• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

07.02.2019 196 0 1

Річна фінзвітність агропідприємств

Звіт складають лише ті підприємства, які подають повну річну фінансову звітність. Вони можуть обрати спосіб складання Звіту за прямим чи непрямим методом, закріпивши рішення в обліковій політиці. Залежно від обраного способу Звіт складають за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1: формою № 3 (за прямим методом) або формою № 3-н (за непрямим методом).

Хоча порядок заповнення цих форм багато в чому відрізняється, загальні правила все ж таки є:

1. Правила заповнення Звіту встановлено НП(С)БО 1. Крім того, слід дотримуватися Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433), а перевірити зіставність показників різних форм фінзвітності можна за допомогою Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476.

2. Звіт містить три розділи:

  • розд. I присвячено операційній діяльності (основна та інші види діяльності, які не є інвестиційними або фінансовими);
  • розд. II – інвестиційній діяльності (придбання та реалізація необоротних активів і фінансових інвестицій, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів);
  • розд. III – фінансовій діяльності (діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали