• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Нестача у результаті інвентаризації: документальне оформлення?

У ході проведення інвентаризації було виявлено нестачу основних засобів (далі – ОЗ), що належним чином зафіксовано в інвентаризаційних документах. Чи потрібно складати акт на списання ОЗ та наказ по підприємству про таке списання?

Акт на списання основних засобів (типова форма № ОЗ-3, затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352; сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-3, затверджена наказом Мінагрополітики від 27.09.07 р. № 701), призначений для оформлення такої господарської операції, як вибуття ОЗ. Пункт 33 П(С)БО 7 «Основні засоби» під вибуттям має на увазі операції, у результаті яких ОЗ вилучаються з активів (списуються з балансу) унаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. А чи можна назвати вибуттям факт відсутності об’єкта? І чи може відповідати (або не відповідати) критеріям визнання активом те, чого немає? Очевидно, що ні.

Однак слід зважити на положення Податкового кодексу (далі – ПК) та позицію фахівців ДФС. Згідно з п. 189.9 ПК якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Однак ця норма не поширюється на випадки, коли ОЗ ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення активів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали