• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фінансова звітність СМП

07.02.2019 600 0 2

Річна фінзвітність агропідприємств

Чимало сільгосппідприємств, у тому числі фермерських господарств, належать до категорії суб’єктів малого підприємництва (далі – СМП) та подають річну фінзвітність у складі Балансу (форма № 1-м, або № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м, або № 2-мс). Як заповнити ці «малі» форми, покажемо в консультації.

Форми фінзвітності для СМП № 1-м, № 2-м, а також № 1-мс і № 2-мс затверджено П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». У цьому стандарті також наведено рекомендації щодо їх заповнення.

Підприємства, які подають Спрощений фінзвіт у складі форми № 1-мс та 2-мс, можуть (п. 8 розд. I П(С)БО 25):

  • відображати необоротні активи лише за первісною вартістю без урахування зменшення їх корисності та переоцінки до справедливої вартості;
  • не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (на оплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді їх фактичного здійснення;
  • включати в підсумок балансу фактичну суму поточної дебіторської заборгованості. Тобто, на відміну від СМП, які подають фінзвітність за формами № 1-м, № 2-м, вони не зобов’язані формувати резерв сумнівних боргів (далі – РСБ) за правилами п. 8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Нагадаємо також, що СМП – платники податку на прибуток не розраховують відстрочені податкові активи та зобов’язання за правилами П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Такий висновок випливає з п. 5.8 П(С)БО 25.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали