Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Бухоблік та фінзвітність: як виправити помилку у класифікації необоротних активів?

Бухгалтер підприємства виявив, що у складі малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі – МШП) обліковуються основні засоби (далі – ОЗ) – малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА). Як виправити цю помилку?​

Насамперед зазначимо, що у практичній діяльності досить часто зустрічаються випадки, коли МНМА строком служби більше року обліковують на рахунку запасів 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Тобто підприємство відображає в бухобліку такі ОЗ як запаси та списує їх вартість на витрати в разі передання в експлуатацію. А вартість тих активів, що знаходяться на складі, помилково відображають у Балансі (Звіті про фінансовий стан) у складі виробничих запасів (ряд. 1100).

У такому разі порушуються вимоги НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 7 «Основні засоби», а також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Для виправлення зазначеної помилки потрібно проаналізувати залишок на рахунках 10 та 22. Для цього рекомендуємо організувати та провести інвентаризацію ОЗ та МШП, створивши інвентаризаційну комісію, персональний склад якої затверджується наказом керівника.

Під час проведення інвентаризації слід керуватися приписами п. 4 розд. III Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879). Інвентаризація таких активів проводиться за місцями зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальної особи перевіряє їх фактичну наявність. При цьому дані вносяться до інвентаризаційних описів, де відображаються:

  • найменування об’єктів;
  • номенклатурний (інвентаризаційний) номер (за його наявності);
  • одиниця виміру;
  • ціна, сума та кількість, фактично встановлена на дату інвентаризації та за даними бухобліку.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали