Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як виправлення помилки в бухобліку вплине на фінансову звітність?

26.01.2022 230 0 0


Підприємство виявило помилку в бухгалтерському обліку. Виник ряд запитань, на які просимо відповісти.


Запитання – відповіді

1. Чи існує строк давності для виправлення помилок минулих років?

Ні, нормативно-правовими актами не передбачено строку давності для виправлення помилок у бухобліку і фінзвітності. Тому помилки будь-якої давності підлягають виправленню.

Не забувайте, що мета ведення бухобліку і складання фінзвітності – надати користувачам для прийняття рішень повну, правдиву і неупереджену інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприємства (п. 1 ст. 3 Закону від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»).

Іншими словами, фінзвітність має бути достовірною. А інформація, наведена у фінзвітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок і перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності (п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

2. Як відобразити у фінзвітності результат виправлення помилок минулих років?

Порядок відображення виправлень у фінзвітності залежить від того, вплинула помилка минулих років на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) чи ні. Розглянемо обидва варіанти.

1. Помилка вплинула на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (п. 4, 5) регламентує порядок виправлення помилок, допущених при складанні фінзвітності в попередніх роках. Виправлення здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Також потрібно повторно відобразити порівняльну інформацію у фінзвітності.

На практиці на дату виявлення помилки складають бухгалтерську довідку, у якій треба відобразити факт допущення помилки і порядок її виправлення: навести виправне проведення – кореспонденцію рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухобліку 1–6 класів (Інструкція, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).

Результат виправлення помилки відображається у формах фінзвітності:

 • Баланс форми № 1, № 1-м, № 1-мс за поточний звітний період — графа 3 рядка 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» заповнюється з урахуванням виправлення помилки;
 • Звіт про фінансові результати № 2, № 2-м, № 2-мс за поточний період – у відповідному рядку графи 4 наводиться правильна інформація за минулий період;
 • Звіт про рух коштів (форма № 3, № 3-н) за поточний період – у графі «За аналогічний період попереднього року» відображають правильні дані з урахуванням виправлення помилки;
 • Звіт про власний капітал форми № 4 за звітний рік – заповнюється рядок 4010 «Виправлення помилок»;
 • Примітки до річної фінзвітності за звітний рік – тут розкривається зміст і сума помилки; указуються статті фінзвітності минулих періодів, які були перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації; потрібно відобразити факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або вказати на недоцільність їх повторного оприлюднення (п. 20 НП(С)БО 6).

Виправлення цієї помилки (у рамках строку давності для нарахування податкових зобов’язань з п. 102.1 Податкового кодексу, далі – ПК) вплинуло на об’єкт обкладення податком на прибуток. Тому потрібно подати уточнену декларацію з податку на прибуток та уточнену фінзвітність (як додаток до декларації) за відповідні періоди (п. 50.1 ПК; ЗІР, категорія 102.20.02). Також за необхідності потрібного подати уточнюючі розрахунки до декларації з ПДВ за періоди, порушені виправленням помилки.

2. Помилка не вплинула на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Такі помилки виправляють:

 • бухгалтерською довідкою, де відображають суть помилки і наводять проведення для виправлення помилки;
 • коригуванням відповідної статті балансу у графі 3 на початок звітного року;
 • за необхідності заповнюють (як зазначено вище) Звіт про рух грошових коштів (форми № 3, № 3-н) та/або Звіт про власний капітал форми № 4 (ряд. 4010), якщо помилка виправлена у статтях цих звітів;
 • у Примітках до річної фінзвітності за звітний рік розкривають зміст і суму помилки та іншу інформацію з п. 20 НП(С)БО 6.

У разі потреби (наприклад, якщо виправили помилку минулого року перед проходженням обов’язкового аудиту) подають уточнену фінзвітність за відповідні минулі періоди.

3. Як відобразити у фінзвітності виправлення помилок поточного року?

Якщо підприємство здає фінзвітність малого підприємства або мікропідприємства і при цьому є річним платником податку на прибуток, то при виправленні помилки поточного року (коректурним способом, методом «сторно» або додатковим записом) ніяких коригувань у фінзвітності не роблять, її складають з урахуванням виправленої помилки.

Якщо підприємство здає фінзвітність за формою з додатка 1 до НП(С)БО 1 щоквартально, тоді помилку в межах поточного звітного кварталу виправляють коректурним способом, методом «сторно» або додатковим записом, а фінзвітність за поточний звітний квартал складають з урахуванням виправлення помилки. Помилку минулого кварталу в межах звітного року виправляють шляхом:

 • складання бухгалтерської довідки описаним вище способом (без коригування нерозподіленого прибутку);
 • подання уточненої фінзвітності (Балансу, Звіту про фінансові результати) за періоди, порушені виправленням помилки;
 • подання уточненої декларації з податку на прибуток за періоди, порушені виправленням помилки (і за необхідності – подання уточнюючого розрахунку з ПДВ) – якщо помилка вплинула на показники цієї податкової звітності.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2936 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали