• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Затверджено Порядок ведення та зберігання особових справ держслужбовців

ред. Uteka.ua

12.05.2016 1210 0 0

Нацдержслужба прийняла наказ від 22.03.16 р. № 64 "Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців".

Ведення, облік і зберігання особових справ здійснює служба управління персоналом державного органу, у якому працює державний службовець.

Ведення особової справи розпочинається одночасно зі вступом на державну службу чи іншим призначенням на посаду держслужбовця.

Особова справа формується з таких документів і в такій послідовності:

- особова картка держслужбовця встановленого зразка;

- текст Присяги держслужбовця, скріплений підписом держслужбовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);

- копія паспорта держслужбовця;

- копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та мають відмітку в паспорті);

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копія трудової книжки (у разі наявності);

- копія військового квитка (у разі наявності);

- копії документів про надані пільги (у разі наявності);

- довідка встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці (для відповідних посад);

- декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру;

- довідка про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) або копія відповідної довідки;

- довідка про результати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або її завірена в установленому порядку копія;

- ознайомлення з обмеженнями, установленими Законом України «Про державну службу», пов'язаними з призначенням на посаду державної служби та її проходженням;

- ознайомлення з обмеженнями, установленими Законом України «Про запобігання корупції»;

- ознайомлення із правилами етичної поведінки державних службовців;

- ознайомлення із правилами внутрішнього службового розпорядку й іншими локальними актами державного органу (у разі необхідності);

- згода на обробку персональних даних;

- заява про призначення на посаду;

- копія акта про призначення на посаду;

- витяг із протоколу засідання конкурсної комісії в разі, якщо призначення здійснюється за результатами конкурсу;

- копія акта органу вищого рівня про призначення на посаду (у випадках, передбачених законодавством);

- погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на посади держслужбовців.

 

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали