Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Огляд закону № 391

10.01.2020 2644 0 0

Зміни-2020: будь на хвилі!


Як це буває майже щороку, законодавці підклали «під ялиночку» подарунок для суб’єктів господарювання (далі – СГ), опублікувавши цілу низку законів. Серед них і Закон від 18.12.19 р. № 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку». Закон був опублікований 28.12.19 р., а набув чинності з наступного дня (п. 1 розд. ІІ), тобто з 29 грудня 2019 року. Цим законом унесено істотні зміни до порядку адміністрування реалізації пального і спирту етилового, а також до правил ліцензування операцій із пальним. 

Основні зміни в адмініструванні пального і спирту етилового

Термінологія

Акцизні склади (пп. 14.1.6 ПК). Тепер для відповіді на запитання, чи вважається приміщення або територія акцизним складом (далі – АС), потрібно знати, чи є їх власник або користувач уже розпорядником хоча б одного АС. Наприклад, у СГ (не платника ЄП четвертої групи) уже є АС та окремо є приміщення або територія, на якій пальне використовується тільки для власних потреб або промислової переробки. Це приміщення (територія) не є АС, якщо СГ протягом календарного року отримує паливо в об’ємах, що не перевищують 1 000 м3 (без урахування об’єму пального, отриманого через паливороздавальні колонки від роздрібних постачальників). А критерій «загальна місткість ємкостей не більше 200 куб. м» тут більше не працює.

Також тепер не вважаються АС приміщення або територія, де зберігається або реалізується паливо в споживчій тарі ємкістю не більше 5 л, отримане від виробника або від особи, яка здійснила розлив пального в таку тару. 

Пересувні акцизні склади – ПАС (пп. 14.1.61 ПК). Тепер прямо у визначеннях термінів урегульовано такі моменти:

 • якщо транспортний засіб (далі – ТЗ) переміщує пальне або спирт етиловий, що належать декільком розпорядникам ПАС, то він є кількома ПАС (за кількістю власників пального або спирту етилового);
 • якщо право власності на пальне або спирт етиловий, які містяться в ПАС, переходить від одного СГ до іншого, такий ТЗ стає іншим ПАС.

Хоча тут немає нічого нового, оскільки ці правила вже були сформульовані в п. 14 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 24.04.19 р. № 408.

Як і раніше, ТЗ, що використовується (не розпорядником АС і не платником акцизного податку) для переміщення по території України власного пального або спирту етилового для власного споживання або промислової переробки, не є ПАС. Але тепер зроблено уточнення, що паливний бак ТЗ – це точно не ПАС ні за яких обставин.

Реалізація пального (пп. 14.1.212 ПК). Підкориговано перелік операцій, які не належать до реалізації пального. Ідеться про власне споживання. Операція вважатиметься власним споживанням, якщо СГ, який не є розпорядником АС або ПАС, отримує пальне від платника акцизного податку і використовує це пальне для себе або для промислової переробки. 

Найголовніше! До власного споживання тепер прирівняно і заправлення за договорами підряду, але за певних умов.

 • Ідеться про одночасне виконання таких умов:
 • замовники за договорами підряду не повинні реалізовувати пальне іншим особам (крім екпорту бензолу);
 • заправлення має здійснюватися в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак ТЗ спеціального призначення або паливний бак спецобладнання чи пристрою. При цьому вищеперелічена техніка має бути призначена для виконання робіт на землях сільськогосподарського і лісового призначення або землях, наданих гірничим підприємствам для видобутку корисних копалин і розробки їх родовищ, а також для будівництва доріг, і при цьому належати іншим особам. А роботи повинні виконуватися протягом строку дії договору підряду на землях, що перебувають у власності або користуванні замовника;
 • ТЗ, що заправляють вищезгадану техніку, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпускання пального з такого ТЗ.

Розпорядники ПАС (пп. 14.1.2241 ПК). Додамо, що під час переходу права власності на пальне або спирт етиловий, що міститься в ТЗ, від одного СГ до іншого, відбувається зміна розпорядника ПАС.

Штрафи

Змінився порядок і строки початку застосування штрафів.

Пункт 1202.1 ПК. Шкала ставок штрафів не помінялася. Але тепер штрафи застосовуються не тільки за порушення строків реєстрації перших примірників АН та РК до них у ЄРАН, але й у разі коли документальною перевіркою встановлено, що АН/РК на обсяги реалізованого пального або спирту етилового взагалі не складалися та/або не були зареєстровані в ЄРАН. Штрафи обчислюються у відсотках до суми акцизного податку, зазначеної в несвоєчасно зареєстрованих АН/РК, або до суми акцизного податку, обчисленого з обсягів пального, на які не були складені (зареєстровані) АН/РК. 

Пункт 1202.2 ПК. Тепер немає окремого штрафу за прострочення реєстрації понад 120 календарних днів (далі – к. д.) з дня оформлення АН/РК, як було раніше. А є штраф у розмірі 50 % від суми акцизного податку, якщо платник не зареєструє перший примірник АН/РК через 10 к. д. після отримання податкового повідомлення-рішення про застосування штрафів на підставі п. 1202.1 ПК. 

Штраф за прострочення реєстрації других примірників АН/РК не змінився.

Окремо застережено, що коли до АН/РК платника вже був застосований штраф за п. 1202.2 ПК або за п. 1202.1 ПК, то повторно штраф за п. 1202.1 ПК не застосовується.

Стаття 1281 ПК. Штрафи за п. 1281.1 ПК за необладнання та/або відсутність реєстрації в реєстрі лічильників пального або спирту етилового у розмірі 20 000 грн за кожний необладнаний резервуар (місце відпускання пального наливанням), а за повторне протягом року порушення у розмірі 50 000 грн для окремих категорій платників відстрочені. Вони застосовуватимуться (п. 18 підрозд. 5 розд. ХХ ПК):

 • з 1 квітня 2020 року – до розпорядників АС, у яких загальна місткість резервуарів не вище 1 000 м3;
 • з 1 липня 2020 року – до розпорядників АС, які до 1 липня 2019 року не підпадали під визначення платників податку за п. 212.1 ПК (незалежно від загальної місткості їх резервуарів), а також до вітчизняних підприємств, що провадять діяльність із перероблення нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші із метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх перероблення на готову продукцію (пальне).

Штраф за п. 1281.3 ПК застосовується з 1 січня 2020 року, але поки що працює не для всіх. Зокрема, штраф за неподання до податкового органу електронних документів із даними про фактичні залишки та оборот пального в розмірі 1 000 грн за кожний неподаний документ застосовуватиметься до розпорядників АС із резервуарами загальною місткістю не більше 1 000 м3 тільки з 1 квітня 2020 року.

Платники і підакцизні товари

Відразу скажемо, що і тих, і інших стало більше. 

Увага, нові платники (новий пп. 212.1.16 ПК)! Тепер до платників акцизного податку належать СГ, постійні представництва (до речі, постійні представництва тепер фігурують і серед інших осіб – платників акцизного податку), що використовують товари (продукцію), коди УКТЗЕД яких не зазначені в пп. 215.3.4 ПК (крім природного газу в газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00), як пальне для заправлення ТЗ, обладнання або пристроїв із двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, із двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Використання вищезгаданих товарів тепер належить до об’єктів оподаткування, а самі товари – до підакцизних (відповідні зміни внесено до пп. 213.1.13 та п. 215.1 ПК). Для них установлені окремо ставка акцизного податку – 213,50 євро за 1 000 л (у виносці до пп. 215.3.4 ПК) і дата виникнення податкових зобов’язань – це дата їх використання як пального для заправлення (п. 216.13 ПК). Порядок нарахування податку прописано у ст. 217 ПК (виходячи з об’єкта і бази оподаткування, і ставок податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань), а порядок сплати – у ст. 222 ПК.

Контроль за паливом для заправлення повітряних суден (п. 229.8 ПК)

Є зміни і в цій сфері.

Нагадаємо, що ввезення в Україну або реалізація вироблених в Україні бензинів авіаційних і палива для реактивних двигунів може здійснюватися зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними пп. 215.3.4 ПК без застосування підвищувального коефіцієнта 10. Для цього на суму різниці оформляється податковий вексель. При підтвердженні дотримання цільового використання палива вексель погашається без сплати податку.

Раніше строк, на який видавався такий вексель, не міг перевищувати 90 к. д. Тепер цей строк діє тільки щодо палива для реактивних двигунів, а для бензинів авіаційних передбачено триваліший строк – 270 к. д. (пп. 229.8.4 ПК).

Вексель погашається у разі заправлення повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, якщо цільове використання підтверджене шляхом реєстрації в ЄРАН АН, складених тими СГ, які (пп. 1 пп. 229.8.10 ПК):

 • або здійснюють авіапаливозабезпечення відповідно до чинного сертифіката на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданих уповноваженим органом із питань цивільної авіації,
 • або мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадочного майданчика, видане уповноваженим органом із питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України. 

Увага! При заправленні повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів складати та реєструвати АН в ЄРАН повинні тільки СГ, названі в пп. 1 пп. 229.8.10 ПК, – незалежно від того, кому належить це паливо.

В інших випадках, передбачених пп. 2–4 пп. 229.8.10 ПК, для погашення векселя потрібні ще й копії первинних документів і договорів на реалізацію пального, що підтверджують його реалізацію по всьому ланцюжку від виробника/імпортера до суб’єктів, названих у зазначених підпунктах ПК.

Тепер механізм погашення векселя виписано детальніше. Наприклад, передбачено, що на обсяги втрат бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що не перевищують нормативів, затверджених КМУ, вексель погашається без сплати зазначеної у ньому суми – на підставі копій первинних документів про втрати таких обсягів пального та АН, зареєстрованих у ЄРАН. 

Особа, яка видала податковий вексель, тепер має право отримувати повідомлення в електронному вигляді з інформацією про всі АН, зареєстровані в ЄРАН, у яких зазначено виданий цією особою податковий вексель за запитом до ЄРАН.

Уточнено, що сума акцизного податку, сплачена виробником/імпортером до закінчення строку, на який видано податковий вексель, з обсягів палива, цільове використання якого не підтверджене, обліковується векселедержателем при погашенні податкового векселя.

Крім того, СГ, зазначені в пп. 2–3 пп. 229.8.10 ПК, тепер мають право реалізовувати бензини авіаційні та/або паливо для реактивних двигунів іншим особам за умови сплати акцизного податку, нарахованого на обсяги такого пального за ставкою, яка визначається як різниця між ставкою, установленою пп. 215.3.4 ПК із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, і ставкою, установленою пп. 215.3.4 ПК без застосування підвищувального коефіцієнта 10. 

Умовний код для обліку газів

З метою контролю за оборотом пального скраплений газ (пропан або суміш пропана з бутаном), інші гази, пропан, ізобутан за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12: 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 об’єднані під умовним кодом 2711 (пп. 230.1.3 ПК).

Обаладнання АС лічильниками і передача даних до органу ДПС (пп. 230.1.3 ПК)

Тут теж є спрощення, зокрема: 

 • АС, де відбуваються операції з газами за умовним кодом 2711, можуть бути обладнані пристроями для вимірювання рівня або відсотка пального в резервуарі; 
 • розпорядники АС, що використовують паливо винятково для потреб власного споживання або промислової переробки, тепер повинні формувати дані про обсяги обороту і фактичні залишки пального щомісячно, а не подобово. Дані потрібно сформувати не пізніше 23-ї години 59 хвилин останнього дня місяця – до початку операцій наступного місяця. А передавати ці дані до податкового органу вони зобов’язані протягом 15 к. д. після закінчення звітного календарного місяця;
 • очищення коксового газу віднесено до діяльності з перероблення сировини на пальне. Розпорядники АС, на яких здійснюється таке перероблення, зобов’язані щодня формувати дані про добовий фактичний обсяг тільки стосовно реалізованого пального. А обладнувати рівнемірами-лічильниками виробничі резервуари при очищенні коксового газу – не потрібно.

Реквізити АН

Уточнено та доповнено обов’язкові реквізити АН (п. 231.1 ПК), а саме:

 • у разі реалізації газів – у табличній частині у графі для коду УКТЗЕД потрібно зазначати умовний код 2711 (пп. «д»);
 • у разі транспортування пального трубопроводом – у полях для реквізитів ПАС потрібно зазначати його назву. Крім того, при зазначенні номера держреєстрації ТЗ у цих полях допускається використання літер латиницею і кирилицею і цифр без пропусків та розділових знаків. Причому у випадку якщо літерна частина номера збігається в написанні кирилицею і латиницею, вона зазначається латиницею, а якщо зустрічається специфічна літера кирилиці – тоді кирилицею (пп. «и»);
 • переформульовано ознаку для роздробу – тепер це ознака реалізації в паливний бак ТЗ або тару споживача через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з роздрібного АС (пп. «ї»);
 • замість ознаки ввезення пального або спирту етилового – упроваджено ознаку ввезення/вивезення (пп. «й»). Завважимо, що ці ознаки і зараз передбачені Порядком № 262;
 • установлено нові ознаки: для зведеної АН (пп. «н»), для реалізації через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з АС, який не є місцем роздрібної торгівлі (пп. «о»), а також для реалізації з ПАС у бак ТЗ, обладнання, пристрою (пп. «п»).

Зведені АН 

Можливостей оформити зведені АН стало більше. Так, зведені АН тепер за бажання можуть оформляти роздрібні продавці, коли реалізують пальне в паливні баки ТЗ або в тару споживача, якщо АН ще не були складені на ці операції. У разі такої реалізації за готівку кінцевому споживачеві з розрахунками через РРО, банк або платіжний пристрій платник може вибрати спосіб складання АН – оформити зведену за місяць або підсумкову АН за день (це прямо передбачено п. 231.3 ПК).

Також зведені АН за місяць можна оформити:

 • на безперервні постачання не обов’язково на адресу СГ; 
 • на обсяги пального, використаного на власні потреби або для перероблення, втраченого, зіпсованого, знищеного через форс-мажорні обставини або з інших причин, пов’язаних із природним результатом, а також унаслідок випаровування у процесі виробництва, оброблення, перероблення, зберігання або транспортування.

Нагадаємо, що оформляти зведену АН за місяць при власному використанні та переробленні можна було і раніше на підставі абзацу восьмого п. 3 розд. ІІ Порядку № 262.

Оформлення АН в одному примірнику

Випадки оформлення АН в одному примірнику доповнено такими операціями (п. 231.3 ПК):

 • реалізація пального (спирту етилового) платникові акцизного податку, або СГ, який не є платником цього податку, або особі, яка не є СГ, – у паливний бак ТЗ через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з роздрібного АС;
 • реалізація пального платникові податку – у паливний бак ТЗ через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з АС, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;
 • продаж пального з АС у споживчій тарі ємкістю до 5 л (включно);
 • відпускання пального з ПАС у паливний бак ТЗ, обладнання або пристрою;
 • заправлення з ПАС повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів;
 • вивезення пального або спирту етилового на підставі митної декларації.

У зв’язку із цим зроблено уточнення (п. 232.3 ПК), що у платника податків – отримувача пального на показник ∑АНаклОтр не впливають обсяги палива, яке залите в баки ТЗ, тару споживача, обладнання (і не тільки від роздрібного постачальника), а саме отримане:

 • з АС, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримана ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, – через паливороздавальні або оливороздавальні колонки в паливний бак ТЗ або в тару споживача;
 • з АС, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, – через паливороздавальні або оливороздавальні колонки в паливний бак ТЗ;
 • з ПАС – у паливний бак ТЗ, обладнання або пристрій.

Нові строки реєстрації АН в ЄРАН

Установлено строк для реєстрації зведених АН, що оформляються в роздрібній торгівлі – протягом 15 к. д., що настають за датою їх складання.

Крім того, норми ПК доповнено новими строками для реєстрації АН, які становлять (п. 231.6 ПК):

 • 3 к. д., що настають за днем фактичного отримання пального, – у разі його реалізації з ПАС у паливний бак ТЗ або обладнання, або пристрою, або до місця зберігання, яке не є АС;
 • 15 к. д., що настають за датою складання АН, – для першого примірника зведеної АН; 
 • 15 к. д., що настають за датою складання АН, – для операцій СГ, зазначених у пп. 1 пп. 229.8.10 ПК (див. вище);
 • 3 к. д., що настають за днем фактичного вивезення пального, підтвердженого належно оформленою митною декларацією, – для першого примірника АН, складеної при вивезенні пального за межі України. 

Виправлення помилок в АН (п. 231.7 ПК)

 • Тепер у самому ПК з’явилася норма про те, як виправити помилки в АН за допомогою РК. Припустимо, в АН неправильно зазначено отримувача пального або помилку допущено в реквізитах АС або ПАС, на який отримане пальне, або АН складено на операцію з реалізації пального, яка не відбулася. У таких випадках РК оформляється в одному примірнику:
 • для коригування АН, складеної в одному примірнику; 
 • для коригування АН, складеної у двох примірниках, якщо її другий примірник не зареєстровано отримувачем в ЄРАН.

У двох примірниках РК оформляється для коригування АН, складеної у двох примірниках, якщо другий примірник АН зареєстровано отримувачем в ЄРАН.

РК реєструється в ЄРАН:

 • особою, яка реалізує пальне, – якщо складено в одному примірнику; 
 • отримувачем пального – якщо складено у двох примірниках.

Нові Перехідні положення (п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ ПК)

До 20 січня 2020 року можна внести залишки пального до СЕАРП та СЕ у двох випадках: 

 • якщо пальне перебувало на зберіганні у розпорядників АС, які до 1 липня 2019 року не підпадали під визначення платників податку, а з цієї дати були зареєстровані платниками, і станом на 1 липня 2019 року це пальне належало іншим СГ, які до цієї дати не були платниками податку;
 • якщо пальне було реалізоване платниками до 30 червня 2019 року включно, а отримане новими платниками – після 1 липня 2019 року.

Для цього передбачено разове подання заявок на поповнення обсягів залишків пального в системі без сплати акцизного податку. Заявка подається окремо за кожним АС і ПАС разом із заявою про проведення контролюючим органом документальної перевірки достовірності даних, зазначених у заявці. Її подання – підстава для документальної позапланової перевірки (новий пп. 78.1.20 ПК). Таку перевірку податківці повинні призначити не пізніше 1 квітня 2020 року, а на підтверджені перевіркою залишки – повинні збільшити реєстраційний ліміт.

Інші зміни в ПК

У разі виникнення в роботі СЕАРП та СЕ різних технічних помилок, у результаті яких неможливо зареєструвати АН в ЄРАН, переміщення пального тепер дозволено на підставі ТТН і паперового примірника АН, підписаного уповноваженою на її складання особою (п. 231.6 ПК).

Увезене до України пальне може розподілятися у тому числі між АС, які є ліцензійними митними складами, де здійснюється митне оформлення (п. 232.1 ПК).

Інформація про зареєстровані АС з їх уніфікованими номерами й адресами оприлюднюється на сайті податкової служби (п. 232.1 ПК).

Зіставлення даних СЕАРП та СЕ і лічильників відстрочено (набуття чинності ст. 233 ПК перенесено на пізніший строк). А саме: зіставляти показники обсягів обороту і залишків пального із СЕАРП та СЕ з даними з Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального в резервуарі почнуть із 1 квітня 2020 року. Причому до 1 липня 2020 року автоматичне зіставлення проходитиме в тестовому режимі.

Ліцензування пального: зміни

Передбачили мінімальний об’єм без ліцензування

У разі зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним виключно у споживчій тарі об’ємом до 5 л отримувати ліцензію не потрібно. Тобто в разі зберігання пального в такій споживчій тарі в ліцензії немає потреби. Якщо ж пальне переливається в інший резервуар (передбачений для зберігання, але бак транспорту таким не є) та його об’єми разом становлять більше 5 л, тоді доведеться отримати ліцензію.

Відзначимо: споживча тара – це тара, що надходить до споживача разом із товаром. 

Отримання ліцензії для декого спростили

Як і раніше, діяльність зі зберігання пального підлягає обов’язковому ліцензуванню. Але наразі передбачили спрощений варіант її отримання – шляхом подання заяви та квитанції на оплату ліцензії за рік. При цьому не кожен СГ має право отримати ліцензію за спрощеною процедурою, а тільки той, хто виконує певні нескладні умови.

Зауважте! Діяльність зі зберігання пального протягом будь-якого часу підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному Законом від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481). Ліцензію повинні мати СГ будь-якої форми власності, що зберігають пальне. Законом № 481 не передбачено винятків для окремих категорій платників податків чи особливостей їхньої діяльності. Навіть сільгоспвиробники, які є платниками єдиного податку четвертої групи та використовують пальне виключно для власних потреб під час здійснення сільгоспдіяльності, зобов’язані мати ліцензію.

Статтю 15 Закону № 481 доповнено новою частиною, згідно з якою СГ можуть отримати ліцензію за спрощеною процедурою, подавши тільки окремі документи. 

Подавати зменшений пакет документів можна, якщо одночасно виконуться такі умови:

 • пальне використовується виключно для потреб власного споживання чи промислового перероблення;
 • пальне не реалізується іншим особам.

Як бачимо, під ці умови підпадає більшість СГ, котрі не займаються продажем пального, а тільки закуповують його і зберігають у власних ємностях для подальшого використання у госпдіяльності. Зокрема, це аграрії. 

Тож відтепер для отримання ліцензії за спрощеною процедурою достатньо подати два документи: заяву та документ про річну оплату ліцензії в сумі 780 грн. Копії інших документів подавати не потрібно.

Форму заяви, як і раніше, можна знайти на вебсайті ДПС (https://tax.gov.ua) у розділі Податки, збори, платежі – загальнодержавні податки – акцизний податок – ліцензування. Крім загальних відомостей про заявника у заяві вказується:

 • мета використання пального (для потреб власного споживання чи перероблення);
 • загальна місткість резервуарів/ємностей, які використовуються для зберігання пального;
 • місцезнаходження таких місць зберігання пального (резервуарів/ємностей).

Таким чином, зараз існує два варіанти отримання ліцензії:

 • загальний (подається повний пакет документів: документ на землю, ємність зберігання, дозвіл Держпраці, квитанція); 
 • спрощений (подається лище заява та квитанція). 

У якій спосіб отримувати ліцензію, залежить від двох умов (зберігання пального виключно для себе та відсутність реалізації). Якщо у вас немає можливості дотримуватися цих умов чи ви їх порушили, залишається один варіант: отримати ліцензію з поданням повного пакета документів.

Наслідки порушення умов спрощеної процедури

Звісно, не все так просто. Подавши спрощений пакет документів для отримання ліцензії, СГ має дотримуватися двох вищезазначених умов (зберігати пальне лише для себе та не реалізовувати будь-кому іншому) не тільки на етапі отримання ліцензії, а й надалі.

А в разі порушення цих двох умов порушника чекає штраф у розмірі 500 тис. грн (ст. 17 Закону № 481). До того ж для подальшого зберігання пального йому доведеться оформляти ліцензію не за скороченим, а за повним пакетом документів (див. вище).

Початок застосування штрафу перенесли: встигнете отримати ліцензію!

Не забули подбати і про відстрочення застосування штрафних санкцій. Так, початок застосування штрафу в розмірі 500 тис. грн за провадження діяльності зі зберігання пального без ліцензії знову відтерміновано, тепер до 31.03.20 р. (зміни до ст. 18 Закону № 481).

Тобто СГ має час на подання документів за будь-якою процедурою (спрощеною чи загальною). До кінця березня 2020 року штрафні санкції за зберігання пального без ліцензії не застосовуватимуть.

Співавтор: Зінаїда Козюк

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали