Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Посадові інструкції: складаємо правильно

23.12.2020 1883 0 2

Із цієї статті ви дізнаєтесь: чому потрібно складати посадові інструкції для працівників, чим слід керуватися та які чинники врахувати під час їх складання.

Посадова інструкція – це організаційно-пра­вовий документ, локальний нормативний акт підприємства, у якому визначаються основні функціональні обов’язки, права та відповідальність працівника, який обіймає певну посаду.

На сьогодні в Україні жодним нормативно-пра­вовим актом не передбачено обов’язкової наявності на підприємствах посадових інструкцій. Водночас п. 1 ст. 29 КЗпП передбачає, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права та обов’язки. Зверніть увагу, що йдеться про обов’язок роботодавця «довести до відома працівника», а не «проінформувати під підпис» (як це обумовлено в цьому самому пункті щодо умов праці).

Отже, висновок простий: адміністрація має право самостійно обрати прийнятну форму такого роз’яснення – усну чи письмову.

Крім того, у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності»), затвердженому наказом Мінпраці та соцполітики від 29.12.04 р. № 336 (далі – Наказ № 336, Довідник), а саме у преамбулі Випуску 1, містяться положення, на які найчастіше посилаються в аналогічних випадках:

  • «Довідник є нормативним документом, обов’яз­ковим у питаннях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності»;
  • «Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове становище яких визначено в статуті (положенні) підприємства».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали