Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

11.02.2020 2701 0 2

Фінансова звітність для агропідприємств за 2019 рік

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як скласти форму № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2019 рік.

Звіт про рух грошових коштів складають лише ті підприємства, які подають повну річну фінансову звітність. Вони можуть обрати метод формування Звіту – прямий чи непрямий, закріпивши рішення в обліковій політиці. Залежно від обраного методу Звіт складається за однією з форм, наведених у додатку 1 до НП(С)БО 1: № 3 (прямий метод) або № 3-н (непрямий метод).

1. Вимоги до складання Звіту встановлено НП(С)БО 1. Крім того, слід дотримуватися Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433). А перевірити зіставність показників різних форм фінзвітності можна за допомогою Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476.

2. Звіт містить три розділи:

  • розд. I присвячено операційній діяльності (основна та інші види діяльності, які не є інвестиційними або фінансовими);
  • розд. II – інвестиційній діяльності (придбання та реалізація необоротних активів і фінансових інвестицій, які не відносяться до еквівалентів грошових коштів);
  • розд. III – фінансовій діяльності (діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали