п. 3 ст. 47 Закону № 5067 у редакції Закону № 2220).

Право на допомогу мають застраховані особи, за яких (які) протягом останніх шести місяців сплачено ЄСВ. Якщо протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги окремі роботодавці або ФОП не сплачували ЄСВ згідно із законодавством, застосовуються попередні 180 к. д. до такого періоду (п. 4 ст. 47 Закону № 5067 у редакції Закону № 2220).

Як і раніше, допомога надається ЦЗ населення за зверненням роботодавця або ФОП, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам або таким ФОП. Повернення допомоги по частковому безробіттю роботодавцями відбувається в разі порушення гарантій зайнятості працівників, яким вона виплачувалася. До таких випадків належить розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 38, п. 1 ст. 40 КЗпП, протягом шести місяців із дня закінчення виплати допомоги (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 к. д. – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги).

У разі припинення підприємницької діяльності фізособою, яка отримувала допомогу по частковому безробіттю, протягом шести місяців із дня закінчення виплати допомоги (якщо вона виплачувалася менш як 180 к. д. – протягом періоду, що дорівнює періоду її виплати) кошти такої допомоги також повертаються отримувачем у повному обсязі до Фонду безробіття (абзац другий п. 5 ст. 47 Закону № 5067 у редакції Закону № 2220).

Зміни в порядку видача дозволів на працю іноземців

Розділ XI Закону № 5067 доповнено п. 52 , за яким видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь (за необхідності – громадян інших держав) тепер здійснюються за погодженням із регіональними органами СБУ.

Строки розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які визначені ч. 1 ст. 426 Закону № 5067, продовжуються до отримання погодження або відмови в такому погодженні. ЦЗ відмовляють у видачі або продовженні дозволу на застосування праці громадян РФ, РБ (громадян інших держав) у разі відмови регіональних органів СБУ у погодженні видачі або продовження такого дозволу.

Допомога для організації підприємницької діяльності по-новому

Із видів забезпечення, які надаються відповідно до Закону № 1533, вилучено одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності (ст. 7 Закону № 1533).

Натомість соціальні послуги доповнено видом – надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності відповідно до ст. 27 Закону № 5067. Умови отримання майбутніми ФОП допомоги має затвердити КМУ, але на разі його ще немає.

Водночас передбачено, що ЦЗ сприятимуть безробітним у реалізації права на організацію підприємницької діяльності шляхом:

 • надання одноразової фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності;
 • супроводження та консультування протягом двох років із дня державної реєстрації юридичної особи або ФОП, які отримали одноразову фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи ЦЗ має забезпечувати надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.

Висновки

Нормативно-правові акти, що стосуються загальнообов’язкового страхування на випадок безробіттю та зайнятості населення, зазнали суттєвих змін. Здебільшого зміни пов’язані із запровадженням електронної реєстрації або воєнним станом в Україні, але певні норми будуть актуальні й після його закінчення.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Найповніша бібліотека безпечних рішень з бухобліку, податків та права для с/г галузі

4680 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали