Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Роз’яснення Фонду про виплату лікарняних за ЦПД

24.07.2019 1368 0 0

Змінами, унесеними Законом від 03.10.17 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» до ч. 1 ст. 18 Закону від 23.09.99 р. № 1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105), розширено коло осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Тобто починаючи з 11.10.17 р. такому страхуванню підлягають у тому числі особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору (далі – ЦПД).

Мінсоцполітики за результатами розгляду звернень громадян, листів підприємств, установ та організацій у листі від 17.12.17 р. № 571/0/86-17/218 (далі – Лист № 571) надало роз’яснення з питань реалізації права на матеріальне забезпечення за кошти Фонду осіб, які виконують роботи, надають послуги за ЦПД.

З метою попередження необґрунтованих витрат коштів Фонду в разі фінансування страхувальників на виплату матеріального забезпечення особам, які працюють на умовах ЦПД, з урахуванням рекомендацій, викладених у Листі № 571, слід звернути увагу на таке.

Особи, які працюють за ЦПД, починаючи з 11.10.17 р. мають право на матеріальне забезпечення, якщо страховий випадок настав у працівника у період дії укладеного з ним договору.

Відповідно до ст. 30 Закону № 1105 матеріальне забезпечення та соціальні послуги зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють за ЦПД, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).

Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно з провадженням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає (ст. 31 Закону № 1105).

При цьому лікарняні для осіб, які працюють за ЦПД, мають розраховуватися за місцем провадження діяльності на умовах ЦПД, під час дії якого настав страховий випадок, після подання звітності щодо сум нарахованого ЄСВ за місяці розрахункового періоду.

Відповідно до Листа № 571 з метою контролю за використанням коштів Фонду до заяви-розрахунку страхувальник має додавати копію таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту з ЄСВ щодо ЦПД, під час дії якого настав страховий випадок. У таблиці наводяться суми доходу, виплаченого на підставі ЦПД за місяці розрахункового періоду (для контролю правильності проведеного розрахунку).

У ст. 22 та 25 Закону № 1105 чітко визначено, що допомога з тимчасової непрацездатності та по вагітності й пологах надається застрахованим особам у формі повної або часткової компенсації втраченого заробітку (доходу).

ЦПД регламентується Цивільним кодексом. Згідно із цим кодексом ЦПД – це угода між сторонами – громадянином та організацією, підприємством тощо – на виконання першим певної роботи (надання послуг), предметом якої є надання певного результату праці. Загальний зміст будь-якого ЦПД полягає в тому, що одна зі сторін (виконавець) зобов’язується виконати певний обсяг робіт, а інша (замовник) – прийняти її та оплатити за умовами цього договору.

Отже, якщо робота виконана (послуга надана) у повному обсязі та у визначений договором строк, її необхідно оплатити. Результат роботи за ЦПД оформляється актом виконаних робіт (наданих послуг), на підставі якого проводиться їх оплата.

Таким чином, якщо поданий працівником за ЦПД лікарняний (або його засвідчена копія) припадає на період дії цього договору, він має право на його оплату лише за умови втрати певної частини заробітку (доходу). Тобто, якщо оплата договору буде здійснена в повному обсязі у визначений договором строк, оплачувати лікарняний не можна, адже немає факту втрати заробітку (доходу).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату зарплати (доходу) за період декретної відпустки.

При цьому Закон від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» не передбачає надання соціальних відпусток (у тому числі декретних) особам, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД.

З огляду на те що допомога по вагітності та пологах є компенсацією втраченого доходу за період декретної відпустки, вона має надаватися за кошти Фонду лише за період від початку настання страхового випадку і до завершення дії договору.

Крім того, слід звернути увагу, що для осіб, які виконують роботи або надають послуги за ЦПД, декретні виплачуються із фактичного середньоденного доходу без доплати до розміру мінімальної зарплати (дія ч. 2 ст. 26 Закону № 1105 у частині мінімального розміру допомоги на таких осіб не поширюється). Вимога щодо нарахування ЄСВ у розмірі не менше за мінімальний не стосується винагород за ЦПД.

Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, надається відповідно до вимог ч. 2 ст. 22 Закону № 1105: починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, установлених законодавством.

Слід зазначити, що згідно з п. 8 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.18 р. № 12, робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку проводить перевірку наведеної у ній інформації, а в разі потреби має право обмінятися інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації у заяві-розрахунку.

http://www.fssu.gov.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали