Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Отримання бюджетного відшкодування є правом, а не обов’язком

19.06.2019 263 0 0

Аналіз норм ПКУ дає підстави для висновку, що сума від’ємного значення визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду та враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого), а в разі відсутності податкового боргу платник ПДВ має право обирати: декларувати йому суму бюджетного відшкодування чи зараховувати цю суму до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. При цьому податковий кредит, який бере участь у розрахунку суми бюджетного відшкодування, формується за рахунок сум від’ємного значення з ПДВ, які фактично сплачені отримувачем товару його постачальнику (постачальникам) у попередніх (попередньому) податкових періодах (податковому періоді), що передують (передує) звітному.

Отже, право на бюджетне відшкодування податкове законодавство обмежує виключно фактом сплати суми ПДВ в попередніх і звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до бюджету та строком давності у 1095 днів. При цьому отримання бюджетного відшкодування не є обов’язком суб’єкта господарювання, а є його правом, і попереднім податковим періодом може бути будь-який податковий період, який передує звітному. Тому визначення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, може здійснюватися за будь-який попередній податковий період, а не лише за період, який передував звітному.

Постанова Верховного Суду від 15.05.2019 р. у справі  № 2а/1770/4372/12.

www.visnuk.com.ua

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали