• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Оприбутковуємо зерно: виробнича VS справедлива вартість

14.06.2017 1248 0 3

Із цієї статті ви дізнаєтесь про:

  • переваги та недоліки методів оцінки зерна під час первісного визнання;
  • послідовність калькулювання виробничої собівартості зернової продукції;
  • порядок списання калькуляційних різниць.

Проведення оцінки є досить складним процесом. Кожне сільгосппідприємство, обираючи методи оцінки біологічних активів (далі – БА), має самостійно визначити методику обчислення їх вартості та відобразити її в наказі про облікову політику. А зважаючи на те, що такі активи генерують значну частку валюти балансу сільгосппідприємств, їх оцінка відіграє важливу роль у процесі підготовки фінансової звітності аграріїв. А для того щоб кожне підприємство визначило для себе оптимальний метод оцінки вирощеного зерна, розглянемо особливості застосування кожного з них.

Перш за все нагадаємо, що до моменту збирання врожаю на дату балансу посіви зернових культур можуть обліковуватись (п. 10, 11 П(С)БО 30 «Біологічні активи»):

  • або у складі поточних БА рослинництва – якщо вони оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані в місці продажу витрати. У бухобліку такі БА відображають за дебетом субрахунка 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» із подальшим списанням (на момент збирання врожаю) у дебет відповідного аналітичного рахунка до субрахунка 231 «Рослиннцтво»;
  • або у складі незавершеного виробництва – якщо справедливу вартість на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток. У бухобліку до моменту збирання врожаю ці БА відображають за дебетом субрахунка 231.

Зібране з поля зерно перестає бути елементом БА і стає самостійним активом підприємства – сільгосппродукцією, за умови що існує імовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигід від використання цього зерна, а його вартість може бути достовірно визначена (п. 5 П(С)БО 30). Первісне визнання сільгосппродукції здійснюється в тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від БА (п. 12 П(С)БО 30), – періоді збирання врожаю.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали