Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Переоцінка основних засобів: основні вимоги

Кінець звітного року – час для перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, у тому числі достовірності оцінки активів підприємства. Адже якщо ринкова вартість основних засобів (далі – ОЗ) підприємства відрізняється від вартості, за якою вони значаться в обліку, підприємство може їх переоцінити. Розглянемо, що ж являє собою переоцінка, як її потрібно проводити і, найголовніше для бухгалтера, як правильно відобразити її результати в обліку.

 

Загальні положення

За економічною сутністю переоцінка являє собою приведення балансової (облікової) вартості ОЗ у відповідність до їх реальної (справедливої) вартості.

Правила переоцінки ОЗ та відображення її результатів в бухобліку регламентовано:

  • Законом від 12.07.01 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон № 2658);
  • Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою КМУ від 10.09.03 р. № 1440 (далі – Національний стандарт № 1);
  • Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561);
  • П(С)БО 7 «Основні засоби».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали