Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Повідомлення про участь у МГК: алгоритми від Мінфіну

08.09.2021 180 0 0

В Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Мінфіну від 20.08.21 р. № 479 (далі – УПК № 479), Мінфін відповів на низку запитань, пов’язаних із заповненням нового звіту, – Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення, МГК). Такий звіт подають усі підприємства, що здійснювали в 2020 році контрольовані операції (цю тему ми детально освітлювали в матеріалі «Новий звіт із ТЦУ: повідомлення про участь у міжнародній групі компаній»). Форма і Порядок складання Повідомлення затверджені наказом Мінфіну від 31.12.20 р. № 839.

Сукупний консолідований дохід МГК: для чого зазначати і звідки брати інформацію?

Суму сукупного консолідованого доходу (далі – СКД) МГК за рік, що передує звітному (зараз – за 2019 рік), зазначають у графі 11 заголовної частини повідомлення про участь у МГК. Цілі цього показника такі.

1. Дати інформацію ДПС для підготовки запиту на надання майстер-файлу з ТЦУ (пп. 39.4.7 Податкового кодексу, далі – ПК), який ДПС направить учасникові МГК, якщо СКД МГК, розрахований за стандартами бухобліку, які застосовує материнська компанія (далі – МК) МГК, дорівнює або перевищує еквівалент 50 млн євро.

Запит можуть направити не раніше 12 і не пізніше 36 місяців з дати закінчення фінансового року, установленого МГК. Якщо ж немає відомостей про встановлений МГК фінансовий рік – тоді не раніше 12 і не пізніше 36 місяців після закінчення звітного року. Платник повинен подати глобальну документацію з ТЦУ (майстер-файл) протягом 90 календарних днів (далі – к. д.) з дня отримання запиту. Перелік інформації, яку потрібно включити до майстер-файлу, наведений у пп. 39.4.7 ПК.

2. Підготуватися до заповнення звіту в розрізі країн МГК (пп. 39.4.11 ПК). Звіт містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник МГК або в якій міжнародна група провадить свою діяльність.

Звіт подається, коли СКД МГК за фінансовий рік, що передує звітному, розрахований за стандартами бухобліку, які застосовує МК МГК (або МСБО), перевищує еквівалент 750 млн євро (пп. 39.4.10 ПК). Але тільки за наявності однієї з перелічених у цьому підпункті обставин (наприклад, коли платник податків є МК МГК або коли МК уповноважить його подавати звіт тощо).

Звіт подається протягом 12 місяців після закінчення фінансового року (а якщо немає відомостей про встановлений МК МГК фінансовий рік – тоді протягом 12 місяців після закінчення календарного року) (пп. 39.4.12 ПК).

Для цілей пп. 39.4.7, 39.4.10 ПК розрахунок СКД МГК здійснюється за офіційним курсом гривні до євро (середнім за період) за календарний рік, що передує звітному року (пп. 39.4.15 ПК).

Вищезазначені норми ПК щодо заповнення звіту в розрізі країн МГК вперше почнуть застосовуватися щодо фінансового року, який закінчиться у 2021 році (але не раніше року, у якому компетентні органи укладуть угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами (Мultilateral Сompetent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports). А за запитом про надання глобальної документації з ТЦУ (майстер-файлу) – стосовно фінансового року, який закінчиться в 2021 році (п. 53 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). Тобто за 2020 рік ці звіти, імовірно, резидентам готувати не потрібно.

Визначаємо СКД МГК: алгоритм аналізу

В УПК № 479 наведено покроковий алгоритм аналізу, який треба здійснити при визначенні СКД МГК. При цьому МК МГК розуміється у значенні, наведеному в пп. 14.1.1031 ПК: це юрособа, яка входить до складу МГК й одночасно відповідає таким вимогам:

  • прямо або побічно володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі МГК, і частка такого володіння є достатньою для включення фінзвітності інших компаній групи до консолідованої фінзвітності такої юрособи;
  • фінзвітність такої юрособи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юрособи з МГК за правилами МСФЗ.

Відповідно МГК розуміється у визначенні з пп. 14.1.1133 ПК – це дві (або більше) юрособи (або утворення без статусу юрособи), які є податковими резидентами різних країн і пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що відповідно до МСФЗ (або інших міжнародно визнаних стандартів фінзвітності) обов’язковою є підготовка консолідованої фінзвітності або вона була б обов’язковою, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юросіб перебували б в обігу на фондовій біржі.

Подамо цей аналіз у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1. МК МГК готує консолідовану фінзвітність

№ п/п

Дії платника із заповнення повідомлення про участь у МГК

Інформація про МК МГК

Акції (корпоративні права) МК МГК перебувають в обігу на фондовій біржі

Акції (корпоративні права) МК МГК не перебувають в обігу на фондовій біржі. Але МК МГК згідно із законодавством юрисдикції, у якій вона зареєстрована, зобов’язана готувати консолідовану фінзвітність

Акції (корпоративні права) МК МГК не перебувають в обігу на фондовій біржі. І МК МГК згідно із законодавством юрисдикції, в якій вона зареєстрована, не зобов’язана готувати консолідовану фінзвітність. Але згідно з політикою МГК МК готує консолідовану фінзвітність (яка була б обов’язковою, якби акції (корпоративні права) МК МГК перебували б в обігу на фондовій біржі) згідно з МСФЗ

1

2

3

4

5

1

Джерело інформації про СКД МГК

Консолідована фінзвітність МК МГК, оприлюднена разом з аудиторським висновком

Консолідована фінзвітність МК МГК, оприлюднена разом з аудиторським висновком (якщо таке оприлюднення та аудит обов’язкові для юрисдикції МГК)

Показники інформації, зазначені в консолідованій фінзвітності МК МГК

2

Заповнення гр. 6 повідомлення*

UNC101

UNC101

UNC101

* «Код повідомлення про приналежність до міжнародної групи компаній».

Таблиця 2. МК МГК не готує консолідовану фінзвітність

№ п/п

Дії платника із заповнення повідомлення про участь в МГК

Інформація про МК МГК

Акції (корпоративні права) МК МГК не перебувають в обігу на фондовій біржі. І МК МГК згідно із законодавством юрисдикції, у якій вона зареєстрована, не зобов’язана готувати консолідовану фінзвітність. Згідно з політикою МК не готує консолідовану фінзвітність

1

2

3

1

Визначення оргструктури МГК у вигляді графічної схеми із зазначенням осіб – учасників МГК, їх організаційно-правової форми, структури власності (із зазначенням часток володіння і держав (територій) провадження діяльності)

2

Ідентифікація МК МГК. Треба встановити, була б обов’язковою підготовка консолідованої фінзвітності, якби акції (корпоративні права) МК МГК перебували в обігу на фондовій біржі*.

Здійснюється згідно з пп. 14.1.1031 ПК та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» (або іншими міжнародно визнаними стандартами)

* Можливо, під цим розуміється вимога про складання консолідованої фінзвітності материнським підприємством з § 4 МСФЗ 10 згідно з наведеними у цьому МСФЗ критеріями контролю, але без наведених у цьому параграфі винятків.

3

Висновки за підсумками аналізу з ряд. 2 цієї таблиці

Варіант 1. Платник визнав, що не входить до МГК (пп. 14.1.1133 ПК) – якщо за підсумками аналізу МК МГК не була б зобов’язана готувати консолідовану фінвітність

Варіант 2. Платник визнав, що входить до МГК (пп. 14.1.1133 ПК) – якщо за підсумками аналізу МК МГК була б зобов’язана готувати консолідовану фінзвітність

4

Заповнення гр. 6 повідомлень

UNC102

UNC101

5

Заповнення граф 7.1–11 повідомлень

Не заповнюються

Заповнюються.

У гр. 11 проставляється СКД МГК, розрахований платником самостійно згідно з МСФЗ

6

Заповнення розділів I, II основної частини повідомлення

Не заповнюються

Заповнюються

7

Заповнення гр. 12 повідомлення*

У разі потреби наводяться додаткові пояснення про нерозповсюдження на платника визначення учасника МГК

За необхідності наводяться додаткові пояснення

* «Примітка до уваги контролюючого органу (українською мовою)».

Як заповнити повідомлення при змінах у складі МГК у 2020 році?

Припустимо, у 2020 році змінився склад МГК (змінилася МК тощо).

В УПК № 479 роз’яснюється: у повідомленні слід наводити інформацію про МК та МГК станом на 31 грудня 2020 року. А зміни у структурі МГК – відображати у графі 12 «Примітка до уваги контролюючого органу (українською мовою)» (наводити інформацію про попередню МГК, територію її реєстрації та код – якщо це відомо платникові).

Повідомлення і постійні представництва нерезидентів

Мінфін роз’яснив, що коли між нерезидентом і його постійним представництвом здійснювалися контрольовані операції, необхідно подати повідомлення. У розділі «Загальні відомості» треба зазначити найменування та реєстраційні дані нерезидента як платника податків в Україні, а в розд. І «Відомості про материнську компанію міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків» – навести інформацію про МК МГК, до якої входить нерезидент.

Документація, що підтверджує достовірність інформації в повідомленні

Якщо платник зобов’язаний подати повідомлення до ДПС і при цьому не є МК або уповноваженим учасником МГК (пп. 39.4.2.2 ПК), то для заповнення повідомлення йому потрібно звернутися із запитами до цих осіб. Документи, що використовуються для складання повідомлення, слід зберігати протягом 2 555 к. д. з дня його подання (п. 4.3 ПК). Ці документи (їх копії) можна подати при перевірці або додати до відповіді на запит, яку ДПС направить платникові відповідно до п. 73.3 ПК.

Зверніть увагу! Сама по собі відсутність документів не може бути підставою для застосування штрафу за п. 120.5 ПК (у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатної особи, установлених законом на 1 січня звітного року за подання недостовірної інформації в повідомленні). Для застосування цього штрафу співробітники ДПС повинні довести і документально підтвердити невірогідність інформації в повідомленні.

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали