• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Презентували новий закон про рейтингування

ред. Uteka.ua

31.08.2017 145 0 0

На засіданні Комітету НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку, яке відбулось 30 серпня 2017 року, був представлений проект Закону України «Про рейтингування», розроблений з урахуванням вимог Регламенту ЄС №1060/2009 Європейського парламенту і Ради Європи від 16 вересня 2009 року про кредитні рейтингові агентства.

Наразі діяльність в сфері рейтингування регулюється досить слабко. Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» встановлені лише загальні рамки діяльності рейтингових агентств. Слабкими місцями в сфері регулювання діяльності рейтингових агентств є питання розкриття інформації про їх діяльність і методології оцінки, яка використовується агентствами. Зокрема, чинним законодавством не встановлено вимог до методології й рейтингових процедур, які застосовуються рейтинговими агентствами.

Розроблений проект закону системно охоплює всі питання, які стосуються регулювання та нагляду за діяльністю в сфері рейтингування. Документом визначені такі види рейтингів: кредитний рейтинг юридичної особи; кредитний рейтинг боргу, боргового зобов'язання (в тому числі фінансового інструменту); рейтинг корпоративного управління; суверенний рейтинг; рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика.

Рейтинги можуть бути як публічними, коли рейтинг, інформація про його присвоєння, перегляд і відкликання підлягає оприлюдненню, так і приватними, коли інформація не підлягає оприлюдненню.

Законопроект запроваджує механізм авторизації рейтингових агентств, які мають намір присвоювати публічні кредитні рейтинги. Комісія у встановленому нею порядку здійснюватиме авторизацію таких рейтингових агентств, в тому числі іноземних, та видаватиме Свідоцтва про включення до Реєстру рейтингових агентств. Комісією будуть встановлені особливості авторизація іноземних рейтингових агентств, а також процедура підтвердження кредитного рейтингу, присвоєного міжнародним (іноземним) рейтинговим агентством.

Авторизовані рейтингові агентства повинні будуть відповідати певним вимогам, серед яких:

- створення виконавчого органу та наглядової ради рейтингового агентства;

- запровадження адекватної політики та  правил;

- наявність належних адміністративних та облікових процедур, механізмів внутрішнього контролю, дієвих процедур оцінки ризику, порядку контролю та захисту систем обробки інформації;

- наявність постійно діючого комплаєнс підрозділу або окремої посадової особи (комплаєнс офіцера);

- механізм поступової ротації рейтингових аналітиків та осіб, що підтверджують рейтинги;

- дотримання правил оприлюднення кредитних рейтингів і прогнозів рейтингів;

- розкриття регулярної інформації про діяльність авторизованого рейтингового агентства тощо.

Крім того, з метою удосконалення процесу нагляду на ринку рейтингування законопроектом передбаченаможливість здійснення НКЦПФР оцінювання професійної діяльності на ринку рейтингування та суб’єктів, які провадять таку діяльність. До пріоритетних напрямків оцінювання віднесені – стан корпоративного управління, відповідність здійснення рейтингової діяльності вимогам законодавства, забезпечення дотримання учасниками ринку рейтингування прав клієнтів, тощо.

Пропонується також введення гнучкої системи фінансових санкцій до авторизованих рейтингових агентств, періодичних штрафних санкцій, а також встановлення переліку коефіцієнтів, пов'язаних з обтяжуючими чи пом'якшуючими обставинами для застосування таких санкцій.

Законопроект запроваджує обов’язкові платежі на ринку рейтингування. Вони будуть сплачуватися до спеціального фонду Державного бюджету у вигляді адміністративних платежів за внесення до Реєстру рейтингових агентств і платежів нагляду за авторизованими рейтинговими агентствами.

Нагадаємо, гармонізація законодавчого поля України з правом Європейського Союзу відбувається на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і створення необхідних передумов для переходу до наступних стадій інтеграції, зокрема членства України в Євросоюзі.

Джерело: https://www.nssmc.gov.ua/

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали